JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Rada Naukowa

Kadencja 2023-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Feliks Przytycki
 • Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Rafał Latała, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
 • Sekretarz: dr hab. Piotr Achinger

W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców, Sekretarz Rady oraz Dyrektor Instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych. 

 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 • prof. dr hab. Piotr Biler
 • prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
 • prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz
 • prof. dr hab. Stanisław Kwapień
 • prof. dr hab. Rafał Latała
 • prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
 • prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 • prof. dr hab. Ludomir Newelski
 • prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki
 • prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski
 • prof. dr hab. Stanisław Lech Woronowicz
 • prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora ds. naukowych

 • dr hab. Maciej Borodzik
 • dr hab. Piotr Nowak
 • dr hab. Karol Palka
 • prof. dr hab. Adam Skalski

Przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

 • dr hab. Piotr Achinger
 • dr hab. Tomasz Adamowicz
 • dr hab. Jarosław Buczyński
 • dr hab. Tomasz Cieślak
 • dr hab. Maciej Dołęga
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski
 • dr hab. Jonatan Gutman
 • prof. dr hab. Piotr Gwiazda
 • prof. dr hab. Piotr M. Hajac
 • prof. dr hab. Tomasz Komorowski
 • dr hab. Jarosław Mederski
 • prof. dr hab. Adam Nowak
 • prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
 • prof. dr hab. Tomasz Rychlik
 • prof. dr hab. Łukasz Stettner
 • prof. dr hab. Yuriy Tomilov
 • dr hab. Masha Vlasenko
 • dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska

Osoby wybrane przez członków pierwszej i trzeciej grupy na pierwszym zebraniu

 • prof. dr hab. Zbigniew Błocki
 • prof. dr hab. Małgorzata Bogdan
 • prof. dr hab. Ewa Damek
 • prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 • prof. dr hab. Marek Kuś
 • prof. dr hab. Jacek Miękisz
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • prof. dr hab. Tomasz Szarek
 • prof. dr hab. Henryk Toruńczyk
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

Przedstawiciel pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora bez habilitacji

 • dr Mateusz Wasilewski

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr Maciej Kowalski

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek