JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Granty

 • Projekty naukowe

 • Nr.
  Tytuł projektu
  Kierownik projektu
  od - do
  Kwota
  Nazwa grantu
  Numer grantu
 • 1
  Aksjomaty forsingowe, modele wewnętrzne i determinacja
  dr hab. Grigor Sargsyan
  24-04-2024
  -
  23-04-2029

  2 649 600 PLN
  MAESTRO 15
  UMO-2023/50/A/ST1/00258
 • 2
  Między nieliniowymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi a nierównościami typu Sobolewa.
  dr hab. Jarosław Szymon Mederski
  24-05-2024
  -
  23-05-2028

  571 960,00
  OPUS 26
  UMO-2023/51/B/ST1/00968/R
 • 3
  Zaawansowane zagadnienia w badaniach rozmaitości kontaktowych i rozmaitości siecznych, wraz z uogólnieniami (APRICOTS+)
  dr hab. Jarosław Artur Buczyński
  24-05-2024
  -
  23-05-2028

  380 400,00
  OPUS 26
  UMO-2023/51/B/ST1/02799
 • 4
  Oszacowania niezależne od wymiaru w analizie harmonicznej i poza nią
  dr hab. Błażej Wróbel
  18-04-2023
  -
  17-04-2028

  1 855 620 PLN
  SONATA BIS-12
  UMO-2022/46/E/ST1/00036
 • 5
  Image-Guided computational and experimental Analysis of fractured Patients
  dr hab. Paweł Dłotko
  01-10-2023
  -
  30-09-2027

  226 512 EUR
  MSCA Doctoral Networks 2022
  Agreement no.101120290
 • 6
  Analiza na grupach
  dr hab. Piotr Wojciech Nowak
  01-08-2022
  -
  31-07-2027

  2 674 800 PLN
  MAESTRO-13
  UMO-2021/42/A/ST1/00306
 • 7
  Generyczne duże liczby kardynalne i determinacja
  dr hab. Grigor Sargsyan
  19-04-2024
  -
  18-04-2027

  974 000 PLN
  WEAVE-UNISONO
  UMO-2023/05/Y/ST1/00194
 • 8
  Gradowana geometria różniczkowa wraz z zastosowaniami
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  29-01-2024
  -
  28-01-2027

  838 800 PLN
  WEAVE-UNISONO
  UMO-2023/05/Y/ST1/00043
 • 9
  Algebry operatorów dające się widzieć
  prof. dr hab. Piotr M. Hajac
  01-01-2023
  -
  31-12-2026

  425 806 PLN
  Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
  5305/HE/2023/2
 • 10
  Rachunki funkcyjne generatorów półgrup i spokrewnione zagadnienia
  prof. dr hab. Yuriy Tomilov
  01-01-2024
  -
  31-12-2026

  433 700 PLN
  OPUS 25
  UMO-2023/49/B/ST1/01961
 • 11
  Techniki aproksymacji dla równań różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego
  prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda
  01-10-2022
  -
  30-09-2026

  418 800 PLN
  PRELUDIUM BIS
  UMO-2021/43/O/ST1/03031
 • 12
  Pierścienie Artinowskie i rozmaitości Calabi-Yau
  dr hab. Michał Kapustka
  01-10-2022
  -
  30-09-2026

  466 800 PLN
  PRELUDIUM BIS
  UMO-2021/43/O/ST1/02676
 • 13
  Badania fal grawitacyjnych w dobie odkryć LIGO-Virgo-KAGRA
  prof. dr hab. Andrzej Królak
  01-10-2023
  -
  30-09-2026

  1 282 163,75 PLN
  OPUS 25
  UMO-2023/49/B/ST9/02777
 • 14
  Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych-nieliniowości, nielokalność, obszar, skale.
  dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska
  01-04-2021
  -
  31-03-2026

  1 506 240 PLN
  SONATA BIS-10
  UMO-2020/38/E/ST1/00469
 • 15
  Warunki uboczne i nasycenie niestacjonarnego ideału
  dr Rahman Mohammadpour
  01-04-2024
  -
  31-03-2026

  766 428 PLN
  POLONEZ BIS 3
  UMO-2022/47/P/ST1/00705
 • 16
  Jednoparametrowe deformacje w teorii funkcji symetrycznych.
  dr hab. Maciej Dołęga
  10-03-2022
  -
  09-03-2026

  1 550 894 PLN
  SONATA BIS-11
  UMO-2021/42/E/ST1/00162
 • 17
  Zastosowanie algebr grafowych i algebr grafowych wyższego rzędu w geometrii nieprzemiennej.
  prof. dr hab. Piotr Mieczysław Hajac
  07-02-2022
  -
  06-02-2026

  547 200 PLN
  OPUS-21
  UMO-2021/41/B/ST1/03387
 • 18
  Metody spektralne i geometryczne dla zaburzonych równań falowych z zastosowaniami do laserów światłowodowych.
  prof. dr hab. Yuriy Tomilov
  01-02-2024
  -
  31-01-2026

  596 880 PLN
  IMPRESS-U NAWA
  BPN/NSF/2023/1/00001/U/00001
 • 19
  Efektywne metody w geometrii afinicznej i biwymiernej.
  dr hab. Karol Palka
  03-01-2022
  -
  02-01-2026

  565 200 PLN
  OPUS 21
  UMO-2021/41/B/ST1/02062
 • 20
  Grafy kwantowe i ich symetrie
  dr Mateusz Piotr Wasilewski
  28-11-2022
  -
  27-11-2025

  392 400 PLN
  SONATA-17
  UMO-2021/43/D/ST1/01446
 • 21
  Przestrzenie funkcyjne wygładzania lokalnego
  dr hab. Jan Rozendaal
  03-10-2022
  -
  02-10-2025

  970 740 PLN
  SONATA-17
  UMO-2021/43/D/ST1/00667
 • 22
  Algebry generujące klasy charakterystyczne
  dr Jakub Robert Koncki
  02-10-2023
  -
  01-10-2025

  475 987 PLN
  SONATINA-7
  UMO-2023/48/C/ST1/00002
 • 23
  Twierdzenia Fatou dla funkcji i przekształceń harmonicznych oraz ich uogólnień.
  dr hab. Tomasz Adamowicz
  01-10-2021
  -
  30-09-2025

  415 200 PLN
  PRELUDIUM BIS-2
  UMO-2020/39/O/ST1/00058
 • 24
  Nierefleksywne przestrzenie funkcyjne: podejście fourierowskie vs martyngałowe
  dr hab. Michał Wojciechowski
  01-10-2021
  -
  30-09-2025

  235 508 PLN
  Ceus-Unisono
  UMO-2020/02/Y/ST1/00072
 • 25
  Ergodic group actions, characters on groups and unitary representations
  dr hab. Artem Dudko
  01-09-2023
  -
  31-08-2025

  1 294 000 PLN
  LTP Ukraine - PAN
  PAN.BFB.S.BWZ.366.022.2023
 • 26
  Klasyfikacja materiałów porowatych na potrzeby budowania lekkich struktur możliwych do wydrukowania w 3D
  dr hab. Paweł Tadeusz Dłotko
  28-07-2022
  -
  27-07-2025

  458 579 PLN
  M-ERA.NET 3
  UMO-2021/03/Y/ST5/00232
 • 27
  Klasyfikowanie modeli Pochodnych Aksjomatu Determinacji
  dr Grigor Sargsyan
  27-07-2022
  -
  26-07-2025

  935 280 PLN
  WEAVE-UNISONO
  UMO-2021/03/Y/ST1/00281
 • 28
  Arytmetyka równańróżniczkowych
  dr hab. Mariia Vlasenko
  15-06-2021
  -
  14-06-2025

  367 200 PLN
  OPUS-20
  UMO-2020/39/B/ST1/00940
 • 29
  Quantum graphs and their symmetries
  dr Mateusz Wasilewski
  01-06-2022
  -
  01-06-2025

  857 200 PLN
  Polskie Powroty NAWA 2021
  BPN/PPO/2021/1/00004/U/00001
 • 30
  Optymalna reprezentacja układów dynamicznych
  dr. hab Jonatan Gutman
  31-05-2021
  -
  30-05-2025

  648 000 PLN
  OPUS-20
  UMO-2020/39/B/ST1/02329
 • 31
  Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna
  prof. dr hab. Piotr Śniady
  09-04-2018
  -
  08-04-2025

  2 608 620 PLN
  Maestro 9
  UMO-2017/26/A/ST1/00189
 • 32
  Kombinatoryka oraz Geometria Matroidów i Wielościanów
  dr Michał Lasoń
  31-03-2020
  -
  30-03-2025

  1 400 000 PLN
  SONATA BIS-9
  UMO-2019/34/E/ST1/00087
 • 33
  Jednorodność i generyczność struktur metrycznych: grup, układów dynamicznych, przestrzeni Banacha i algebr C*.
  dr hab. Maciej Malicki
  16-02-2022
  -
  15-02-2025

  514 800 PLN
  Weave - UNISONO
  UMO-2021/03/Y/ST1/00072
 • 34
  Chaos, fraktale, dynamika nie tylko konforemna
  dr hab. Michał Rams
  06-02-2020
  -
  05-02-2025

  525 300 PLN
  OPUS-17
  UMO-2019/33/B/ST1/00275
 • 35
  Analiza asymptotycznych i niewypukłych problemów sterowania stochastycznego z zastosowaniami
  Prof.dr hab.Łukasz Stettner
  19-01-2021
  -
  18-01-2025

  492 600 PLN
  OPUS-19
  UMO-2020/37/B/ST1/00463
 • 36
  Makroskopowy opis pewnych modeli fizycznych przy użyciu metod teorii rachunku prawdopodobieństwa
  Prof. dr hab.Tomasz Andrzej Komorowski
  18-01-2021
  -
  17-01-2025

  260 400 PLN
  OPUS-19
  UMO-2020/37/B/ST1/00426
 • 37
  Dynamika holomorficzna, fraktale, formalizm termodynamiczny.
  prof. dr hab. Feliks Marian Przytycki
  12-01-2022
  -
  11-01-2025

  608 509 PLN
  OPUS-21
  UMO-2021/41/B/ST1/00461
 • 38
  Wybrane zagadnienia w zastosowaniach teorii mnogości w analizie funkcjonalnej.
  mgr Damian Głodkowski
  04-01-2022
  -
  03-01-2025

  126 636 PLN
  PRELUDIUM-20
  UMO-2021/41/N/ST1/03682
 • 39
  Algebraiczne luki spektralne w kohomologii grup
  dr inż. Piotr Mizerka
  09-12-2022
  -
  08-12-2024

  447 274 PLN
  SONATINA-6
  UMO-2022/44/C/ST1/00037
 • 40
  Grupy kwantowe, grafy i symetrie przez teorię reprezentacji.
  prof. dr hab. Adam Grzegorz Skalski
  01-12-2021
  -
  30-11-2024

  610 800 PLN
  OPUS 20 LAP
  UMO-2020/39/I/ST/01566
 • 41
  Wybrane zagadnienia teorii węzłów
  dr hab. Maciej Edward Borodzik
  10-11-2022
  -
  13-10-2024

  796 800 PLN
  OPUS-18
  UMO-2019/35/B/ST1/01120
 • 42
  Kohomologia de Rhama nakryć p-grupowych
  dr Jędrzej Garnek
  03-10-2022
  -
  02-10-2024

  346 363 PLN
  SONATINA-6
  UMO-2022/44/C/ST1/00033
 • 43
  Uczenie ze wzmocnieniem raz jeszcze
  dr hab. Piotr Rafał Miłoś
  01-10-2020
  -
  30-09-2024

  532 800 PLN
  PRELUDIUM BIS-1
  UMO-2019/35/O/ST6/03464
 • 44
  Hybrydowe modele rozumowania
  dr hab. Maciej Malicki
  01-10-2021
  -
  30-09-2024

  878 880 PLN
  OPUS-19
  UMO-2020/37/B/HS1/04220
 • 45
  Hipoteza Onsagera dla ogólnych praw zachowania
  prof. dr hab. Piotr Gwiazda
  14-11-2019
  -
  13-08-2024

  468 720 PLN
  OPUS 16
  UMO-2018/31/B/ST1/02289
 • 46
  Rozmaitości typu Calabi-Yau
  dr hab. Michał Kapustka
  21-06-2019
  -
  20-06-2024

  418 600 PLN
  Opus 16
  UMO-2018/31/B/ST1/02857
 • 47
  Geometryczna i Miarowa Teoria Grup 2
  dr Damian Osajda
  04-04-2019
  -
  03-04-2024

  462 000 PLN
  Harmonia 10
  UMO-2018/30/M/ST1/00668
 • 48
  Szorstkie fale niezmiennicze
  dr Jan Rozendaal
  01-04-2021
  -
  31-03-2024

  576 250 PLN
  POLS
  UMO-2020/37/K/ST1/02765
 • 49
  Stabilność dla algebr operatorowych i grup
  dr hab. Tatiana Shulman
  30-03-2020
  -
  29-03-2024

  356 400 PLN
  SONATA BIS-9
  UMO-2019/34/E/ST1/00178
 • 50
  Analiza fal bieżących w półliniowych problemach eliptycznych
  Prof. dr hab. Jarosław Szymon Mederski
  15-01-2021
  -
  14-03-2024

  488 820 PLN
  OPUS-19
  UMO-2020/37/B/ST1/02742
 • 51
  Geometria bi-Lipschitzowska i stabilność globalnych odwzorowań wielomianowych.
  prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Jelonek
  30-01-2020
  -
  29-01-2024

  315 800 PLN
  OPUS-17
  UMO-2019/33/B/ST1/00755
 • 52
  Oszacowania procesów stochastycznych - podejście probabilistyczne i geometryczne.
  dr Rafał Meller
  15-12-2021
  -
  14-12-2023

  330 082 PLN
  SONATINA-5
  UMO-2021/40/C/ST1/00330
 • 53
  Nowe podejście do zagadnienia regularyzacji zdegenerowanym szumem - Wstępne wyniki
  dr Lorenzo Marino
  23-11-2022
  -
  23-11-2023

  25 533 PLN
  MINIATURA-6
 • 54
  Konferencja z ostatnich postępów w teorii liczb i jej zastosowaniach
  dr hab. Mariia Vlasenko
  03-03-2023
  -
  03-11-2023

  59 570 PLN
  Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych
  KONF/SP/0206/2023/01
 • 55
  Stypendium NCN dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora
  Veronika Prokhorchuk
  01-10-2022
  -
  30-09-2023

  60 000 PLN
  Grant Norweski
  UMO-2022/01/4/ST1/00026
 • 56
  Istnienie i regularność dla wektorowych problemów wariacyjnych z liniowym wzrostem.
  dr Michał Łasica
  15-09-2020
  -
  14-09-2023

  384 485 PLN
  SONATINA - 4
  UMO-2020/36/C/ST1/00492
 • 57
  Zespolone rozmaitości kontaktowe i geometria siecznych.
  dr hab. Jarosław Buczyński
  01-08-2018
  -
  31-07-2023

  1 891 560 PLN
  SONATA BIS 7
  UMO-2017/26/E/ST1/00231
 • 58
  Nieliniowe równania z operatorem curl-curl.
  dr hab.Jarosław Szymon Mederski
  01-08-2018
  -
  31-07-2023

  1 090 012 PLN
  SONATA BIS 7
  UMO-2017/26/E/ST1/00817
 • 59
  Analityczne i probabilistyczne metody badania modeli biologicznych.
  prof. dr hab Ryszard Jan Rudnicki
  29-06-2018
  -
  28-06-2023

  327 000 PLN
  OPUS 14
  UMO-2017/27/B/ST1/00100
 • 60
  Astronomia fal grawitacyjnych: udział zespołu Polgraw w projektach Advanced Virgo i Advanced LIGO
  prof. dr hab. Andrzej Janusz Królak
  08-05-2018
  -
  07-05-2023

  1 497 860 PLN
  Harmonia 9
  UMO-2017/26/M/ST9/00978
 • 61
  Teoriomiarowe, geometryczne i fourierowskie metody analizy pewnych równań nielepkiej hydrodynamiki.
  dr hab. Tomasz Cieślak
  27-04-2018
  -
  26-04-2023

  679 000 PLN
  SONATA BIS 7
  UMO-2017/26/E/ST1/00989
 • 62
  Geometria układów całkowalnych
  dr hab. Wojciech Kryński
  31-03-2020
  -
  30-03-2023

  445 160 PLN
  SONATA BIS-9
  UMO-2019/34/E/ST1/00188
 • 63
  Znormalizowane rozwiązania półliniowych zagadnień eliptycznych
  mgr Jacopo Schino
  15-01-2021
  -
  14-01-2023

  89 412 PLN
  PRELUDIUM-19
  UMO-2020/37/N/ST1/00795
 • 64
  Geometryczna teoria funkcji i przekształceń w przestrzeniach euklidesowych i przestrzeniach metrycznych z miarą.
  dr hab. Tomasz Adamowicz
  15-01-2018
  -
  14-01-2023

  221 340 PLN
  OPUS 13
  UMO-2017/25/B/ST1/01955
 • 65
  Analiza sferyczna, operatory maksymalne i rozwinięcia ortogonalne.
  dr hab. inż. Adam Nowak
  29-06-2018
  -
  28-12-2022

  599 000 PLN
  OPUS 14
  UMO-2017/27/B/ST1/01623
 • 66
  Współczesne trendy w teorii półgrup operatorowych.
  prof. dr hab Yurij Tomilov
  26-06-2018
  -
  25-12-2022

  526 200 PLN
  OPUS 14
  UMO-2017/27/B/ST1/00078
 • 67
  Struktura permutacji losowych i proces wymiany
  dr Michał Kotowski
  04-11-2019
  -
  03-11-2022

  597 419 PLN
  SONATINA 3
  UMO-2019/32/C/ST1/0052
 • 68
  Rangi tensorowe i własność addytywności rangi
  mgr Filip Arkadiusz Rupniewski
  01-10-2020
  -
  30-09-2022

  84 994 PLN
  PRELUDIUM-17
  UMO-2019/33/N/ST1/00068
 • 69
  Osobliwości rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pochodzenia geometrycznego
  dr Michał Jan Miśkiewicz
  10-09-2020
  -
  09-09-2022

  338 482 PLN
  SONATINA 4
  UMO-2020/36/C/ST1/00050
 • 70
  Losowa i deterministyczna dynamika na rozmaitościach jednowymiarowych
  mgr Klaudiusz Szczepan Czudek
  26-06-2020
  -
  25-06-2022

  89 160 PLN
  RELUDIUM-18
  UMO-2019/35/N/ST1/02363
 • 71
  Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych i jej powiązania z algebrami operatorowymi
  dr hab. Adam Skalski
  27-04-2015
  -
  26-04-2022

  660 140 PLN
  SONATA BIS 4
  UMO-2014/14/E/ST1/00525
 • 72
  Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej.
  dr Jonatan Gutman
  10-04-2017
  -
  09-04-2022

  688 360 PLN
  SONATA BIS 6
  UMO-2016/22/E/ST1/00448
 • 73
  Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych
  dr Piotr Achinger
  09-04-2018
  -
  08-04-2022

  452 200 PLN
  SONATA 13
  UMO-2017/26/D/ST1/00913
 • 74
  Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych
  prof. dr hab. Janusz Roman Grabowski
  04-04-2017
  -
  03-04-2022

  351 000 PLN
  HARMONIA 8
  UMO-2016/22/M/ST1/00542
 • 75
  Topologia i grupy
  prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
  24-07-2017
  -
  23-01-2022

  373 880 PLN
  OPUS 12
  UMO-2016/23/B/ST1/01556
 • 76
  Geometria przestrzeni Banacha w analizie wielowymiarowych problemów numerycznych.
  prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  17-01-2017
  -
  16-01-2022

  131 470 PLN
  OPUS 11
  UMO-2016/21/B/ST1/00241
 • 77
  Analiza nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych motywowanych biologią matematyczną lub mechaniką ośrodków ciągłych
  dr Jan Burczak
  13-01-2017
  -
  12-12-2021

  147 372 PLN
  SONATA 11
  UMO-2016/21/D/ST1/03085
 • 78
  Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami.
  prof. dr hab. Łukasz Stettner
  27-06-2017
  -
  26-10-2021

  280 400 PLN
  OPUS 12
  UMO-2016/23/B/ST1/00479
 • 79
  Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej
  dr Karol Andrzej Palka
  01-04-2016
  -
  30-09-2021

  774 000 PLN
  SONATA BIS 5
  UMO-2015/18/E/ST1/00562
 • 80
  Kombinatoryka wielomianów symetrycznych
  dr Maciej Dołęga
  01-10-2018
  -
  30-09-2021

  853 820 PLN
  SONATA 13
  UMO-2017/26/D/ST1/00186
 • 81
  Metody Cząstek w Biologii Matematycznej
  dr Karolina Kropielnicka
  03-08-2017
  -
  02-08-2021

  116 200 PLN
  SONATA 12
  UMO-2016/23/D/ST1/02061
 • 82
  Zastosowanie metod probabilistycznych w niektórych zagadnieniach fizyki matematycznej.
  prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski
  24-07-2017
  -
  23-07-2021

  195 850 PLN
  OPUS 12
  UMO-2016/23/B/ST1/00492
 • 83
  Własności arytmetyczne grup formalnych.
  dr Mariia Vlasenko
  02-03-2017
  -
  01-03-2021

  154 200 PLN
  OPUS 11
  2016/21/B/ST1/03084
 • 84
  Dynamika i ograniczone kohomologie.
  dr Michał Marcin Marcinkowski
  05-12-2018
  -
  04-12-2020

  394 346 PLN
  SONATINA 2
  UMO-2018/28/C/ST1/00542
 • 85
  Operatorowa teoria ekwiwariantnej spójni: od grup p-adycznych do kwantowych
  Mariusz Tobolski
  08-11-2016
  -
  07-11-2020

  201 300 PLN
  Diamentowy Grant
  0069/DIA/2016/45
 • 86
  Układy hiperboliczne w fizyce i biologii
  prof. dr hab. Piotr Gwiazda
  13-04-2016
  -
  12-04-2020

  424 800 PLN
  Harmonia 7
  UMO-2015/18/M/ST1/00075
 • 87
  Geometryczna i miarowa teoria grup
  dr Damian Longin Osajda
  11-04-2016
  -
  10-04-2020

  342 000 PLN
  Harmonia 7
  UMO-2015/18/M/ST1/00050
 • 88
  Teoria osobliwości i geometria afiniczna algebraiczna.
  prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Jelonek
  21-01-2016
  -
  20-01-2020

  296 000 PLN
  OPUS 9
  UMO-2015/17/B/ST1/02637
 • 89
  Reprezentacje grupy podstawowej i geometria rozmaitości algebraicznych.
  prof. dr hab. Adrian Langer
  21-01-2016
  -
  20-01-2020

  373 200 PLN
  OPUS 9
  UMO-2015/17/B/ST1/02634
 • 90
  Modele zredukowane płynów złożonych
  dr Ewelina Zatorska
  18-10-2016
  -
  17-10-2019

  158 400 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0888/IP3/2016/74
 • 91
  Matematyczna analiza równań hydrodynamiki z mikrostrukturą
  dr Aneta Wróblewska-Kamińska
  11-10-2016
  -
  10-10-2019

  202 800 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0871/IP3/2016/74
 • 92
  Complexity of Julia sets
  dr Artem Dudko
  01-09-2017
  -
  31-08-2019

  655 626 PLN
  POLONEZ 3
  UMO-2016/23/P/ST1/04088
 • 93
  Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami , grupami, drzewami oraz inne problemy kombinatoryczne
  dr Michał Lasoń
  07-07-2016
  -
  06-07-2019

  257 000 PLN
  SONATA 10
  UMO-2015/19/D/ST1/01180
 • 94
  Hydrodynamika kształtowania się konsensusu, synchronizacji oraz formacji: od modeli molekularnych do nieliniowych równań cząstkowych
  dr Jan Paweł Peszek
  01-01-2018
  -
  30-06-2019

  252 000 PLN
  MOBILNOŚĆ PLUS-V edycja
  1617/MOB/V/2017/0
 • 95
  Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg.
  Prof. dr hab. Piotr Mieczysław Hajac
  10-06-2016
  -
  09-06-2019

  424 800 PLN
  OPUS 10
  UMO-2015/19/B/ST1/03098
 • 96
  Uporządkowane zmienne losowe stosowane w statystyce i teorii niezawodności.
  Prof. dr Tomasz Paweł Rychlik
  10-06-2016
  -
  09-06-2019

  364 800 PLN
  OPUS 10
  UMO-2015/19/B/ST1/03100
 • 97
  Własność aproksymacji i kontraktywność półgrup Markowa dla algebr von Neumanna typu III.
  mgr Mateusz Piotr Wasilewski
  08-03-2017
  -
  07-03-2019

  48 600 PLN
  PRELUDIUM 11
  UMO-2016/21/N/ST1/02499
 • 98
  Wielowymiarowe sito Selberga, k-krotki liczb prawie pierwszych oraz liczby pierwsze w postępach arytmetycznych.
  mgr Paweł Karasek
  07-03-2017
  -
  06-03-2019

  49 600 PLN
  PRELUDIUM 11
  UMO-2016/21/N/ST1/02599
 • 99
  C*-algebry i ich interakcje z topologiczną i kwantową dynamiką
  dr Karen Ruth Strung
  15-02-2016
  -
  14-02-2019

  109 200 PLN
  SONATA 9
  UMO-2015/17/D/ST1/02529
 • 100
  Ostre progi prawdopodobieństwa dla zerowania grup kohomologii
  mgr Tomasz Odrzygóźdź
  10-02-2017
  -
  09-02-2019

  49 400 PLN
  PRELUDIUM 11
  UMO-2016/21/N/ST1/02594
 • 101
  Własności aproksymacji q-zdeformowanych algebr Arakiego-Woodsa
  mgr Mateusz Piotr Wasilewski
  02-10-2017
  -
  01-10-2018

  88 838 PLN
  ETIUDA 5
  UMO-2017/24/T/ST1/00391
 • 102
  Badanie regularności nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych
  dr Jan Henryk Burczak
  01-10-2016
  -
  30-09-2018

  398 400 PLN
  MOBILNOŚĆ PLUS
  1289/MOB/IV/2015/0
 • 103
  Miary niezmiennicze, entropia i inne parametry wzrostu w klasycznych i nieklasycznych układach dynamicznych
  prof. dr hab.inż. Tomasz Downarowicz
  06-09-2013
  -
  05-09-2018

  2 094 560 PLN
  MAESTRO
  2013/08/A/ST1/00275
 • 104
  Geometria dużej skali działań grup
  mgr Damian Emil Sawicki
  20-07-2016
  -
  19-07-2018

  56 000 PLN
  PRELUDIUM 10
  UMO-2015/19/N/ST1/03606
 • 105
  Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych
  dr inż. Tomasz Zachary Szarek
  07-07-2016
  -
  07-07-2018

  77 000 PLN
  SONATA 10
  UMO-2015/19/D/ST1/01178
 • 106
  Udział Polski w projekcie Advanced Virgo
  prof. dr hab. Andrzej Janusz Królak
  06-06-2015
  -
  02-06-2018

  318 877 PLN
  HARMONIA 6
  UMO-2014/14/M/ST9/00707
 • 107
  Podstawowe układy mechaniki płynów. Regularność, struktura rozwiązań
  prof.dr hab. Piotr Bogusław Mucha
  14-04-2015
  -
  30-04-2018

  468 000 PLN
  HARMONIA 6
  UMO-2014/14/M/ST1/00108
 • 108
  Geometria dżetów i teorie pola
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  19-03-2013
  -
  18-03-2018

  1 958 200 PLN
  MAESTRO 3
  2012/06/A/ST1/00256
 • 109
  Chaos, fraktale i dynamika konforemna III
  dr hab. Michał Rams
  18-02-2015
  -
  17-02-2018

  569 120 PLN
  OPUS 7
  UMO-2014/13/B/ST1/01033
 • 110
  Nieskończenie wymiarowy indeks Conleya i jego zastosowania do układów Hamiltonowskich i równań Seiberga-Wittena
  mgr inż. Maciej Starostka
  18-02-2016
  -
  17-02-2018

  59 880 PLN
  PRELUDIUM 9
  UMO-2015/17/N/ST1/02527
 • 111
  Własności asymptotyczne modeli dynamiki populacyjnej
  prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  10-02-2015
  -
  09-02-2018

  260 000 PLN
  OPUS 7
  UMO-2014/13/B/ST1/00224
 • 112
  Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej i algebrze przemiennej.
  dr Mateusz Michałek
  13-04-2017
  -
  27-11-2017

  902 650 PLN
  SONATA BIS 6
  UMO-2016/22/E/ST1/00574
 • 113
  Objętość symplicjalna
  mgr. Karol Strzałkowski
  03-12-2015
  -
  03-11-2017

  63 760 PLN
  PRELUDIUM 7
  UMO-2014/13/N/ST1/02421
 • 114
  Zagadnienia spektralne w algebrach Banacha
  mgr Przemysław Ohrysko
  27-08-2015
  -
  26-08-2017

  63 800 PLN
  PRELUDIUM 8
  UMO-2014/15/N/ST1/02124
 • 115
  Geometryczna teoria funkcji i przekształceń na przestrzeniach metrycznych
  dr Tomasz Adamowicz
  14-01-2015
  -
  24-03-2017

  187 500 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0009/IP3/2015/73
 • 116
  Analiza równań różniczkowych cząstkowych z parametrem skalującym
  dr Aneta Wróblewska-Kamińska
  18-03-2014
  -
  17-03-2017

  199 950 PLN
  SONATA 5
  UMO-2013/09/D/ST1/03692
 • 117
  Teoria reprezentacji oraz własności rozmaitości siecznych.
  dr Mateusz Michałek
  17-03-2015
  -
  16-03-2017

  300 000 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0301/IP3/2015
 • 118
  Analiza spektralna i metody asymptotyczne dla skalarnych i macierzowych operatorów różnicowych
  prof. dr hab. Jan Janas
  11-03-2014
  -
  10-03-2017

  377 180 PLN
  OPUS
  2013/09/B/ST1/04319
 • 119
  Istnienie i własności rozwiązań równań cieczy mikropolarnej i Naviera-Stokesa
  dr Bernard Nowakowski
  10-03-2015
  -
  09-03-2017

  141 250 PLN
  IUVENTUS PLUS
  UMO-0333/IP3/2015/73
 • 120
  Rozwinięcia ortogonalne w analizie harmonicznej
  dr hab. inż. Adam Nowak
  20-02-2014
  -
  19-02-2017

  224 700 PLN
  OPUS 5
  2013/09/B/ST1/02057
 • 121
  Analiza stochastyczna i równania ewolucyjne
  prof. dr hab. Szymon Peszat
  20-02-2014
  -
  19-02-2017

  136 200 PLN
  OPUS 5
  2013/09/B/ST1/03658
 • 122
  Geometria afiniczna rzeczywista i zespolona
  prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  20-02-2014
  -
  19-02-2017

  133 700 PLN
  OPUS 5
  2013/09/B/ST1/04162
 • 123
  Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego
  dr Tomasz Adamowicz
  12-02-2014
  -
  11-02-2017

  128 310 PLN
  SONATA 5
  UMO-2013/09/D/ST1/03681
 • 124
  Osobliwe rozwiązania równań chemotaksji oraz nielepkiej hydro- i aerodynamiki
  dr Tomasz Cieślak
  11-02-2014
  -
  10-02-2017

  111 800 PLN
  SONATA 5
  UMO-2013/09/D/ST1/03687
 • 125
  Geometryczna teoria grup
  prof. dr hab. Lech T. Januszkiewicz
  22-04-2013
  -
  21-12-2016

  1 611 440 PLN
  MAESTRO
  2012/06/A/ST1/00259
 • 126
  Własności wielkoskalowe, w niektórych zagadnieniach teorii transportu
  prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski
  18-07-2013
  -
  17-12-2016

  252 700 PLN
  OPUS 4
  2012/07/B/ST1/03320
 • 127
  Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej oparte na podejściu zdarzeniowym
  dr inż. Krzysztof Andrzej Argasiński
  01-11-2013
  -
  31-10-2016

  495 000 PLN
  FUGA 2
  2013/08/S/NZ8/00821
 • 128
  Topologiczne własności przestrzeni funkcji ciągłych
  mgr Mikołaj Krupski
  02-09-2013
  -
  01-09-2016

  79 550 PLN
  PRELUDIUM 4
  2012/07/N/ST1/03525
 • 129
  Geometria Dużej Skali
  dr Piotr Wojciech Nowak
  01-10-2014
  -
  31-07-2016

  541 300 PLN
  SONATA BIS 3
  UMO-2013/10/E/ST1/00352
 • 130
  Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej
  prof. dr hab. Łukasz Stettner
  08-07-2013
  -
  07-07-2016

  198 710 PLN
  OPUS 4
  2012/07/B/ST1/03298
 • 131
  Zastosowanie analizy stochastycznej
  prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
  08-07-2013
  -
  07-07-2016

  392 060 PLN
  OPUS 4
  2012/07/B/ST1/03356
 • 132
  Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina
  prof. dr hab. Andrzej Janusz Królak
  04-06-2013
  -
  03-06-2016

  51 941 PLN
  2013/01/ASPERA/ST9/1
 • 133
  Kwantyzacja deformacyjna i niedeformacyjna: od nawiasów Poissona do uniwersalnych symetrii
  dr hab. Piotr M. Hajac
  11-04-2013
  -
  10-04-2016

  624 000 PLN
  HARMONIA
  2012/06/M/ST1/00169
 • 134
  Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych
  mgr inż. Tomasz Zachary Szarek
  12-03-2013
  -
  11-03-2016

  87 720 PLN
  PRELUDIUM
  2012/05/N/ST1/02746
 • 135
  Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej oraz algebrze przemiennej
  dr Mateusz Michałek
  20-02-2013
  -
  19-02-2016

  280 800 PLN
  SONATA
  2012/05/D/ST1/01063
 • 136
  Analityczne relacje równoważności i działania grup polskich
  dr Marcin Sabok
  20-02-2013
  -
  19-02-2016

  127 960 PLN
  SONATA
  2012/05/D/ST1/03206
 • 137
  Geometria ściągalnych niskowymiarowych rozmaitości afinicznych
  dr Karol Andrzej Palka
  20-02-2013
  -
  19-02-2016

  150 740 PLN
  SONATA
  2012/05/D/ST1/03227
 • 138
  Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych
  mgr Adam Kwela
  19-08-2013
  -
  18-02-2016

  62 400 PLN
  PRELUDIUM 4
  2012/07/N/ST1/03205
 • 139
  Geometryczna teoria grup
  prof. dr hab. Lech T. Januszkiewicz
  12-04-2013
  -
  31-12-2015

  300 000 PLN
  MISTRZ
  5/2012
 • 140
  Geometria układów Pfaffa i zastosowania w teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania
  dr Wojciech Kryński
  29-08-2012
  -
  28-08-2015

  104600 PLN
  SONATA
  2011/03/D/ST1103902
 • 141
  Układy Liego: teoria, uogólnienia i zastosowania
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  27-09-2012
  -
  26-08-2015

  23 4000 PLN
  HARMONIA
  2012/04/M/ST1/00523
 • 142
  Kanoniczna teoria Ramsey'a
  dr Marcin Sabok
  25-06-2013
  -
  25-06-2015

  99 996 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0435/IP3/2013/72
 • 143
  Rozmaitoœści i podrozmaitośœci nieogólnego typu oraz ich rola w zjawiskach degeneracji
  dr Karol Palka
  11-06-2013
  -
  10-06-2015

  199 000 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0382/IP3/2013/72
 • 144
  Warianty dominowania wielokrotnego w grafach
  dr Marcin Krzywkowski
  10-06-2013
  -
  09-06-2015

  156 000 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0389/IP3/2013/72
 • 145
  Ku geometrycznej teorii grup kwantowych
  dr hab. Adam Skalski
  06-06-2013
  -
  05-06-2015

  202 800 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0438/IP3/2013/72
 • 146
  Embeddings and automorphisms of low-dimensional rational varieties. FNP, Homing Plus, Subsydium dla młodych naukowców
  dr Karol Palka
  01-05-2013
  -
  30-04-2015

  320 000 PLN
  HOMING PLUS
  2012-6/9
 • 147
  Badanie regularności rozwiązań nielinowych układów parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów niejednorodnych oraz pochodzących od modeli hydrodynamicznych
  mgr Jan Burczak
  29-12-2011
  -
  28-04-2015

  98 690 PLN
  2011/01/B/ST1/05411
 • 148
  Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych
  mgr Łukasz Paweł Kubat
  31-08-2012
  -
  28-02-2015

  84600 PLN
  PRELUDIUM
  2011/03/N/ST1/00108
 • 149
  Współczynniki homologii cyklicznych i geometria nieprzemienna C*-algebr i operatorów Diraca
  dr hab. Piotr M. Hajac
  21-12-2011
  -
  20-12-2014

  429000 PLN
  OPUS
  2011/01/B/ST1/06474
 • 150
  Układy Fizyczne Oczami Matematyki (program IDEAS PLUS)
  prof. dr hab. Piotr Mucha
  19-12-2011
  -
  18-12-2014

  111 3800 PLN
  ID 2011 0006 61
 • 151
  Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi strukturach
  dr hab. Piotr Bolesław Koszmider
  07-12-2011
  -
  06-12-2014

  93600 PLN
  OPUS
  2011/01/B/ST1/00657
 • 152
  Geometria algebraiczna powierzchni Enriquesa, rozmaitości Calabi-Yau i wielomianów Thoma
  prof. dr hab. Sławomir Cynk
  05-05-2011
  -
  03-11-2014

  360 000 PLN
  N N201 608040
 • 153
  Zastosowanie metod informacji kwantowej w grach sygnalizacyjnych
  mgr Piotr Frąckiewicz
  26-09-2012
  -
  25-09-2014

  32 120 PLN
  PRELUDIUM
  2011/03/N/ST1/02940
 • 154
  Chaos, fraktale i dynamika konforemna, II
  prof. dr hab. Feliks Przytycki
  21-04-2011
  -
  20-09-2014

  455000 PLN
  N N201 607640
 • 155
  Nierówności splotowe i ich zastosowania
  dr Paweł Wolff
  01-09-2013
  -
  31-08-2014

  242 400 PLN
  MOBILNOŚĆ PLUS
  919/MOB/2012/0
 • 156
  Specjalne kompleksy kostkowe i grupy Coxetera
  dr Piotr Przytycki
  01-09-2013
  -
  31-08-2014

  162 000 PLN
  MOBILNOŚĆ PLUS
  626/MOB/2011/0
 • 157
  Testy adaptacyjne związane z niestandardowymi bazami
  prof. dr hab. Teresa Ledwina
  04-05-2011
  -
  03-05-2014

  156650 PLN
  N N201 608440
 • 158
  Zbieżność i aproksymacja półgrup operatorów w modelach biologii matematycznej
  prof. dr hab. Adam Bobrowski
  22-04-2011
  -
  21-04-2014

  139 750 PLN
  N N201 608140
 • 159
  Operatory Niezmiennicze w Przestrzeniach Funkcyjnych
  dr hab. Michał Wojciechowski
  22-04-2011
  -
  21-04-2014

  216400 PLN
  N N201 607840
 • 160
  Metody deterministyczne i stochastyczne w modelach biologicznych
  prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  21-04-2011
  -
  20-04-2014

  247000 PLN
  N N201 608240
 • 161
  Układy linii na zespolonych rozmaitościach kontaktowych oraz uogólnienia
  dr Jarosław Buczyński
  12-04-2012
  -
  11-04-2014

  299 000 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0050/IP3/2011/71
 • 162
  Rangi i rangi brzegowe wielomianów oraz równania rozmaitości siecznych
  dr Weronika Buczyńska
  10-04-2012
  -
  09-04-2014

  240 500 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0049/IP3/2011/71
 • 163
  Badanie właściwosci rozwiązań jednowymiarowych równan chemotaksji
  dr Tomasz Cieślak
  05-04-2012
  -
  04-04-2014

  299 000 PLN
  IUVENTUS PLUS
  0073/IP3/2011/71
 • 164
  Struktury geometryczne w równaniach różniczkowych i układach sterowania
  prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  29-03-2011
  -
  28-03-2014

  390 000 PLN
  N N201 607540
 • 165
  Stochastyczne równania w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach
  dr hab. Szymon Peszat
  02-09-2010
  -
  01-02-2014

  300000 PLN
  N N201 419039
 • 166
  Geometria różniczkowa wiązek gradowanych
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  02-09-2010
  -
  01-01-2014

  227 500 PLN
  N N201 416839
 • 167
  Teoria reprezentacji oraz sieczne rozmaitości jednorodnych
  mgr Mateusz Michałek
  16-12-2011
  -
  15-12-2013

  80000 PLN
  2011/01/N/ST1/05424
 • 168
  Analiza składek ubezpieczeniowych w oparciu o teorię Kahnemana-Tversky'ego
  mgr Michał Krzeszowiec
  13-12-2011
  -
  12-12-2013

  49500 PLN
  2011/01/N/HS4/05627
 • 169
  Własności dynamiczne układów i odwzorowań wykorzystywanych w pewnych modelach matematycznych aktywności komórek nerwowych i sieci elektrycznych
  mgr inż. Justyna Hanna Signerska
  09-12-2011
  -
  08-12-2013

  64000 PLN
  2011/01/N/ST1/02698
 • 170
  Geometria afiniczna i teoria wiązek
  prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Jelonek
  23-11-2010
  -
  22-11-2013

  110 000 PLN
  N N201 420939
 • 171
  Nierówności dla uporządkowanych danych losowych w statystyce i niezawodności
  prof. dr hab. Tomasz Rychlik
  28-09-2010
  -
  27-09-2013

  109200 PLN
  N N201 416739
 • 172
  Zastosowanie procesów Markowa w zagadnieniach teorii ośrodków losowych
  prof. dr hab. Tomasz Komorowski
  02-09-2010
  -
  01-09-2013

  217 000 PLN
  N N201 419139
 • 173
  Homing Plus Subsydium dla młodych naukowców
  dr Przytycki Piotr
  01-03-2012
  -
  31-08-2013

  222000 PLN
  HOMING PLUSBIS
  2011-4/1
 • 174
  Homing Plus Subsydium dla młodych naukowców
  dr Buczyński Jarosław
  01-05-2012
  -
  30-04-2013

  316000 PLN
  HOMING PLUSBIS
  2011-4/2
 • 175
  Matematyczne aspekty mechaniki płynów i zagadnienia pokrewne
  prof. dr hab. Bogusław Mucha
  07-04-2010
  -
  06-04-2013

  400000 PLN
  N N201 547438
 • 176
  Grant Wspomagający dla Stypendystów FNP, Subsydium dla młodych naukowców
  dr Przytycki Piotr
  23-03-2012
  -
  31-03-2013

  32500 PLN
  01/2012
 • 177
  Poszukiwanie fal grawitacyjnych
  prof.dr hab. Andrzej Janusz Królak
  15-09-2009
  -
  31-03-2013

  483 860 PLN
  N N203 387237
 • 178
  Równania różniczkowe i struktury geometryczne
  dr Wojciech Kryński
  01-03-2012
  -
  28-02-2013

  197 200 PLN
  MOBILNOŚĆ PLUS
  604/MOB/2011/0
 • 179
  Własności rozwiązań równań mechaniki ośrodka ciągłego i struktur geometrycznych
  prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  22-10-2009
  -
  21-10-2012

  630000 PLN
  N N201 396937
 • 180
  Procesy Markowa i Półgrupy Operatorów
  prof. dr. hab. inż. Krzysztof Michał Bogdan
  13-10-2009
  -
  12-10-2012

  735 000 PLN
  N N201 397137
 • 181
  Zbiory k-prostokreślne w geometrii afinicznej oraz kategorie pochodne rozmaitości torycznych (promotorski)
  prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  28-09-2010
  -
  27-09-2012

  55000 PLN
  N N201 413139
 • 182
  Osobliwości i niezmienniki w geometrii symplektycznej
  prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Janeczko
  16-09-2009
  -
  15-09-2012

  210000 PLN
  N N201 397237
 • 183
  Kryteria rzutowalności zbiorów algebraicznych (promotorski)
  prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
  22-04-2011
  -
  21-04-2012

  39375 PLN
  N N201 611740
 • 184
  Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej
  prof.dr hab. Łukasz Stettner
  08-04-2009
  -
  07-04-2012

  218920 PLN
  N N201 371836
 • 185
  Rozmaitości toryczne i struktury algebraiczne z nimi zwiaząne (promotorski)
  prof. dr hab. Jaroslaw Wiśniewski
  02-09-2010
  -
  01-03-2012

  50 000 PLN
  N N201 413539
 • 186
  Testy adaptacyjne dla problemu k prób przy uporządkowanych alternatywach (promotorski)
  prof. dr hab. Teresa Ledwina
  28-09-2009
  -
  30-09-2011

  50000 PLN
  N N201 93037
 • 187
  Równania płynu mikropolarnego z warunkami brzegowymi typu poślizgu (promotorski)
  prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  04-11-2009
  -
  31-07-2011

  35125 PLN
  N N201 393137
 • 188
  K-teoria i geometria spektralna rozszerzeń typu Galois algebr nieprzemiennych
  doc. dr hab. Piotr Mieczysław Hajac
  30-11-2007
  -
  29-11-2010

  525 000 PLN
  N 201 1770 33
 • 189
  Metody asymptotyczne i perturbacyjne w analizie spektralnej układów dyskretnych
  prof. dr hab. Jan Janas
  26-10-2007
  -
  25-10-2010

  315000 PLN
  N 201 4265 33
 • 190
  Układy dynamiczne działające na miarach i ich zastosowania w biologii i fizyce
  prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  22-10-2007
  -
  21-10-2010

  299000 PLN
  N 201 021 133
 • 191
  Chaos, fraktale i dynamika konforemna
  prof. dr hab. Feliks Przytycki
  08-10-2007
  -
  07-10-2010

  420000 PLN
  N 201 022 233
 • 192
  Równania Naviera - Stokesa dla płynu ściśliwego z niejednorodnymi warunkami brzegowymi typu poślizgu (PROMOTORSKI)
  dr hab. Piotr Bogusław Mucha
  28-04-2009
  -
  25-09-2010

  43000 PLN
  N N201 364736
 • 193
  Geometryczne struktury w układach dynamicznych se sterowaniem
  prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  17-05-2007
  -
  16-05-2010

  195000 PLN
  N 201 039 32/2703
 • 194
  Algebraiczna geometria afiniczna rzeczywista i zespolona
  dr hab. Zbigniew Jelonek
  03-11-2006
  -
  02-11-2009

  90000 PLN
  N 201 043 31/3663
 • 195
  Superalgebry i gradowana geometria różniczkowa wraz z zastosowaniami
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  10-10-2006
  -
  09-10-2009

  130 000 PLN
  N 201 005 31/0115
 • 196
  Równania ośrodków ciągłych: własności i struktura rozwiązań
  prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  01-06-2006
  -
  31-05-2009

  405000 PLN
  1 P03A 021 30
 • 197
  Oszacowania dla estymatorów opartych na uporządkowanych danych
  prof. dr hab. Tomasz Rychlik
  23-05-2006
  -
  28-05-2009

  90000 PLN
  1 P03A 015 30
 • 198
  Geometria dystrybucji stycznych oraz afinicznych ukladów sterowaniam (promotorski)
  prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  10-05-2007
  -
  09-01-2009

  39000 PLN
  N 207 040 32/2704
 • 199
  Deterministic and stochastic dynamics, fractals, turbulence
  prof. dr hab. Feliks Przytycki
  01-01-2005
  -
  01-01-2009

  2 611 747 PLN
  EU SPADE2
 • 200
  Własnosci kompleksów i grup sysholicznych (promotorski)
  dr hab. Jacek Swiątkowski
  08-05-2007
  -
  07-11-2008

  35625 PLN
  N 201 003 32/0070
 • 201
  Własności rozwiązań quasiliniowych niejednostajnie parabolicznych układów typu Kellera-Segela (promotorski)
  dr hab. Dariusz Wrzosek
  28-06-2007
  -
  27-08-2008

  25620 PLN
  N 201 047 32/3779
 • 202
  Sterowanie stochastyczne i jego zastosowania w matematyce finansowej
  prof. dr hab. Łukasz Stettner
  01-01-2005
  -
  01-01-2008

  135000 PLN
  1 P03A 013 28
 • 203
  Phenomena in High Dimensions: in analysis, combinatorics, convexity, probability and mathematical physics
  prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  01-01-2005
  -
  01-01-2008

  321550 PLN
  EU PHD
 • 204
  Osobliwości ilorazowe i przestrzenie moduli (promotorski)
  prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
  09-12-2005
  -
  06-12-2007

  30400 PLN
  1 P03A 010 29
 • 205
  Optymalne strategie inwestycyjne na rynku finansowym z szumem Lévy'ego, wraz z zastosowaniami w ubezpieczeniach
  prof. dr hab. Łukasz Stettner
  17-10-2006
  -
  16-10-2007

  15000 PLN
  N 111 002 31/0165
 • 206
  Procesy dyfuzji, fragmentacji i koagluacji jako granica indywidualnych modeli agregacyjnych (promotorski)
  prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  11-10-2006
  -
  10-10-2007

  24 700 PLN
  N 201 04731/3830
 • 207
  Aproksymacja zachłanna z użyciem klasycznych układów funkcyjnych
  doc. dr hab. Anna Kamont
  05-10-2004
  -
  04-10-2007

  135000 PLN
  1 P03A 038 27
 • 208
  Przekroje i rzuty symetrycznych ciał wypukłych
  prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  24-08-2004
  -
  23-08-2007

  90000 PLN
  1 P03A 015 27
 • 209
  Kohomologie hopf-cykliczne i nieprzemienna teoria indeksu
  dr hab. Piotr Hajac
  12-05-2004
  -
  11-05-2007

  180000 PLN
  1 P03A 036 26
 • 210
  Prawo iterowanego logarytmu dla U-statystyki i U-procesów
  dr hab. Rafal Latała
  05-05-2006
  -
  04-05-2007

  19920 PLN
  1 P03A 019 30
 • 211
  Network of Excellence in Cryptology
  dr Aleksander Wittlin
  01-01-2004
  -
  01-01-2007

  393728 PLN
  EU ECRYPT
 • 212
  Matematyczne modele sieci regulacji genów
  prof. dr hab. Jerzy Tiuryn
  01-01-2005
  -
  01-01-2007

  51600 PLN
  3 T11F 022 29
 • 213
  Stochastyczne równania ewolucyjne z szumem Levy'ego
  prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  01-01-2005
  -
  01-01-2007

  360000 PLN
  1 O03A 034 29
 • 214
  Dryf genetyczny, selekcja i demografia: podstawy matematyczne oraz zastosowania w badaniach historii populacji ludzkich i zwierzęcych
  dr hab. Adam Bobrowski
  01-01-2005
  -
  01-01-2007

  103 500 PLN
  1 P03A 044 29
 • 215
  Asymptotyka potoków miar i własności atraktorów
  prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  17-11-2003
  -
  16-11-2006

  225000 PLN
  2 P03A 031 25
 • 216
  Struktury algebraiczne geometrii i fizyki
  prof. dr hab. Janusz Grabowski
  31-03-2003
  -
  30-03-2006

  78 900 PLN
  2 P03A 020 24
 • 217
  Geometria układów sterowania i dystrybucji
  prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  19-03-2003
  -
  18-03-2006

  115000 PLN
  2 P03A 001 24
 • 218
  Non-commutative Geometry of Quantum Homogeneous Spaces
  dr hab. Piotr M. Hajac
  01-01-2005
  -
  01-01-2006

  510409 PLN
  EU NKGQHR
 • 219
  Nieliniowe układy ewolucyjne - globalne własności
  prof. dr hab. Wojciech Marek Zajączkowski
  29-11-2002
  -
  28-11-2005

  270000 PLN
  2 P03A 002 23
 • 220
  Struktury multiplikatywne w geometrii
  prof. dr hab. Piotr Pragacz
  07-10-2002
  -
  06-10-2005

  98800 PLN
  2 P03A 024 23
 • 221
  Geometria odwzorowań wielomianowych
  doc. dr hab. Zbigniew Jelonek
  01-03-2002
  -
  28-02-2005

  91000 PLN
  2 P03A 017 22
 • 222
  Hopf-cyclic cohomology and the chern character for principal extensions of noncommutative algebras
  dr hab. Piotr M. Hajac
  01-01-2004
  -
  01-01-2005

  157 830 PLN
  EU QUANTUM FIBRATIONS
 • 223
  Strategie impulsowe w matematyce finansowej (promotorski)
  prof. dr hab. Łukasz Stettner
  01-01-2005
  -
  01-01-2005

  19500 PLN
  1 P03A 012 28
 • 224
  Operatory liniowe w przestrzeniach Sobolewa i pokrewnych
  dr Michał Wojciechowski
  01-09-2001
  -
  31-08-2004

  190000 PLN
  5 P03A 012 21
 • 225
  Analiza spektralna macierzy Jacobiego II
  prof. dr hab. Jan Janas
  01-09-2001
  -
  31-08-2004

  135000 PLN
  5 P03A 026 21
 • 226
  Teoria indeksu dla nieprzemiennych rozwłóknień
  dr hab. Piotr M. Hajac
  19-03-2003
  -
  18-03-2004

  46 000 PLN
  2 P03A 013 24
 • 227
  Optymalne nierówności w statystyce
  dr hab. Tomasz Rychlik
  01-03-2001
  -
  29-02-2004

  85670 PLN
  5 P03A 012 20
 • 228
  Metody teorii mnogości w analizie matematycznej
  prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski
  01-03-2001
  -
  28-02-2004

  408070 PLN
  5 P03A 037 20
 • 229
  Bazy Schaudera i aproksymacja nieliniowa
  prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  01-03-2001
  -
  28-02-2004

  106730 PLN
  5 P03A 036 20
 • 230
  Semiparametryczne i nieparametryczne testy adaptacyjne
  prof. dr hab. Teresa Ledwina
  01-03-2001
  -
  28-02-2004

  146900 PLN
  5 P03A 030 20
 • 231
  Przestrzenie generowane przez przesunięcia jednej funkcji(PROMOTORSKI)
  prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  01-08-2001
  -
  31-01-2004

  20000 PLN
  5 P03A 021 21
 • 232
  Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych
  doc. dr hab. Andrzej Królak
  07-02-2001
  -
  31-12-2003

  150000 PLN
  5 P03B 034 20
 • 233
  Geometria losowych przekrojów symetrycznych ciał wypukłych
  prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  01-08-2000
  -
  31-07-2003

  91000 PLN
  2 P03A 013 19
 • 234
  Matematyczne problemy teorii zapasów. Dynamiczne modele decyzyjne.
  dr Ryszarda Rempała
  01-08-2000
  -
  31-07-2003

  90000 PLN
  1 H02B 010 19
 • 235
  Optymalne estymatory w modelach nieparametrycznych.
  prof. dr hab. Ryszard Zieliński
  01-08-1999
  -
  31-07-2002

  67 070 PLN
  2 P03A 033 17
 • 236
  Iteracje Funkcji Holomorficznych,II.
  prof. dr hab. Feliks Przytycki
  01-08-1999
  -
  31-07-2002

  240390 PLN
  2 P03A 009 17
 • 237
  Badanie własności rozwiązań nieliniowych układów ewolucyjnych. Zastosowanie w fizyce, chemii, biologii i mechanice ośrodków ciągłych
  prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  01-02-1999
  -
  31-01-2002

  159380 PLN
  2 P03A 038 16
 • 238
  Półgrupy operatorów działających na miarach i ich zastosowania
  doc. dr hab. Ryszard Rudnicki
  01-02-1999
  -
  31-01-2002

  195000 PLN
  2 P03A 010 16
 • 239
  Geometria układów sterowania i dystrybucji
  doc. dr hab. Bronisław Jakubczyk
  01-02-1999
  -
  31-01-2002

  96655 PLN
  2 P03A 035 16
 • 240
  Równania paraboliczne w przestrzeniach Hilberta
  prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  01-02-1999
  -
  31-01-2002

  60500 PLN
  2 P03A 037 16
 • 241
  Geometryczne aspekty nieliniowych teorii pola
  doc. dr hab. Witold Kondracki
  01-01-1999
  -
  31-12-2001

  84000 PLN
  2 P03B 130 16
 • 242
  Geometryczne i algebraiczne metody w analizie zespolonej i funkcja zeta Riemanna
  doc. dr hab. Roman Dwilewicz
  01-08-1998
  -
  31-07-2001

  74 040 PLN
  2 P03A 044 15
 • 243
  Sterowane procesy Markowa i ich zastosowania
  doc. dr hab. Łukasz Stettner
  01-08-1998
  -
  31-07-2001

  95940 PLN
  2 P03A 015 15
 • 244
  Przestrzenie Sobolewa, nieliniowe równania cząstkowe i rachunek wariacyjny - metody analityczne w zagadnieniach geometrycznych
  prof. dr hab. Bogdan Bojarski
  01-03-1998
  -
  28-02-2001

  141 660 PLN
  2 P03A 055 14
 • 245
  Przestrzenie Sobolewa, związane z nimi multiplikatory Fouriera i pokrewne przestrzenie Banacha
  prof. dr hab. Aleksander Pełczyński
  01-03-1998
  -
  28-02-2001

  114660 PLN
  2 P03A 036 14
 • 246
  Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych
  doc. dr hab. Andrzej Królak
  01-07-1999
  -
  31-12-2000

  92400 PLN
  2 P03B 094 17
 • 247
  Wartości L-funkcji Dirichleta i L-funkcji p-adycznych dla argumentów całkowitych
  doc. dr hab. Jerzy Urbanowicz
  01-08-1998
  -
  31-12-2000

  47580 PLN
  2 P03A 036 15
 • 248
  Metody teorii mnogości w analizie matematycznej
  prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski
  01-10-1997
  -
  30-09-2000

  308000 PLN
  2 P03A 018 13
 • 249
  Bazy w przestrzeniach banachowskich i quasi-banachowskich
  prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
  01-07-1997
  -
  30-06-2000

  69550 PLN
  2 P03A 001 13
 • 250
  Rzutowanie funkcjonałów statystycznych
  dr hab. Tomasz Rychlik
  01-07-1997
  -
  30-06-2000

  100450 PLN
  2 P03A 014 13
 • 251
  Analiza spektralna macierzy Jacobiego
  prof. dr hab. Jan Janas
  01-06-1997
  -
  30-05-2000

  70720 PLN
  2 P03A 002 13
 • 252
  Losowe ilorazowe skończenie wymiarowych przestrzeni Banacha i ich zastosowania
  prof. dr hab. Piotr Mankiewicz
  01-08-1998
  -
  30-04-2000

  52000 PLN
  2 P03A 022 15
 • 253
  Analiza harmoniczna wielomianów ortogonalnych (PROMOTORSKI)
  dr hab. Ryszard Szwarc
  01-02-1998
  -
  31-01-2000

  19360 PLN
  2 P03A 018 14
 • 254
  Rozmaitości Schuberta
  doc. dr hab. Piotr Pragacz
  02-01-1997
  -
  31-12-1999

  51000 PLN
  2 P03A 051 12
 • 255
  Radykały w pierścieniach wielomianów
  mgr Agata Smoktunowicz
  01-09-1998
  -
  01-09-1999

  7 000 PLN
  2 P03A 057 15
 • 256
  Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych
  dr hab. Andrzej Królak
  01-07-1996
  -
  30-06-1999

  86600 PLN
  2 P03D 021 11
 • 257
  Iteracje funkcji holomorficznych
  prof.dr hab. Feliks Przytycki
  01-01-1997
  -
  31-03-1999

  132900 PLN
  2 P03A 025 12
 • 258
  Matematyczne problemy teorii zapasów: polityki optymalne i metody ich wyznaczania
  dr Ryszarda Rempała
  01-01-1996
  -
  31-12-1998

  38130 PLN
  1 H02B 004 10
 • 259
  Konstrukcje geometryczne w teorii przestrzeni Teichmüllera (PROMOTORSKI)
  prof. dr hab. Julian Ławrynowicz
  01-01-1997
  -
  31-12-1998

  16590 PLN
  2 P03A 003 11
 • 260
  Własności struktur osiągalnych poprzez parametryzację struktur związanych z odwzorowaniami typu Hurwitza niskich stopni
  prof.dr hab. Julian Ławrynowicz
  01-01-1996
  -
  31-12-1998

  130390 PLN
  2 P03A 016 10
 • 261
  Modele arytmetyki pierwszego rzędu
  prof.nadzw.dr hab. Henryk Kotlarski
  01-01-1996
  -
  31-12-1998

  48750 PLN
  2 P03A 071 10
 • 262
  Ergodyczne problemy sterowania stochastycznego
  doc. dr hab. Łukasz Stettner
  01-07-1995
  -
  30-06-1998

  82800 PLN
  2 P03A 053 09
 • 263
  Geometria i osobliwości układów sterowania i dystrybucji
  dr hab. Bronisław Jakubczyk
  01-07-1995
  -
  30-06-1998

  80000 PLN
  2 P03A 004 09
 • 264
  Potoki miar: asymptotyka, zastosowania w biomatematyce i konstrukcji fraktali
  dr hab. Ryszard Rudnicki
  01-07-1995
  -
  30-06-1998

  114800 PLN
  2 P03A 042 09
 • 265
  Działanie grup operatorów na losowych przestrzeniach ilorazowych l 1/n
  prof.dr hab. Piotr Mankiewicz
  01-01-1996
  -
  30-04-1998

  23200 PLN
  2 P03A 034 10
 • 266
  Odporna estymacja w modelu Cox'a i w uogólnionym modelu liniowym
  dr hab. Tadeusz Bednarski
  01-01-1995
  -
  31-12-1997

  67 000 PLN
  2 P03A 016 08
 • 267
  Methods of residue theory in singular and non-linear PDES
  dr Grzegorz Łysik
  01-01-1995
  -
  31-12-1997

  166000 PLN
  2 P03A 006 08
 • 268
  Przestrzenie Sobolewa: teoria, zastosowania w nieliniowych równaniach cząstkowych i symulacje numeryczne
  prof. dr hab. Bogdan Bojarski
  01-01-1995
  -
  31-12-1997

  144 600 PLN
  2 P03A 034 08
 • 269
  Badanie istnienia i własności rozwiązań równań ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem układów parabolicznych i równań teorii ośrodka ciągłego
  doc. dr hab. Wojciech Zajączkowski
  01-01-1995
  -
  31-12-1997

  93800 PLN
  2 P03A 065 08
 • 270
  Stochastyczne równania ewolucyjne
  prof. dr hab. Jerzy Zabczyk
  01-01-1995
  -
  31-12-1997

  151000 PLN
  2 P03A 082 08
 • 271
  Wybrane metody analizy układów o niepewnych parametrach
  dr hab. Krzysztof Przyłuski
  01-05-1996
  -
  31-12-1997

  44100 PLN
  8 T11A 016 10
 • 272
  Metody teorii mnogości w analizie matematycznej
  prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski
  01-10-1994
  -
  30-09-1997

  204000 PLN
  2 P301 043 07
 • 273
  Geometryczne aspekty nieliniowych teorii pola
  doc dr hab. Witold Kondracki
  01-10-1994
  -
  30-09-1997

  98000 PLN
  2 P301 050 07
 • 274
  Łańcuchy Markowa związane z metodą Monte Carlo i metodą perturbacji
  mgr Piotr Pokarowski
  01-06-1995
  -
  28-02-1997

  3200 PLN
  2 P03A 001 09
 • 275
  Iteracje i Fraktale, II
  prof. dr hab. Feliks Przytycki
  01-10-1994
  -
  31-12-1996

  120000 PLN
  2 P301 013 07
 • 276
  Automorfizmy modeli Th(IN): podgrupy rozszerzające się do maksymalnej jednoznacznie (PROMOTORSKI)
  prof. dr hab. Henryk Kotlarski
  01-01-1995
  -
  31-12-1996

  19 800 PLN
  2 P03A 074 08

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek