JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Krótka historia Biblioteki IM PAN

Początki działającej przy Instytucie Matematycznym PAN Centralnej Biblioteki Matematycznej sięgają połowy XX wieku. W 1948 roku powołano Państwowy Instytut Matematyczny (od 1952 r. funkcjonujący pod obecną nazwą), przy którym formowała się biblioteka. Już w początkach swojej działalności placówka wzbogaciła się o zbiory Gabinetu Matematycznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które przewieziono do siedziby przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Na powyższą kolekcję składał się przede wszystkim księgozbiór, który Samuel Dickstein (1851-1939) - matematyk, pedagog i historyk nauki, ofiarował w 1914 r. TNW, oraz zbiór egzemplarzy po jego przyjacielu - Aleksandrze Czajewiczu (1843–1926), również matematyku.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 obie kolekcje matematyków zostały włączone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który Centralna Biblioteka Matematyczna współtworzyła wraz z zasobami 54 innych bibliotek w kraju.

Statut biblioteki centralnej placówka uzyskała na podstawie Zarządzenia nr 1 Ministrów Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego PAN z dn. 26.IV.1979 r..
Realizując swoje zadania w tym zakresie, Centralna Biblioteka Matematyczna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory z dziedziny matematyki i jej zastosowań. Jej księgozbiór liczy ponad 175 tysięcy drukowanych książek i czasopism. Poza kolekcją z przełomu XIX i XX wieku o znaczeniu historycznym, biblioteka na bieżąco uzupełnia i powiększa zasób o najnowsze i wysoko indeksowane matematyczne publikacje czołowych wydawnictw akademickich, w tym: Springer, Wiley, Oxford University Press, Cambridge University Press, SIAM czy De Gruyter.
Oprócz fachowej literatury drukowanej, jednostka udostępnia obszerne kolekcje czasopism i książek elektronicznych, co umożliwia wgląd w pełen tekst wielu tysięcy archiwalnych i najnowszych publikacji naukowych. Biblioteka zapewnia również dostęp do renomowanych baz referencyjnych: SCOPUS, Web of Science oraz matematycznej bazy abstraktowej MathSciNet, w której indeksowane i recenzowane są także publikacje z czasopism wydawanych przez Instytut Matematyczny PAN. Zgromadzone w wersji drukowanej i elektronicznej zbiory Centralna Biblioteka Matematyczna udostępnia nie tylko polskim i zagranicznym pracownikom naukowym czy studentom, ale również wszystkim zainteresowanym, niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

14 lutego 2024 r. Centralna Biblioteka Matematyczna, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku biblioteki przez Departament merytoryczny MKiDN i Bibliotekę Narodową, została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek