JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Dnia, 1 sierpnia 2018 r., rozpoczęto  realizację projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) są kontunuacją projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Jego realizacja przewidziana jest na okres trzech lat. Projekt realizowany bedzie w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa,  E-administracja i otwarty rząd, działanie  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Partnerem wiodącym został Instytut Matematyczny PAN.

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu (o 146.107 pozycji), dostępności i wykorzystania Informacji Sektora Publicznego udostępnianej na wolnych licencjach, a pochodzącej ze zgromadzonych u 16 Partnerów zasobów nauki oraz dostosowanie realizowanych usług do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych.

Nastąpi to z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teleinformatycznej (w tym darmowego dla Partnerów Projektu środowiska PIONIER) i platformy RCIN, tj. Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl).

Realizacja projektu OZwRCIN pozwoli również na udostępnianie w sieci Internet, na platformie RCIN, zasobów naukowych kolejnych siedmiu instytutów.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek