JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych ( RCIN )

 

Projekt nr: POIG.02.03.02-00-043/10

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN, jako jeden z 16 Konsorcjantów, uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2013 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Podstawowe zadania jakie wyznacza Projekt to przede wszystkim konsolidacja i modernizacja infranstruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych tworzących Konsorcjum, zabezpieczenie bieżącego dorobku naukowego Instytutów wchodzących w jego skład, a także ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do publikacji zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wąskich, wyspecjalizowanych grup badaczy. Poprzez ułatwienie dostępności do współczesnych i historycznych materiałów gromadzonych przez Instytuty Konsorcjum poprawi się promocja polskiej nauki, historii i kultury na świecie, wzmocniona zostanie edukacja i świadomość w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej, powiększą się także elektroniczne zasoby światowego internetu o polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum, co z kolei wpłynie na upowszechnienie wyników prowadzonych przez nich badań, a także wzrost cytowalności.

W projekcie RCIN uczestniczą:

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek