JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Regulamin wnoszenia opłat dotyczący sprzedaży dostępu do artykułów z wydawnictw IM PAN zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz. U. z 24.06.2014 Poz. 827).

I. Postanowienia ogólne

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8,
00-656 Warszawa
NIP 525-000-88-67
REGON 000325860
zwanym dalej "Sprzedającym" jest właścicielem strony internetowej impan.pl.

Instytut Matematyczny PAN jest organizatorem i wydawcą wydawnictw w wersji papierowej i elektronicznej zwanych dalej Wydawnictwami IM PAN. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Wydawnictw IM PAN znajdują się na stronie: https://www.impan.pl/pl/wydawnictwa

II. Procedury zakupu

Zakupu dokonuje się zgodnie z prawem autorskim i na zasadach dozwolonego użytku. Przy zakupie pojedynczego artykułu w wersji on-line należy go pobrać w ciągu 14 dni od zakupu i zapisać na swoim nośniku gdyż po tym czasie link zostaje wyłączony.

Do wyświetlania Wydawnictw IM PAN polecane jest zainstalowanie najnowszej wersji programów Acrobat Reader lub Foxit Reader.

III. Formy płatności

W imieniu Sprzedającego płatność kartą obsługuje i zabezpiecza firma PayPal. Do strony internetowej Instytutu Matematycznego PAN dociera wyłącznie informacja o statusie transakcji przy czym Sprzedający nie otrzymuje informacji o numerze karty ani kodzie CVV, używanym do autoryzacji karty.

IV. Procedura reklamacji

Po przeprowadzeniu procedury zakupu podstawą do uznania reklamacji przez Sprzedającego są zdarzenia:

- do kupującego nie dotarł mail z linkiem do artykułu,
- do kupującego dotarł mail związany z zakupionym artykułem, ale artykuł nie otwiera się poprawnie,
- brak dostępu do wersji elektronicznej Wydawnictwa IM PAN.

Reklamację zgłaszamy na skrzynkę: email z opisem problemu. W przypadku reklamacji dostępu do artykułu należy podać:

- autora i tytuł artykułu,
- tytuł, wolumin i zeszyt wydawnictwa, z którego pochodzi artykuł.

Reklamację dostępu do artykułu należy zgłosić z konta pocztowego, które podano przy zakupie. W przypadku gdy w procesie zakupu podano błędny adres nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji.

Sklep niezwłocznie, a w szczególnych wypadkach nie później niż w ciągu 3 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacji dostępu do artykułu, ustosunkuje się do reklamacji.

V. Rezygnacja z udziału i zwrot opłaty

Kupujący składając zamówienie za pomocą witryny impan.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

VI. Postanowienia końcowe

Kupujący składając zamówienie za pomocą witryny impan.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek