Licencja subskrypcji

Pobierz plik Licencja użytkownika instytucjonalnego (tylko dla polskich instytucji).

Wypełniąjac formularz otrzymasz licencję gotową do druku.
Wydrukuj, podpisz i wyślij:

  • pocztą na adres:
    Publications Department
    Institute of Mathematics
    Polish Academy of Sciences
    ul. Śniadeckich 8
    00-656 Warszawa
  • lub faksem na nr 022 629 39 97
  • lub prześlij zeskanowaną i podpisaną licencję pocztą elektroniczną na adres: email

Korespondencję dotyczącą subskrybcji prosimy kierować do Dariusza Zadrożnego

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek