JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Cele

  1. Promocja i intensyfikacja wybranych kierunków badań
  2. Wspólne przedsięwzięcia w zakresie kształcenia powiązanego z badaniami
  3. Inicjatywy w sferze działalności wspomagającej badania

List otwarty

Dziekani i Dyrektorzy jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych, zebrani na spotkaniu w Warszawie w dniu 20 października 2006 r., pragną tą drogą przedstawić swoje oczekiwania związane z propozycjami dokonania zmian w organizacji nauki.

  1. Nasze placówki naukowe w zasadniczym stopniu kształtują kierunki badań matematycznych w Polsce oraz poziom kadry naukowej, która je realizuje. Oczekujemy, że w dobie zaawansowanej matematyzacji szeregu dziedzin nauki, techniki i gospodarki będziemy mogli istotnie wesprzeć organizację strategicznych programów oraz ich realizację.
  2. Oczekujemy, że przygotowywana Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stworzy warunki do bliskiej współpracy placówek naukowych, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej czy sposobu finansowania. W naszym odczuciu, forma aktywnego współdziałania ośrodków badawczych zorganizowanych w sieci naukowe mogłaby skutecznie wpłynąć na skupianie potencjału badawczego oraz przyczynić się do likwidacji podstawowych barier efektywnego wykorzystania dużego potencjału matematyki polskiej.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek