JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

STRATEGIA HR

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

                                                                      

Instytut Matematyczny PAN uzyskał w czerwcu 2016r. prawo do używania prestiżowego logo „HR Excellence in Research”, przyznawanego przez Komisję

Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.euraxess.plhttp://www.euraxess.pl Kluczowym elementem strategii HR jest Otwarta, Transparentna i
 
Merytoryczna Polityka rekrutacyjna (OTM-R).
 
                                                                                                                             
Europejska Karta Naukowca i Kodeks
 
Deklaracja IMPAN
 
Strategia HR w IMPAN
 
Komisja ds. wdrażania zasad HRS4R
 
Skład grupy roboczej HR
 
Schemat struktury HR
 
Program mentoringu w IM PAN
 
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego PAN
 
Prawa i Obowiązki Pracowników Naukowych
 
Oferty pracy dla matematyków
 
Kontakt
 
 
Ankiety:
 
warunki pracy   .pdf   .docx
 
mentoring         .pdf   .docx
 
exit survey        .pdf   .docx
 
 
Zasady OTM-R w IMPAN:
 
regulamin konkursów
 
zasady wyboru zwycięzców konkursów 
 
 
Raport HR 2018
 
OTM-R checklist
 
Internal review
 
Revised HR strategy
 
 
Raport HR 2022
 
Strategia HR na lata 2022-2024
 
 
 
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek