JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Konkursy

Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Matematycznym PAN

Ogólne warunki pracy w IMPANKonkursy na stanowiska badawcze

Termin upływa tytuł Szczegóły Termin rozpoczecia
01 października 2024 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN WEAVE-UNISONO „Gradowana geometria różniczkowa z zastosowaniami” 07 maja 2024
30 września 2024 Konkurs na stanowisko podoktorskie w ramach grantu NCN WEAVE-UNISONO „Gradowana geometria różniczkowa z zastosowaniami” 23 maja 2024
15 września 2024 Stypendium doktoranckie w projekcie NCN MAESTRO "Analiza na Grupach" 23 maja 2024
15 września 2024 Stypendium doktoranckie w projekcie NCN SONATA BIS "Jednoparametrowe deformacje w teorii funkcji symetrycznych" 28 maja 2024
15 września 2024 Konkurs na trzyletnie stanowisko dla osób specjalizujących się w uczeniu maszynowym 15 lipca 2024
25 sierpnia 2024 Konkurs na stanowisko podoktorskie w grancie Sonata Bis 27 czerwca 2024
01 sierpnia 2024 Konkurs na pełnoetatowe stanowisko podoktorskie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Sonata Bis: Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych nieliniowości, nielokalność, obszar, skale (kier. Aneta Wróblewska-Kamińska) 15 lipca 2024

Konkursy zakończone

Termin tytuł Szczegóły
15 czerwca 2024 KONKURS na częściowe zatrudnienie dla doktorantów bądź magistrantów w projekcie NCN SONATA “Grafy kwantowe i ich symetrie” (kier. Mateusz Wasilewski)
16 maja 2024 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
10 maja 2024 Konkurs na doktoranta na stanowisku asystenta w ramach projektu 101120290-GAP-HORIZON-MSCA-2022-DN-01
30 kwietnia 2024 Konkurs na stanowisko profesora IM PAN lub profesora
15 kwietnia 2024 Stanowisko podoktorskie w grancie NCN "Jednoparametrowe deformacje w teorii funkcji symetrycznych"
03 kwietnia 2024 Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN-OPUS „Zastosowania algebr grafowych i algebr grafowych wyższego rzędu w geometrii nieprzemiennej”
30 marca 2024 Stanowisko po-doktorskie w projekcie Maestro pt. "Analiza na grupach"
01 lutego 2024 Konkurs na stanowisko podoktorskie w grancie NCN WEAVE-UNISONO - Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy
31 stycznia 2024 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
31 stycznia 2024 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska
30 grudnia 2023 Konkurs na stanowisko postdoca w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych
15 grudnia 2023 Stypendium dla studenta w ramach grantu NCN WEAVE-UNISONO "Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy"
30 listopada 2023 Konkurs na doktoranta na stanowisku asystenta w ramach projektu 101120290-GAP-HORIZON-MSCA-2022-DN-01
17 listopada 2023 Konkurs na stypendium magisterskie w ramach projektu "Arytmetyka równań różniczkowych" (grant NCN OPUS, kier.: dr. hab. Masha Vlasenko)
15 listopada 2023 Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis: "Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych – nieliniowości, nielokalność, obszar, skale" (kier. A. Wróblewska-Kamińska)
15 października 2023 Ogłoszenie o konkursie na stypendium dla studentów w zakresie kombinatoryki algebraicznej lub enumeratywnej w ramach projektu NCN
24 września 2023 Konkurs na stanowisko postdoca w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych w ramach projektu M-Era-Net
31 sierpnia 2023 KONKURS na częściowe zatrudnienie dla doktorantów bądź postdoków w projekcie NCN SONATA “Grafy kwantowe i ich symetrie” (kier. Mateusz Wasilewski)
31 sierpnia 2023 KONKURS na częściowe zatrudnienie dla doktorantów bądź postdoków w projekcie 'Polskie Powroty' “Grafy kwantowe i ich symetrie” (kier. Mateusz Wasilewski)
15 sierpnia 2023 Stanowiska podoktorskie w projekcie ERC KAPIBARA (kier. Piotr Achinger)
10 sierpnia 2023 Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie "Wybrane zagadnienia teorii węzłów" finansowanym przez NCN
02 czerwca 2023 Konkurs na częściowe zatrudnienie w projekcie NCN SONATINA "Algebraiczne luki spektralne w kohomologii grup"
21 maja 2023 Konkurs na stanowisko profesora IM PAN/profesora w oddziale gdańskim Instytutu Matematycznego PAN
16 maja 2023 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
15 maja 2023 Konkurs na stanowisko podoktorskie w projekcie NCN “Hybrydowe modele rozumowania”
11 kwietnia 2023 Stypendium dla magistrantów lub doktorantów w zakresie geometrii algebraicznej w Warszawie
09 kwietnia 2023 Konkurs na stypendium dla studenta w grancie Sonata Bis
03 kwietnia 2023 Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN-OPUS „Zastosowania algebr grafowych i algebr grafowych wyższego rzędu w geometrii nieprzemiennej”
15 marca 2023 Ogłoszenie o konkursie na stypendium doktoranckie w projekcie NCN MAESTRO "Analiza na Grupach"
15 marca 2023 Stanowisko po-doktorskie w projekcie Maestro "Analiza na grupach"
28 lutego 2023 Konkurs na stanowisko postdoca w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych w ramach projektu M-Era-Net
15 lutego 2023 Stanowisko postdok w projekcie NCN “Hybrydowe modele rozumowania”
12 lutego 2023 KONKURS na częściowe zatrudnienie dla doktorantów bądź postdoków w projekcie ,,Kwantowe grupy, grafy i symetrie przez teorię reprezentacji” (kier. Adam Skalski)
01 lutego 2023 Dwuletnie Stanowisko Podoktorskie Grant NCN WEAVE-UNISONO Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy
01 lutego 2023 Stanowisko Podoktorskie (1 rok) Grant NCN WEAVE-UNISONO Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy
31 stycznia 2023 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
31 stycznia 2023 Konkurs na dwuletnie stanowisko adiunkta ,,machine learning"
31 stycznia 2023 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska
15 stycznia 2023 Stanowisko podoktorskie w ramach grantu NCN "Jednoparametrowe deformacje w teorii funkcji symetrycznych"
09 stycznia 2023 Stanowisko podoktoranckie w ramach grantu NCN "Przestrzenie funkcyjne wygładzania lokalnego"
05 stycznia 2023 Ogłoszenie o konkursie na stypendia dla doktoranta
17 grudnia 2022 Konkurs na stypendia doktorskie w ramach grantu NCN "Wybrane zagadnienia teorii węzłów" (kierownik: dr. hab. Maciej Borodzik)
10 listopada 2022 Konkurs na stanowisko podoktorskie w Grancie NCN WEAVE-UNISONO - Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy
10 listopada 2022 Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN WEAVE-UNISONO - Classifying Derived Models of the Axiom of Determinacy
14 października 2022 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
14 października 2022 Konkurs na stypendium dla studenta w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
15 sierpnia 2022 Konkurs na stanowisko typu post-doc w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych
31 lipca 2022 Konkurs na stypendium naukowe dla studenta w grancie NCN “Hybrydowe modele rozumowania”
30 czerwca 2022 Stanowisko po-doktorskie w projekcie Maestro pt. "Analiza na grupach"
30 czerwca 2022 Konkurs na 3-7-letnie stanowisko profesora IMPAN/profesora, specjalność topologia
28 czerwca 2022 Konkurs na stypendium doktoranckie
10 czerwca 2022 Konkurs na stanowisko naukowe "podoktoranckie" w ramach grantu ERC KAPIBARA
31 maja 2022 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN "Jednorodność i generyczność struktur metrycznych: grup, układów dynamicznych, przestrzeni Banacha i algebr C*"
25 maja 2022 Konkurs na stanowisko naukowe dla doktoranta w ramach grantu ERC KAPIBARA
16 maja 2022 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
20 kwietnia 2022 Stanowisko badawcze typu "visiting position" w projekcie NCN SONATA BIS „One-parameter deformations in symmetric functions theory” dla naukowców z Ukrainy
15 kwietnia 2022 Stanowisko badawcze w projekcie ERC "Rigidity of groups and higher index theory"
10 kwietnia 2022 Konkurs na roczne stanowisko podoktorskie w projekcie “Analiza asymptotycznych i niewypukłych problemów sterowania stochastycznego z zastosowaniami" (kier. Łukasz Stettner)
04 kwietnia 2022 Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu NCN OPUS "Zastosowania algebr grafowych i algebr grafowych wyższego rzędu w geometrii nieprzemiennej" (Kier. P. M. Hajac)
25 marca 2022 Konkurs na dwuletnie stanowisko podoktorskie w projekcie “Kwantowe grupy, grafy i symetrie przez teorię reprezentacji” (kier. Adam Skalski)
20 marca 2022 Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS 21 "Efektywne metody w geometrii afinicznej i biwymiernej" (Kierownik: Karol Palka)
07 marca 2022 Konkurs na stanowisko typu post-doc w grancie NCN OPUS "Dynamika holomorficzna, fraktale, formalizm termodynamiczny" (kier. Feliks Przytycki)
04 marca 2022 Konkurs na pełnoetatowe stanowisko podoktorskie w grancie NCN Sonata Bis: Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych – nieliniowości, nielokalność, obszar, skale
24 stycznia 2022 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
24 stycznia 2022 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora IMPAN
24 stycznia 2022 Konkurs na 3-7 letnie stanowisko profesora IM PAN w oddziale krakowskim
22 stycznia 2022 Konkurs na stypendium magisterskie w ramach projektu "Arytmetyka równań różniczkowych" (grant NCN OPUS, kierownik: dr. hab. Masha Vlasenko)
10 stycznia 2022 Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis: "Analiza matematyczna modeli hydrodynamicznych – nieliniowości, nielokalność, obszar, skale"
31 grudnia 2021 Konkurs na częściowe zatrudnienie dla doktorantów bądź postdoków w projekcie “Kwantowe grupy, grafy i symetrie przez teorię reprezentacji” (kier. Adam Skalski)
31 grudnia 2021 Konkurs na stanowisko typu post-doc w grancie NCN OPUS "Optymalna reprezentacja układów dynamicznych"
10 grudnia 2021 Konkurs na stanowisko typu post-doc w grancie NCN OPUS "Analiza fal bieżących w półliniowych problemach eliptycznych"
30 listopada 2021 Konkurs na stanowisko postdoc finansowane w ramach projektu SONATA-BIS 9 NCN "Matematyka Obliczeniowa w Mechanice Kwantowej" realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim
23 listopada 2021 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
23 listopada 2021 Konkurs na stypendium dla studenta w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
30 września 2021 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC "INDEX"
20 września 2021 Konkurs na stypendium dla studentów w Geometrii Algebraicznej w Warszawie
22 lipca 2021 Konkurs na stypendium doktoranckie
15 maja 2021 Konkurs na stanowisko typu post-doc w grancie NCN "Hybrid models of natural reasoning"
15 maja 2021 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN "Hybrid models of natural reasoning"
15 maja 2021 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN "Geometry of Integrable Systems"
11 maja 2021 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
10 maja 2021 Stanowisko post-doc w Geometrii Algebraicznej
19 kwietnia 2021 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC "INDEX"
15 kwietnia 2021 Konkurs na stanowisko typu post-doc w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych
07 marca 2021 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 2 do 4 lat
14 lutego 2021 Konkurs na stanowisko adiunkta ,,machine learning" 2
21 stycznia 2021 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora IMPAN
21 stycznia 2021 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
21 stycznia 2021 Konkurs na stanowisko adiunkta ,,machine learning"
15 października 2020 Konkurs na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
23 sierpnia 2020 Konkurs na 2-letnie stypendium dla doktoranta w Geometrii Algebraicznej
14 sierpnia 2020 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta typu "post-doc" w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
28 lipca 2020 Konkurs na dwa stypendia dla studentów w projekcie NCN "Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych"
30 czerwca 2020 Konkurs na stanowisko typu post-doc w Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych
28 czerwca 2020 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
15 czerwca 2020 Stanowisko doktorskie w projekcie ERC "KAPIBARA"
14 czerwca 2020 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN "STABILITY FOR OPERATOR ALGEBRAS AND GROUPS"
05 czerwca 2020 Konkurs na stypendium doktoranckie numer 4 w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
14 maja 2020 Stypendia i tymczasowe stanowiska badawcze w projekcie NCN "Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej"
11 maja 2020 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
10 kwietnia 2020 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC "KAPIBARA"
20 lutego 2020 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN "Teoriomiarowe, geometryczne i fourierowskie metody analizy pewnych równań nielepkiej hydrodynamiki"
20 lutego 2020 Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN "Teoriomiarowe, geometryczne i fourierowskie metody analizy pewnych równań nielepkiej hydrodynamiki"
23 stycznia 2020 Konkurs na stanowisko adiunkta/profesora IM PAN/profesora w oddziale gdańskim
23 stycznia 2020 Konkurs na stanowisko profesora IM PAN/profesora ,,równania różniczkowe"
23 stycznia 2020 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora IMPAN
23 stycznia 2020 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
11 października 2019 Stypendia i tymczasowe stanowiska badawcze w projekcie NCN "Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej"
06 października 2019 Konkurs na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
25 września 2019 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu "Hipoteza Onsagera dla ogólnych praw zachowania”
15 czerwca 2019 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN "Teoriomiarowe, geometryczne i fourierowskie metody analizy pewnych równań nielepkiej hydrodynamiki"
14 czerwca 2019 Konkurs na stypendium dla studentów numer 1 i 2 w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
14 czerwca 2019 Konkurs na stypendium doktoranckie numer 3 w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
15 maja 2019 Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach projektu NCN SONATA "Kombinatoryka funkcji symetrycznych" (kierownik: dr Maciej Dołęga)
10 maja 2019 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
06 maja 2019 Konkurs na dwuletnie stanowisko profesora IMPAN ,,analiza funkcjonalna, algebra operatorów"
03 maja 2019 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta typu "post-doc" w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
30 kwietnia 2019 Konkurs dla doktoranta w ramach projektu NCN SONATA "Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych" (kierownik: prof. dr hab. Adam Skalski)
10 marca 2019 Konkurs na granty dla młodych pracowników naukowych i doktorantów w IMPAN
28 lutego 2019 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC "KAPIBARA"
13 lutego 2019 Konkurs na stanowisko adiunkta ,,machine learning"
13 lutego 2019 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,machine learning"
31 stycznia 2019 Stypendia i tymczasowe stanowiska badawcze w projekcie NCN "Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej"
31 stycznia 2019 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC "INDEX"
23 stycznia 2019 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,układy dynamiczne"
23 stycznia 2019 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometria algebraiczna"
23 stycznia 2019 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora nadzwyczajnego
23 stycznia 2019 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
31 października 2018 Konkurs na granty dla młodych pracowników naukowych i doktorantów w IMPAN - 3 edycja
03 października 2018 Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach projektu NCN "Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych" (SONATA 13, kierownik: dr Piotr Achinger)
24 sierpnia 2018 Konkurs na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
22 sierpnia 2018 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Zespolone rozmaitości kontaktowe i geometria siecznych"
20 lipca 2018 Konkurs dla postdoków w projekcie "Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych"
15 czerwca 2018 Konkurs na stypendium dla studenta w ramach projektu NCN "Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych" (SONATA 13, kierownik: dr Piotr Achinger)
15 czerwca 2018 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
31 maja 2018 Rekrutacja 2018 na Studia Doktoranckie
25 maja 2018 Konkurs na granty dla młodych pracowników naukowych i doktorantów w IMPAN - 2 edycja
21 maja 2018 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN SONATA BIS "Nieliniowe równania z operatorem curl-curl"
15 maja 2018 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta typu "post-doc" w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
11 maja 2018 Konkurs na stypendium doktoranckie numer 2 w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
10 maja 2018 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
30 kwietnia 2018 Stanowisko post-doc w Geometrii Algebraicznej
20 kwietnia 2018 Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN MAESTRO "Dynamiczna kombinatoryka asymptotyczna"
23 stycznia 2018 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze od 1/2 roku do 2 lat
23 stycznia 2018 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometryczna teoria grup"
23 stycznia 2018 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometryczna teoria funkcji i przekształceń"
23 stycznia 2018 Konkurs na 5-letnie stanowisko badawcze w oddziale warszawskim ,,biomatematyka, ze szczególnym uwzględnieniem bioinformatyki i biologii obliczeniowej"
23 stycznia 2018 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego ,,równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowania w fizyce i biologii"
23 stycznia 2018 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora nadzwyczajnego
18 grudnia 2017 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometria różniczkowa"
01 grudnia 2017 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta typu "post-doc" pt. "Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej"
01 grudnia 2017 Konkurs dla młodego matematyka w projekcie pt. "Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej".
31 października 2017 Konkurs na dwuletnie stanowisko profesora zwyczajnego
30 października 2017 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC
29 września 2017 Konkurs na maksymalnie 2 stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
12 września 2017 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,analiza funkcjonalna ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań analizy harmonicznej w teorii przestrzeni i algebr Banacha"
31 sierpnia 2017 Konkurs dla postdoków w projekcie “Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych”.
20 sierpnia 2017 Konkurs na roczne stanowisko profesora zwyczajnego ,,zespolona geometria afiniczna"
17 sierpnia 2017 Konkurs na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
20 czerwca 2017 Semestr Simonsa - jesień 2019 - nabór wniosków
15 maja 2017 Konkurs na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Matematycznego PAN
10 maja 2017 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
25 kwietnia 2017 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometria algebraiczna ze specjalnym naciskiem na topologię osobliwości zespolonych"
25 kwietnia 2017 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,geometria algebraiczna ze specjalnym naciskiem na rozmaitości siecznych i ich zastosowania"
25 kwietnia 2017 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,analiza matematyczna ze specjalnym naciskiem na rzeczywistą analizę harmoniczną"
28 lutego 2017 Konkurs na granty dla młodych pracowników naukowych i doktorantów w IMPAN
31 stycznia 2017 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC
31 stycznia 2017 Konkurs dla doktorantów w projekcie “Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych”
23 stycznia 2017 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora nadzwyczajnego
23 stycznia 2017 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze
02 sierpnia 2016 Konkurs na stanowisko asystenta w projekcie Maestro ,,Miary niezmiennicze, entropia i inne parametry wzrostu w klasycznych i nieklasycznych układach dynamicznych’’
29 lipca 2016 Konkurs na stanowiska post-doc w projekcie “Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych”
30 czerwca 2016 Konkurs na stypendium: projekt OPUS ”Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg (kierownik Piotr M.Hajac)
15 czerwca 2016 Konkurs WCNM na stypendia dla doktorantów na II oraz III rok w roku akademickim 2016/2017
22 maja 2016 Konkurs na stanowisko profesora "nieprzemienny rachunek prawdopodobieństwa"
20 maja 2016 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego ,,asymptotyczna teoria reprezentacji''
20 maja 2016 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków
08 maja 2016 Rekrutacja na Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym PAN
08 maja 2016 Stanowisko asystenta dla doktoranta w projekcie ERC
06 maja 2016 Konkurs o stypendia doktoranckie Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych
30 kwietnia 2016 Stanowisko podoktorskie w projekcie ERC
25 kwietnia 2016 Konkurs na projekt Semestru Simonsa w CB - wiosna 2018
15 kwietnia 2016 Konkurs WCNM na staże dla doktorantów spoza Warszawy
16 marca 2016 Konkurs na stanowiska po-doktorskie WCNM
25 lutego 2016 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ,,ewolucyjne równania różniczkowe cząstkowe''
25 lutego 2016 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta/profesora nadzwyczajnego
25 lutego 2016 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze
08 lutego 2016 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze adiunkta typu "post-doc"
15 stycznia 2016 Konkurs dla doktorantów "Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych
15 października 2015 Rekrutacja na studia podyplomowe
15 marca 2015 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta typu ”post-doc”: projekt Maestro
15 marca 2015 Konkurs na stypendium doktoranckie - projekt "Maestro"
25 lutego 2015 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczjnego
25 lutego 2015 Konkurs na dwuletnie stanowisko profesora zwyczajnego
25 lutego 2015 Konkurs na 3 - 7 letnie stanowiska adiunkta / profesora nadzyczajnego
25 lutego 2015 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze
15 grudnia 2014 Konkurs na stanowisko adiunkta
30 października 2014 Konkurs na stanowisko adiunkta
29 września 2014 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego 'geometria nieprzemienna'
31 maja 2014 Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego
24 maja 2014 Konkurs na dwuletnie stanowisko profesora zwyczajnego 'teoria grup kwantowych'
24 maja 2014 Konkurs na dwuletnie stanowisko profesora zwyczajnego 'geometria algebraiczna'
24 maja 2014 Konkurs na stanowiska Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego specjalność 'teoria operatorów'
24 maja 2014 Konkurs na 7 letnie 'łączone' stanowisko adiunkta w Oddziale Wrocławskim IM PAN
20 maja 2014 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2014/2015
15 maja 2014 Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta: projekt `Ku geometrycznej teorii grup kwantowych'
24 lutego 2014 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego
24 lutego 2014 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat
12 września 2013 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
20 maja 2013 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2013/2014
27 lutego 2013 Wspólny konkurs Wydziału MIM UW i IM PAN na 7-letnie stanowisko adiunkta
25 lutego 2013 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat
25 lutego 2013 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego
31 stycznia 2013 Konkurs o Nagrodę IM PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki
18 maja 2012 Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2012/2013
16 maja 2012 Wspólny konkurs Wydziału MIM UW i IM PAN na 7-letnie stanowisko adiunkta
24 lutego 2012 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
24 lutego 2012 Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat
24 lutego 2012 Konkurs na 3-7-letnie stanowiska adiunkta i profesora nadzwyczajnego
15 lutego 2012 Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego organizowany wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim na okres7 lat

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek