JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Regulamin wnoszenia opłat za udział w konferencjach naukowych i szkoleniach organizowanych przez IM PAN zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz. U. z 24.06.2014 Poz. 827)

I. Postanowienia ogólne

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa
NIP 525-000-88-67
REGON 000325860
zwanym dalej "Sprzedającym" jest właścicielem strony internetowej www.impan.pl.

Instytut Matematyczny PAN (w skrócie IM PAN) jest organizatorem konferencji i szkoleń w IM PAN, jego Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym w Będlewie, jak również w innych placówkach. Warunkiem udziału w w/w usługach jest wniesienie opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych konferencji i szkoleń oraz opłat związanych z uczestnictwem, są każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Instytutu Matematycznego PAN: www.impan.pl

II. Formy płatności

Opłaty za konferencje mogą być dokonywane przelewem, gotówką lub kartą bankową.

Internetową płatność kartą bankową w imieniu Sprzedającego obsługuje i zabezpiecza firma First Data Polska S.A. Do strony internetowej Instytutu Matematycznego PAN dociera wyłącznie informacja o statusie transakcji, przy czym Sprzedający nie otrzymuje informacji o numerze karty, ani o kodzie CVV, używanym do autoryzacji karty.

III. Rezygnacja z usługi i zwrot opłaty

Opłatę konferencyjną, szkoleniową, można wycofać w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zgodnie z Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.

Ponadto:
- opłata konferencyjna, szkoleniowa, podlega zwrotowi w całości w przypadku rezygnacji zgłoszonej co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem konferencji,
- opłata konferencyjna podlega zwrotowi w połowie (50%) w przypadku rezygnacji zgłoszonej co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem konferencji,
- w przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konferencji, opłata nie podlega zwrotowi.

Informację o rezygnacji, wraz z wnioskiem o zwrot opłaty, należy zgłaszać e-mailem do przedstawiciela komitetu organizacyjnego danej konferencji.

IV. Postanowienia końcowe

Kupujący, składając zamówienie za pomocą strony impan.pl, oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek