JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Licencja subskrypcji

Pobierz plik Licencja użytkownika instytucjonalnego (tylko dla polskich instytucji).

Wypełniąjac formularz otrzymasz licencję gotową do druku.
Wydrukuj, podpisz i wyślij:

 • pocztą na adres:
  Publications Department
  Institute of Mathematics
  Polish Academy of Sciences
  ul. Śniadeckich 8
  00-656 Warszawa
 • lub prześlij zeskanowaną i podpisaną licencję pocztą elektroniczną na adres: email

Korespondencję dotyczącą subskrybcji prosimy kierować do Dariusza Zadrożnego

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek