JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Doktoranci

Obrony doktoratów w IM PAN
Postępowania doktorskie w BIP IM PAN
Studia Podyplomowe NMNM
Szkoła doktorska WSDMI 
Szkoła doktorska MŚSD     
Doktoraty nadane przez IM PAN
Rekrutacje do szkół doktorskich współprowadzonych przez IM PAN
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IM PAN
Zarządzenie Dyrektora IM PAN nr 5/2024 w sprawie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                        Wniosek o dodatek mieszkaniowy 
Housing Allowance Application Form  
Oświadczenie/Statement  

 

Doktoranci WSDMI afiliowani w IM PAN

I rok
Roman Korsak / promotorka: dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska / e-mail: rkorsak@impan.pl
Jan Bartłomiej Kostrzon / promotor: dr Grigor Sargsyan / e-mail:jkostrzon@impan.pl
Alicja Aleksandra Ziarko / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: aziarko@impan.pl

II rok
Atul Pralhad Gothe / promotor: prof. dr hab. Piotr M. Hajac / e-mail: agothe@impan.pl
Kamil Krzysztof Ryduchowski / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: kryduchowski@impan.pl / sites.google.com/view/kamilryduchowski   
Prajwal Samal / promotor: dr hab. Michał kapustka / e-mail: psamal@impan.pl
Jakub Woźnicki / promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda / e-mail: jwoznicki@impan.pl

III rok
Gracjan Piotr Góral / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: ggoral@impan.pl
Mateusz Olko / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: molko@impan.pl
Marcin Gryszówka / promotor: dr hab. Tomasz Adamowicz / e-mail: mgryszowka@impan.pl
Mialebama Bouesso André Saint Eudes / promotor: dr hab. Jarosław Buczyński / e-mail: msainteudes@impan.pl 

IV rok
Jakub Andruszkiewicz / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: jandruszkiewicz@impan.pl
Damian Głodkowski / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: dglodkowski@impan.pl
Davide Gurnari / promotor: dr hab. Paweł Dłotko / e-mail: davide.gurnari@impan.pl
Niklas Hellmer / promotor: dr hab. Paweł Dłotko / e-mail: hellmer.niklas@impan.pl

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek