Dla autorów

Mathematical English Usage - a Dictionary

Słownik opracowany przez Jerzego Trzeciaka zawiera przykłady typowych zastosowań zwrotów i wyrażeń angielskich w tekstach matematycznych.

Typowe błędy językowe

Krótkie zestawienie (w postaci pliku pdf) najczęstszych błędów językowych w pracach matematycznych, wraz z komentarzami.

O rodzajnikach i nie tylko

Szczegółowa analiza (w postaci pliku pdf) zasad użycia rodzajników/przedimków wraz z wieloma przykładami z prac matematycznych.

O przecinkach i nie tylko

Praktyczne wskazówki (w postaci pliku pdf) dotyczące interpunkcji angielskiej, ilustrowane przykładami z prac matematycznych.

Pliki wzorcowe do pism IMPAN

Pliki w stylu amsart i article, które można wykorzystać, składając prace do jednego z czasopism wydawanych przez IMPAN (oprócz Dissertationes Mathematicae i Banach Center Publications, dla których istnieją pliki stylowe).

General LaTeX guidelines

Wzory wielowierszowe

Pliki tex i pdf, z których można się nauczyć, jak zapisywać w TeXu skomplikowane wzory wielowierszowe.

Wzory – katalog

Plik pdf zawierający kody wzorów wielowierszowych oraz przykłady użycia makr.

O pisaniu prac matematycznych – kilka praktycznych rad 
2010 Mathematics Subject Classification
2000 Mathematics Subject Classification

System '2010 Mathematics Subject Classification' jest używany do klasyfikacji artykułów objętych dwiema bazami danych recenzji, Mathematical Reviews (MR) i Zentralblatt MATH (Zbl).

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek