JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Pracownicy administracji

Sekretariat

 • Mariola Iżycka / Specjalistka
  Adres e-mail: im@impan.pl
  Telefon: 22 5228 100 / Pokój nr 111
 • Anna Poczmańska / Studia Doktoranckie, konkursy IMPAN
  Adres e-mail: A.Poczmanska@impan.pl
  Telefon: 22 5228 102 / Pokój nr 102
 • Katarzyna Sołtyk-Sołtycka / Archiwum, podróże zagraniczne
  Adres e-mail: k.soltyk@impan.pl
  Telefon: 22 5228 122 / Pokój nr 102
 • Jakub Paulus / Asystent Dyrektora / Sekretarz techniczny Rady Naukowej
  Adres e-mail: jakub@impan.pl
  Telefon: 22 5228 112 / Pokój nr 112

Recepcja


 • Adres e-mail:
  Telefon: 22 5228 199

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

 • Justyna Gowin / Starsza Referentka
  Adres e-mail: office@impan.pl
  Telefon: 22 5228 101 / Pokój nr 101
 • Katarzyna Zdybel / Starsza Referentka
  Adres e-mail: office@impan.pl
  Telefon: 22 5228 121 / Pokój nr 101

Pokoje gościnne

 • Kliknij tu >>>

Dział obsługi badań

 • dr Paweł Zdanowski / Obsługa Badań
  Adres e-mail: pzdanowski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 104 / Pokój nr 104

Dział Finansowo-Księgowy

 • Iwona Paruszewska / Główna księgowa
  Adres e-mail: i.paruszewska@impan.pl
  Telefon: 22 5228 110 / Pokój nr 110
 • Agnieszka Stachelska-Kałwajtys / Zastępca głównej księgowej, Płace
  Adres e-mail: a.kalwajtys@impan.pl
  Telefon: 22 5228 109 / Pokój nr 109
 • Małgorzata Rutkowska / Księgowa, Płace
  Adres e-mail: mrutkowska@impan.pl
  Telefon: 22 5228 129 / Pokój nr 109
 • Paulina Nowak / Księgowa
  Adres e-mail: paulina.nowak@impan.pl
  Telefon: 22 5228 108 / Pokój nr 108
 • Ewa Tochanowicz / Księgowa
  Adres e-mail: etochanowicz@impan.pl
  Telefon: 22 5228 127 / Pokój nr 107
 • Małgorzata Piekut / Księgowa
  Adres e-mail: mpiekut@impan.pl
  Telefon: 22 5228 107 / Pokój nr 107

Dział Kadr

 • Aleksandra Kozłowska
  Adres e-mail: akozlowska@impan.pl
  Telefon: 22 5228 116 / Pokój nr 116

Zamówienia publiczne

 • Adam Pniewski / Specjalista
  Adres e-mail: apniewski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 114 / Pokój nr 114
 • Patryk Krauze
  Adres e-mail: pkrauze@impan.pl
  Telefon: 22 5228 134 / Pokój nr 114

Zespół ds. Informatycznych

 • IT Support
  Adres e-mail: support@impan.pl
  Telefon: 22 5228 200 / Pokój nr 304
 • Fryderyk Mostyłowicz
  Adres e-mail: fmostylowicz@impan.pl
  Telefon: 22 5228 200 / Pokój nr 304
 • Tomasz Wiśniewski
  Adres e-mail: twisniewski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 200 / Pokój nr 304
 • Barbara Kubiatowska - Maciejewska
  Adres e-mail: b.kubiatowska@impan.pl
  Telefon: 22 5228 144 / Pokój nr 305

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 • Waldemar Czyżewski
  Adres e-mail: w.czyzewski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 115, 603559905 / Pokój nr 115
 • Ryszard Słumiński
  Adres e-mail:
  Telefon: 22 5228118 / Pokój nr 118
 • Dariusz Wiśniewski
  Adres e-mail:
  Telefon: 22 5228118 / Pokój nr 118

Biblioteka

 • Recepcja
  Adres e-mail: library@impan.pl
  Telefon: 22 5228 191
 • Grzegorz Święćkowski / Kierownik Biblioteki
  Adres e-mail: gswieckowski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 190 / Pokój nr 14
 • Beata Janus / Z-ca Kierownika Biblioteki
  Adres e-mail: bjanus@impan.pl
  Telefon: 22 5228 190 / Pokój nr 14
 • Patrycja Śmiech-Dobrzyńska / Kustosz dyplomowany
  Adres e-mail: patty@impan.pl
  Telefon: 22 5228 190 / Pokój nr 14

Dział Wydawnictw IM PAN

 • Agnieszka Świątkiewicz / Kierownik
  Adres e-mail: saga@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • Marcin Adamski / Redaktor
  Adres e-mail: m.adamski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • Anna Kopyt / Składacz
  Adres e-mail: kopyt@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • dr Tomasz Kostrzewa / Składacz
  Adres e-mail: t.kostrzewa@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • Maciej Markiewicz / Redaktor
  Adres e-mail: m.markiewicz@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • Monika Skoczylas - Sroka / Składacz
  Adres e-mail: mskoczylas@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8
 • Jerzy Trzeciak / Redaktor
  Adres e-mail: j.trzeciak@impan.pl
  Telefon: 22 5228 181 / Pokój nr 8

Dział Sprzedaży i Wymiany Wydawnictw

 • Krzysztof Wierzbicki
  Adres e-mail: krzysw@impan.pl
  Telefon: 22 5228 194 / Pokój nr 15
 • Dariusz Zadrożny
  Adres e-mail: d.zadrozny@impan.pl
  Telefon: 22 5228 193 / Pokój nr 15

Rada pracownicza

Komitet Matematyki

 • Jakub Paulus
  Adres e-mail: jakub@impan.pl
  Telefon: 22 5228 112 / Pokój nr 112

Specjalista ds.BHP i p.poż.

Obsługa prawna

 • Bartłomiej Zdziarski / Prawnik
  Adres e-mail: bzdziarski@impan.pl
  Telefon: 22 5228 112 / Pokój nr 112

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IMPAN w Będlewie

 • Recepcja / Recepcja
  Adres e-mail: bedlewo@impan.pl
  Telefon: 61 4499146
 • Marek Odolański / p.o Kierownika
  Adres e-mail: modolanski@impan.pl
  Telefon: 601 261 210
 • Alicja Maciejewska / Referentka
  Adres e-mail: amaciejewska@impan.pl
  Telefon: 607 702 406
 • Ewa Mendel / Dział rozliczeń
  Adres e-mail: emendel@impan.pl
  Telefon: 693 439 913

Sekretariaty w oddziałach

 • Barbara Smołka / Katowice
  Adres e-mail: bsmolka@impan.pl
  Telefon: 510169346
 • Gabriela Wenta / Sopot
  Adres e-mail: gdansk@impan.pl
  Telefon: 58 5510804

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek