JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Dla autorów

Mathematical English Usage - a Dictionary

Słownik (w postaci pliku pdf) opracowany przez Jerzego Trzeciaka zawiera przykłady użycia słów i wyrażeń angielskich, często występujących  w tekstach matematycznych. Przykłady pochodzą z prac lub książek autorów anglosaskich.

Typowe błędy językowe

Krótkie zestawienie (w postaci pliku pdf) najczęstszych błędów językowych w pracach matematycznych, wraz z komentarzami.

O rodzajnikach i nie tylko

Szczegółowa analiza (w postaci pliku pdf) zasad użycia rodzajników/przedimków wraz z wieloma przykładami z prac matematycznych.

O przecinkach i nie tylko

Praktyczne wskazówki (w postaci pliku pdf) dotyczące interpunkcji angielskiej, ilustrowane przykładami z prac matematycznych.

Pliki wzorcowe do pism IMPAN

Pliki w stylu amsart i article, które można wykorzystać, składając prace do jednego z czasopism wydawanych przez IMPAN (oprócz Dissertationes Mathematicae i Banach Center Publications, dla których istnieją pliki stylowe).

General LaTeX guidelines

Wzory wielowierszowe

Pliki tex i pdf, z których można się nauczyć, jak zapisywać w TeXu skomplikowane wzory wielowierszowe.

Wzory – katalog

Plik pdf zawierający kody wzorów wielowierszowych oraz przykłady użycia makr.

O pisaniu prac matematycznych – kilka praktycznych rad

Plik pdf zawierający ogólne wskazówki dla autorów prac matematycznych.

2020 Mathematics Subject Classification

System 'Mathematics Subject Classification' jest używany do klasyfikacji artykułów objętych dwiema bazami danych recenzji, MathSciNet i zbMATH.

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek