JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagrody przyznane naszym pracownikom

w roku 2023

 • dr hab. Piotr Nowak, Nagroda Ministra za działalność naukową, Minister Edukacji i Nauki,   za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
 • dr hab. Piotr Nowak, Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha, Polskie Towarzystwo Matematyczne, za przełomowe wyniki dotyczące własności Kazhdana (T),  fundamentalnej własności badanej w teorii reprezentacji grup dyskretnych
 • dr Michał Łasica, Stypendium  dla wybitnych młodych naukowców, Minister Edukacji i Nauki, za osiągnięcia naukowe
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, Medal im. Stefana Banacha, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi dla rozwoju nauk matematycznych
 • dr hab. Maciej Dołęga, Nagroda im. Władysława Sierpińskiego, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, za cykl prac z zakresu kombinatoryki algebraicznej i enumeratywnej,  w szczególności w obszarze funkcji symetrycznych z zastosowaniem do prawdopodobieństwa,  teorii reprezentacji i geometrii enumeratywnej
 • dr Bartosz Naskręcki, Diamenty Krystalografii 2023, Komitet Krystalografii PAN, honorowa nagroda dla najlepszych prac krystalograficznych polskich autorów
 • dr Justyna Signerska-Rynkowska, Nagroda Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce, Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek
 • dr Błażej Wróbel, Nagroda naukowa im. Prof. Kazimierza Bartla - Medal Bartla, Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla, za odważne podejmowanie wyzwań integrujących klasyczne i najnowsze wyzwania matematyczne
 • dr hab. Maciej Dołęga, Fulbright STEM Impact Research Award, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 • dr hab. Piotr Nowak, Frontiers of Science Award, International Congress of Basic Science, za pracę M. Kielak, D. Kaluba, P. Nowak, On property (T) for Aut(Fn) and SLn(Z), Annals of Mathematics  193 (2021), 539-562
 • za wyróżniające się w 2022 roku publikacje naukowe:
 1. Jarosław Buczyński za pracę: Jarosław Buczyński, Jarosław A. Wiśniewski, Algebraic torus actions on contact manifolds, with an appendix by Andrzej Weber. J. Differential Geom. 121(2) (2022), 227-289, https://doi.org/10.4310/jdg/1659987892
 2. Rodion Deev za pracę: Fedor A. Bogomolov, Rodion Deev, Misha Verbitsky, Sections of Lagrangian fibrations on holomorphically symplectic manifolds and degenerate twistorial deformations, Adv. Math. 405 (2022), https://doi.org/10.1016/j.aim.2022.108479
 3. Maciej Dołęga za dwie prace: Guillaume Chapuy, Maciej Dołęga, Non-orientable branched coverings, b-Hurwitz numbers, and positivity for multiparametric Jack expansions, Adv. Math. 409 (2022), 1-72, https://doi.org/10.1016/j.aim.2022.108645 oraz Valentin Bonzom, Guillaume Chapuy, Maciej Dołęga, b-monotone Hurwitz numbers: Virasoro constraints, BKP hierarchy, and O(N)-BGW integral, Int. Math. Res. Not. IMRN 177 (2022), https://doi.org/10.1093/imrn/rnac177
 4. Christophe Eyral za pracę: Christophe Eyral, Mutsuo Oka, Nondegenerate locally tame complete intersection varieties and geometry of nonisolated hypersurface singularities, J. Algebraic Geom. 31 (2022), 561-591, https://doi.org/10.1090/jag/784
 5. Francesco Galuppi za pracę: Francesco Galuppi, Alessandro Oneto, Secant non-defectivity via collisions of fat points, Adv. Math. Volume 409, Part B, 19 November 2022, 108657, https://doi.org/10.1016/j.aim.2022.108657
 6. Piotr Gwiazda za dwie prace: Piotr Gwiazda, Miroslav Bulíček, Jakub Skrzeczkowski, On a range of exponents for absence of Lavrentiev phenomenon for double phase functionals, Arch. Ration. Mech. Anal. 246 (2022), 209-240, https://doi.org/10.1007/s00205-022-01816-x oraz Eduard Feireisl, Piotr Gwiazda, Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Time periodic motion of temperature driven compressible fluids, Math. Ann. (2022), https://doi.org/10.1007/s00208-022-02489-3
 7. Karol Hajduk za pracę: Charles L. Fefferman, Karol Hajduk, James C. Robinson, Simultaneous approximation in Lebesgue and Sobolev norms via eigenspaces, Proc. Lond. Math. Soc. 125 (2022), 759-777, https://doi.org/10.1112/plms.12469
 8. Zbigniew Jelonek za dwie prace: Michał Farnik, Zbigniew Jelonek, On Generic Topological Type of Complex Plane Polynomial Mappings, Int. Math. Res. Not. IMRN Volume 2022/22 (2022), 17976-17998, https://doi.org/10.1093/imrn/rnab228 oraz Alexandre Fernandes, Zbigniew Jelonek, Jose Edson Sampaio, On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture, Compositio Mathematica 158 (2022), 1298 -1313, https://doi.org/10.1112/S0010437X22007631

w roku 2022

 • dr hab. Achinger Piotr, Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki za prace z zakresu geometrii algebraicznej, w szczególności w obszarze deformacji, degeneracji i typów homotopii rozmaitości algebraicznych
 • dr hab. Jonatan Gutman, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowe
 • mgr Jakub Skrzeczkowski - doktorant Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI), Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków
 • mgr Jakub Skrzeczkowski - doktorant Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI), Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

w roku 2021

 • dr Piotr Achinger, Nagroda Naukowa POLITYKI - finalista, za znaczące osiągnięcia w nauce, Tygodnik POLITYKA
 • dr hab. Jonatan Gutman, Nagroda NCN (nauki ścisłe i techniczne), za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce, Rada Narodowego Centrum Nauki
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, za osiągnięcia naukowe, Prezes Rady Ministrów
 • mgr Jakub Skrzeczkowski - doktorant Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (WSDMI) - został laureatem stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia

w roku 2020

 • dr Piotr Achinger, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, za osiągnięcia naukowe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Mederski Jarosław, Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego, za prace z zakresu jakościowych i ilościowych własności rozwiązań pewnych równań Maxwella i Schroedingera, Wydział III PAN
 • dr Damian Osajda, Nagroda Naukowa, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrycznej teorii grup, Instytut Matematyczny PAN
 • prof. dr hab. Przytycki Feliks, Wykład im. Andrzeja Lasoty, za osiągnięcia naukowe, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Przytycki Feliks, Wykład i Medal im. Sierpińskiego, za osiągnięcia naukowe, Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Tomilov Yuriy, Nagroda im. Stefana Banacha, za głębokie i szeroko cytowane wyniki w zakresie teorii operatorów i półgrup operatorów na przestrzeniach Banacha oraz ich zastosowania w teorii równań różniczkowych i teorii ergodycznej,  Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Tomilov Yuriy, Nagroda im Mlaka i Opiala, za wybitne wyniki uzyskanew teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Zofia Adamowicz, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

w roku 2019

 • prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wyjątkowe rezultaty naukowe, w szczególności za pracę, w której zastosowanie zaawansowanych metod geometrii algebraicznej pozwoliło na uzyskanie nowych informacji dotyczących klasycznych zagadnień tzw. topologii i teorii aproksymacji interpolacji, Polska Akademia Nauk
 • dr Aneta Wróblewska-Kamińska, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, za osiągnięcia naukowe, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Grzegorz Świderski, Stypendium START 2019, dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • dr Joachim Jelisiejew, Nagroda im. K. Kuratowskiego, za prace z geometrii algebraicznej dotyczące schematu Hilberta punktów oraz uogólnienia rozkładu Białynickiego-Biruli, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Piotr Achinger, Medal Młodego Uczonego, za wyróżniającą się samodzielność koncepcji twórczych i szczególną dynamikę rozwoju naukowego, Politechnika Warszawska
 • mgr Łukasz Maślanka, II nagroda w konkursie im. Józefa Marcinkiewicza za najlepszą pracę studencką z matematyki, za pracę: „Miara Hausdorffa typowego zbioru zwartego” napisaną pod opieką dra Filipa Strobina. Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • mgr Jacek Krajczok, Nagroda imienia Marii Bardadin-Otwinowskiej, za najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Damian Sawicki, Nagrodę Dyrektora IM PAN I stopnia za wyróżnioną pracę doktorską, Instytut Matematyczny PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Zabczyk, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz promowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Teresa Regińska, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz promowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

w roku 2018

 • dr hab. Jarosław Mederski, Stypendium fundacji Alexandra von Humboldta dla doświadczonych uczonych, za projekt "Analysis of travelling electromagnetic waves in nonlinear unbounded media", który będzie realizowany w Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karslruhe w latach 2019/2020, Fundacja Alexandra von Humboldta
 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz, zaproszony wykład na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w sekcji „Algebraic and Complex Geometry”, za osiągnięcia naukowe uzyskane we współpracy z Krzysztofem Kurdyką, Komitet Organizacyjny ICM 2018
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, zaproszony wykład na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w sekcji „Układy Dynamiczne i Równania Różniczkowe Zwyczajne”, za osiągnięcia naukowe, Komitet Organizacyjny ICM 2018
 • dr hab. Jarosław Mederski, Highly Cited Paper, za dużą ilość cytowań w 2018 roku wspólnej pracy z Tomasem Bartschem "Ground and Bound State Solutions of Semilinear Time-Harmonic Maxwell Equations in a Bounded Domain", Arch. Rational Mech. Anal. 215 (1), (2015), 283-306, Web of Science
 • dr Dyi-Shing Ou, The Chairman’s Award, za wybitne badania ukończone przez absolwenta PhD, Mathematics Department, Stony Brook University, USA
 • dr Piotr Pokora, Distinguished Reviewer of Zentralblatt MATH, wyróżnienie za pracę na rzecz środowiska naukowego, EMS & FIZ Karlsruhe, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, za wybitny wkład w tworzenie nowego kierunku badań w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej, Prezes Rady Ministrów
 • dr Maciej Dołęga, Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, za dorobek naukowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Joachim Jelisiejew, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, za wyróżnioną rozprawę doktorską, Prezes Rady Ministrów
 • dr Michał Lasoń, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, za osiągnięcia naukowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Piotr Pokora, Nagroda im. K. Kuratowskiego, za prace z zespolonej geometrii algebraicznej,
 • prof. dr hab. Tomasz Byczkowski, Godność Honorowego Członka PTM, za szczególne zasługi dla matematyki polskiej, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Iwona Chlebicka, Stypendium START, dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Piotr Pokora, Stypendium START, dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Tomasz Zachary Szarek, Stypendium START, dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Mariusz Tobolski, Stypendium Prezesa PAN, dla najlepszych doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • dr Mateusz Wasilewski, Nagroda dla młodych matematyków, za cykl trzech prac dotyczących algebr von Neumanna typu Araki-Woodsa i własności aproksymacji tych algebr z zastosowaniami do teorii przestrzeni operatorowych, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Paweł Lewulis, Nagroda Dyrektora IM PAN I stopnia Marka Wacławka za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Mateusz Wasilewski, Nagroda Dyrektora IM PAN I stopnia Marka Wacławka za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN
 • prof. dr hab. Piotr M. Hajac, Złoty Krzyż Zasługi, za działalność naukową w IM PAN, Prezydent RP
 • prof. dr hab. Tomasz Komorowski, Złoty Krzyż Zasługi, za działalność naukową w IM PAN, Prezydent RP
 • prof. dr hab. Andrzej Królak, Złoty Krzyż Zasługi, za działalność naukową w IM PAN, Prezydent RP
 • prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski, Złoty Krzyż Zasługi, za działalność naukową w IM PAN, Prezydent RP
 • dr hab. Adam Nowak, Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność naukową w IM PAN, Prezydent RP

 

w roku 2017

 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz, Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na ICM2018 (wspólnie z Krzysztofem Kurdyką); Sekcja: Algebraic and Complex Geometry,
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki, Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na ICM2018; Sekcja: Układy Dynamiczne i Równania Różniczkowe Zwyczajne
 • prof. dr hab. prof. dr hab. Stanisław Kwapień, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, Prezes Rady Ministrów
 • dr hab. Piotr Nowak, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, Prezes Rady Ministrów
 • dr Karol Palka, Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki za „uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, Wykład i Medal Orlicza, Wydział Matematyki UAM
 • prof. dr hab. Piotr Śniady, Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki, za wybitne osiągnięcia w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i teorii grafów wraz z zastosowaniami w algorytmice i teorii informacji kwantowej, Instytut Matematyczny PAN
 • dr hab. Piotr Nowak, Nagroda im. prof. Kazimierza Bartla, za "Odkrywanie nowych obszarów badawczych w matematyce i geometrii, a w szczególności za analizę w języku kohomologii grup zaganień geometrii oraz analizy na grupach losowych i dokładnych", Fundacja im. prof. Kazimierza Bartla
 • prof. dr hab. Andrzej Królak, Wybór na członka korespondenta Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wkład organizacyjny związane z falami grawitacyjnymi
 • dr hab. Jarosław Mederski, "Highly Cited" za dużą ilość cytowań w 2017 roku wspólnej pracy z Tomasem Bartschem: "Nonlinear time-harmonic Maxwell equations in an anisotropic bounded medium" J. Funct. Anal. 272 (2017), no. 10, 4304-4333, Web of Science
 • dr hab. Adam Skalski, "Highly Cited" za dużą ilość cytowań w 2017 roku wspólnej pracy z M. Daws, P. Fima, S. White: " The Haagerup property for locally compact quantum groups" Journal für die reine und angewandte Mathematik vol. 711 (2016), 189-229, Web of Science
 • prof. dr hab. Yuriy Tomilov, Leverhulme Visiting Professorship 2018-2019 (6 miesięcy), nominowany przez Uniwersytet w Oksfordzie, Leverhulme Trust
 • dr hab. Jarosław Mederski, Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence, za projekt "Ground states and bound states of time-harmonic Maxwell equations in nonlinear media" złożony w konkursie MSCA Individual Fellowships, Komisja Europejska.

w roku 2016

 • prof. dr hab. Andrzej Królak - Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, przyznana Zespołowi Badawczemu LIGO za odkrycie pierwszego źródła fal grawitacyjnych
 • prof. dr hab. Piotr Pragacz - wybór na członka korespondenta "Accademia Peloritana dei Pericolanti"
 • dr Shulman Tatiana, Research fellowship from the Eric Nordgren Research Fellowship Fundation, za wybitne osiągnięcia badawcze, Eric Nordgren Research Fellowship Fund, Unversity of New Hampshire
 • dr hab. Tomasz Cieślak, "Highly Cited" za dużą ilość cytowań prac wspólnych z C. Stinnerem opublikowanych w: Journal of Differential Equations 258 (2015), Acta Applicandae Mathematicae 129 (2014), Journal of Differential Equations 252 (2012), Web of Science
 • dr Garncarek Łukasz, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, za rozprawę doktorską pt. "Boundary representations of hyperbolic groups", Prezes Rady Ministrów
 • prof. dr hab. Królak Andrzej, Medal im. Mikołaja Kopernika, za udział Polskiego Zespołu Badawczego POLGRAW w odkryciu pierwszego źródła fal grawitacyjnych, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Henryk Toruńczyk, Medal im. Wacława Sierpińskiego, za wybitne osiągnięcia naukowe, Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Piotr Achinger, Nagroda im. K. Kuratowskiego, za prace z geometrii algebraicznej w dodatniej charakterystyce, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Klimsiak Tomasz, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, za dotychczasowy dorobek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Mederski Jarosław, Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, za dotychczasowy dorobek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Piotr Achinger, Stypendium START, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • prof. dr hab. Królak Andrzej, Wojciech Rubinowicz Science Prize, za wkład w odkrycie pierwszego źródła fal grawitacyjnych, Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • prof. dr hab. Królak Andrzej, Polish Pearl in the category Science, za udział Polskiego Zespołu Badawczego POLGRAW za odkrycie pierwszego źródła fal grawitacyjnych, Polish Market Journal
 • dr Nowak Piotr, Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Schinzel Andrzej, honorowe obywatelstwo miasta Sandomierza, w uznaniu szczególnych zasług dla Sandomierza oraz nauki i sztuki polskiej, Rada Miejska Sandomierza

w roku 2015

 • prof. dr hab. Adrian Langer - Nagroda im. Szolema Mandelbrojta za badania w dziedzinie nauk matematycznych, Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce wspólnie z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF)
 • dr Aneta Wróblewska-Kamińska, International Newton Fellowship, za dorobek naukowy, The Royal Society oraz British Academy
 • prof. dr hab. Jaroslav Zemánek, Dyplom Honorowy, za ponad 50 lat współpracy, Towarzystwo Czeskich Matematyków i Fizyków
 • dr hab. Tomasz Cieślak, "Highly Cited" za dużą ilość cytowań pracy "Finite-Time Blowup in a Supercritical Quasilinear Parabolic-Parabolic Keller-Segel System in Dimension 2" oraz pracy "Finite-time blowup and global-in-time unbounded solutions to a parabolic-parabolic quasilinear Keller-Segel system in higher dimensions", Web of Science
 • dr Ewelina Zatorska, Chapman Fellowship, za wybitne osiągnięcia badawcze, Imperial College London
 • prof. dr hab. Adrian Langer, Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki, za wybitne osiągnięcia w geometrii algebraicznej, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Joanna Kułaga-Przymus, Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego, za prace z teorii ergodycznej, Instytut Matematyczny PAN, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Mateusz Michałek, Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego, za prace z geometrii algebraicznej i kombinatoryki, Instytut Matematyczny PAN, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Piotr Śniady, Nagroda Narodowego Centrum Nauki, za znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej, Narodowe Centrum Nauki
 • dr Tomasz Kochanek, I nagroda w Konkursie im. Marka Kuczmy, za pracę "Stability of vector measures and twisted sums of Banach spaces", J. Funct. Anal. 264 (2013), 2416-2456, Uniwersytet Śląski
 • dr Adam Kanigowski, Nagroda Dyrektora IM PAN I stopnia Marka Wacławka za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Łukasz Kubat, Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Patryk Miziuła, Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Tomasz Zachary Szarek, Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie, Instytut Matematyczny PAN

w roku 2014

 • prof. dr hab. Jerzy Zabczyk – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
 • dr hab. Adam Skalski - Nagroda naukowa im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki, za cykl prac dotyczących entropii topologicznej w sensie Voiculescu, kwantowych grup symetrii oraz analizy harmonicznej i geometrycznej teorii grup w kontekście lokalnie zwartych grup kwantowych, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
 • dr Marcin Sabok - Kurt Goedel Research Prize Fellowship, Kurt Goedel Society, John Tempelton Foundation
 • dr Jarosław Buczyński - Stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW, za dotychczasowy dorobek, MNiSW
 • prof. dr hab. Feliks Przytycki - Wykład i Medal Orlicza, Wydział Matematyki UAM
 • dr Mateusz Michałek - Nagroda dla Młodych Matematyków, za cykl prac z zespolonej geometrii algebraicznej, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • mgr Tomasz Zachary Szarek - Stypendium im. Hugona Steinhausa, za osiągnięcia naukowe, Studencki Program Stypendialny Prezydenta Wrocławia

w roku 2013

 • prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz – Subsydium profesorskie w programie Mistrz, w uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego, osiągnięć w wychowaniu młodej kadry oraz rangi i znaczenia prowadzonych badań, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Subsydium profesorskie w programie Mistrz, w uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego, osiągnięć w wychowaniu młodej kadry oraz rangi i znaczenia prowadzonych badań, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • dr Tomasz Cieślak – stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW, dotychczasowy dorobek, MNiSW
 • dr Jarosław Buczyński – stypendium START, dotychczasową działalność naukową, FNP
 • dr Joanna Kułaga-Przymus – Nominacja do nagrody "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences", rozprawa doktorska, firma Ericpol oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Joanna Kułaga-Przymus – Nagroda dla Młodych Matematyków za rok 2012, wyniki naukowe w zakresie teorii ergodycznej zawarte w cyklu 6 prac, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Adam Bobrowski – II Nagroda w konkursie na najlepszą pracę z matematyki i jej zastosowań, za artykuł ,,From a PDE model to an ODE model of dynamics of synaptic depression", Politechnika Gdańska, Centrum Zastosowan Matematyki
 • dr Robert Dryło – Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za publikację w roku 2012 artykułu w czasopiśmie z listy Journal Citation Report, SGH w Warszawie
 • mgr Paweł Józiak – I nagroda w konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki, Pracę magisterską pt. "Własności spektralne metryk grup"; napisaną pod opieką: prof. dr hab. Marka Bożejki, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • mgr Michał Krzemiński – The Rector Award (2012), team award of the 2nd degree in the organizational field (the Organizing Committee for the XVIIIth National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Krynica Morska, Sept. 2012), Rector of Technical University of Gdańsk, prof. Henryk Krawczyk
 • dr Marcin Krzywkowski – Scientific award 2012/2013, Scientific achievements, Rector of the Gdansk University of Technology
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Nagroda I stopnia, osiągnięcia naukowe w roku 2012, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Indywidualna Nagroda, Specjalna I stopnia dla Nauczycieli Akademickich , legitymowanie się Najwyższym Wskaźnikiem Efektywności w publikowaniu wysoko punktowanych prac naukowych w roku 2012, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • dr Piotr Nowak – Rector's Award for Scientific Achievements, 2nd degree, scientific achievements, Rector of the University of Warsaw
 • prof. dr hab. Andrzej Schinzel – Odznaka, za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej, Arcybiskup Warszawski
 • dr Aneta Wróblewska-Kamińska – wyróżnienie doktoratu, za pracę doktorską "An application of Orlicz spaces in partial differential equations", Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • dr Karol Palka – Laureat subsydium dla młodych uczonych Homing Plus, FNP

w roku 2012

 • prof. dr hab. Andrzej Schinzel – Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Schinzel – Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
 • prof. dr hab. Yuriy Tomilov, – Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiagnięcia naukowe w zakresie matematyki,
 • dr Michal Józwikowski, – Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżnione prace doktorskie (nagroda glówna - Nagroda im. M. Wacławka),
 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski – Medal Sierpińskiego, Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski – Nagroda Glówna PTM im. Stefana Banacha
 • dr hab. Mateusz Stefan Kwaśnicki – Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr hab. Mateusz Stefan Kwaśnicki – Stypendium START, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr hab. Mateusz Stefan Kwaśnicki – Stypendium dla młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Marcin Krzysztof Sabok – Stypendium ,,KOLUMB", Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Piotr Wojciech Nowak – Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
 • dr Michał Lasoń – Stypendium imienia Michała Jakuba Łyska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Michał Lasoń – Stypendium z Funduszu imienia Adama Krzyżanowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Jagiellonski
 • dr hab. Piotr Oprocha – Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Karol Palka – Wyróżnienie w konkursie "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in Mathematics", PTM i Ericpo
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk – Wykład Orlicza, Wydział Matematyki UAM

w roku 2011

 • prof. dr hab. Bojarski Bogdan – Doktorat Honorowy, za całokształt wyników naukowych i wieloletnią… współpracę z matematykami Gruzji ze szkół N.I.Muskhelishvili i I.N.Vekua, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi
 • prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski – Odnowienie doktoratu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • dr De Lucas Javier – Premio Extraordinario de Doctorado, za wyróżnionąrozprawę doktorską, Universidad de Zaragoza
 • prof. dr hab. Domański Paweł – Medal Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Minister Edukacji Narodowej
 • dr Kwaśnicki Mateusz – Stypendium START, dla wybitnych młodych naukowców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Kwaśnicki Mateusz – Nagroda dla młodych matematyków, za osiągnięcia badawcze, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Kwaśnicki Mateusz – Stypendium naukowe, dla wybitnych młodych naukowców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Nowak Adam – Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, za wyróżniający się poziom prowadzenia badań naukowych i dotychczasowy dorobek naukowy, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Oprocha Piotr – Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, za wyróżniający się poziom prowadzenia badań naukowych i dotychczasowy dorobek naukowy, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Palka Karol – FQRNT Fellowship for international postdoctoral students, Fellowship for international postdoctoral students. Research project in algebraic geometry, Minister of Education of Quebec, Canada
 • dr Piasecki Tomasz – Wyróżnienie w konkursie "International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in Mathematics", za rozprawę doktorską Polskie Towarzystwo Matematyczne i firma Ericpol Telecom
 • dr Piasecki Tomasz – Nagroda Główna Dyrektora im. M. Wacławka, za wyróżnionąrozprawę doktorską, Instytut Matematyczny PAN
 • dr Pietrzkowski Gabriel – Nagroda II stopnia, za prezentację pracy w ramach konkursu dla młodych matematyków, Komitet Organizacyjny XL Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki
 • prof. dr hab. Przeworska-Rolewicz Danuta – Distinguished Reviever, za wieloletnią współpracę, Zentralblatt
 • dr Przytycki Piotr – Nagroda im. K. Kuratowskiego, za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki dla młodych, Polskie Towarzystwo Matematyczne i Instytut Matematyczny PAN
 • dr hab. Rams Michał – XVIII UROCZYSTY WYKŁAD im. Wojtka Pulikowskiego, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • dr Sabok Marcin – Stypendium START, dla wybitnych młodych naukowców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Sabok Marcin – Wyróżnienie w konkursie "International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in Mathematics", za rozprawę doktorskąPolskie Towarzystwo Matematyczne i firma Ericpol Telecom
 • dr Skalski Adam – Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, za wyróżniający się poziom prowadzenia badań naukowych i dotychczasowy dorobek naukowy, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Śniady Piotr – Nagroda naukowa im. Wacława Sierpińskiego, za publikacje z V. Féray Asymptotics of characters of symmetric groups related to Stanley character formula, Ann. of Math. (2) 173 (2011), no. 2, 887–906, Wydział III PAN
 • dr hab. Tomilov Yuriy – Leverhulme Visiting Professorship, za osiągnięcia naukowe, Leverhulme Foundation
 • prof. dr hab. Żelazko Wiesław – Distinguished reviewer, za długoletnią współpracę, Zentralblatt. MAQTH

w roku 2010

 • prof. dr hab. Ryszard Rudnicki – Nagroda im. H. Steinhausa, Polskie Towarzystwo Matematyczne, za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki,
 • prof. dr hab. Tomasz Komorowski – Nagroda Rektora UMCS II stopnia, Rektor UMCS, za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010,
 • dr hab. Adrian Langer – Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Fundacja Humboldta, wybitne osiągnięcia badawcze,
 • dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz – Nagroda Naukowa im. Sierpińskiego, Wydział III PAN, za pracę “Noise stability of functions with low influences: invariance and optimality”
 • dr Jakub Gismatullin – The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences, Polskie Towarzystwo Matematyczne i firma Ericpol Telecom, za najlepszą pracę doktorską z matematyki, obronioną w latach 2007-2009 w Polsce, Czechach, Estonii, na Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji, Węgrzech lub Ukrainie,
 • dr Gabriel Pietrzkowski – Nagroda Dyrektora IM PAN, Dyrektor IM PAN, za wyróżnioną pracę doktorską,
 • dr Jakub Gismatullin – Stypendium “START” , Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, dla wybitnych młodych naukowców,
 • dr Ewa Kozłowska-Walania – Stypendium “START” , Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, dla wybitnych młodych naukowców,
 • dr Maciej Ulas – Stypendium “START” , Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, dla wybitnych młodych naukowców,
 • dr Ewa Kozłowska-Walania – Stypendium Konferencyjne, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, dla wybitnych młodych naukowców,
 • prof. dr hab. Wiesław Żelazko – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP, za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej,
 • prof. dr hab. Stefan Rolewicz – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP, za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej,
 • prof. dr hab. Ryszard Zieliński – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP, za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej,
 • dr hab. Aleksander Iwanow – Nagroda Eulera, Uniwersytet w Perme, Rosja, za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
 • dr Mateusz Kwaśnicki – Medal 60-lecia Olimpiady Matematycznej, Olimpiada Matematyczna, za działalność na rzecz Olimpiady Matematycznej,
 • dr hab. Piotr Sołtan – Nagroda Rektora UW III stopnia, Rektor UW, za działalność naukową,
 • dr Piotr Budzyński – Nagroda III stopnia, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, za szczególne osiągnięcia naukowe,
 • dr Maciej Ulas – Program “Polityki” “Zostańcie z nami” , dla wybitnych młodych naukowców,

w roku 2009

 • prof. dr hab. Stanislaw Janeczko – Medal Politechniki Warszawskiej za szczegolną troskę o nowoczesne formy działania i wartosci humanistyczne i społeczne w życiu uczelni
 • doc. dr hab. Piotr Śniady – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
 • dr Piotr Przytycki – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską
 • dr Piotr Przytycki – Stypendium "Start", dla wybitnych Młodych Naukowcow Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
 • dr Piotr Przytycki – Nagroda PTM dla młodych matematyków za osiągnięcią badawcze
 • doc. dr hab. Agata Smoktunowicz – Whittaker Prize, za wybitne osiągnięcia w algebrach nieprzemiennych, Edinburgh Mathematical Society,
 • doc. dr hab. Agata Smoktunowicz – Latina Image Prize, za osiągniecia naukowe i matematyczne, Major miasta Latina i Image Prize Association,
 • doc. dr hab. Yuriy Tomilov – Nagroda im. W. Sierpińskiego za cykl 5 prac dotyczących m. in. asymptotyki ciągów operatorów w przestrzeniach Hilberta i Banacha i stabilnośći półgrup operatorów. Wydział III PAN,
 • prof. dr hab. Tadeusz Figiel – Nagroda im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala za wybitne wyniki uzyskane w Teorii operatorów, Uniwersytet Jagielloński,
 • prof. dr hab. Tadeusz Figiel – Wykład i Medal im Władysława Orlicza, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
 • doc. dr hab. Michał Wojciechowski – Medal KEN, za wieloletni udział w organizacji Olimpiady Matematycznej, Minister Nauki i Szkoklnictwa Wyższego
 • dr Radosław Wieczorek – Nagroda dla młodych matematków za najlepszy referat wygłoszony na XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki
 • mgr Grzegorz Wyłupek – Nagroda dla młodych statystyków za najlepszą prezentację referatu podczas XXXV Konferencji Statystyka Matematyczna,
 • mgr Marcin Rudź – Nagroda Aktuarialna, a najlepszą pracę magisterską z dziedziny akuarialnej, PZU SA i Fundacja PZU,
 • dr Wojciech Kryński – Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 • prof. dr hab. Czesław Olech – Doktorat honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko –Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • prof. dr hab. Tadeusz Figiel, prof. dr hab. Piotr Mankiewicz, prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Łukasz Stettner – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski, prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Jarosław Zemanek – Złoty Krzyż Zasługi
 • doc. dr hab. Grzegorz Łysik – Srebrny Krzyż Zasługi
 • Jerzy Trzeciak – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 • Dorota Czarnocka-Cieciura i Grzegorz Szymański – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • dr Marlena Nowaczyk, Stypendium i subsydium z Programu POWROTY/Homing, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

w roku 2008

 • doc. dr hab. Agata Smoktunowicz – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
 • doc. dr hab. Agata Smoktunowicz – Nagroda Europejskiego Towarzystwa Matematycznego za wybitne wyniki naukowe
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Nagroda naukowa I stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 • dr Michał Jasiczak – Nagroda naukowa II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 • prof. dr hab. Teresa Ledwina – Nagroda im. H. Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki, Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • dr Piotr Przytycki – Stypendium „Start” dla wybitnych młodych naukowców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • dr Piotr Przytycki – Nagroda im. M. Wacławka za wyróżniającą się rozprawę doktorską, IM PAN
 • dr Tomasz Cieślak – Nagroda im. M. Wacławka za wyróżniającą się rozprawę doktorską, IM PAN
 • dr Bartosz Wilczyński – Nagroda Dyrektora IM PAN za wyróżniającą się rozprawę doktorską, IM PAN

w roku 2007

 • dr Radosław Adamczak – Stypendium im. Stanisława Saksa, za dorobek naukowy, Fundacja Matematyków Wrocławskich
 • doc. dr hab. Tadeusz Inglot – Nagroda naukowa, za osągnięcia naukowe, Rektor Politechniki Wrocławskiej
 • doc. dr hab. Adrian Langer – Stypendium naukowe, dla wybitnych młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • doc. dr hab. Rafał Latała – Subsydium Profesorskie (program MISTRZ), za dorobek naukowy, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • dr Yuriy Tomilov – Nagroda naukowa I stopnia, za osiągnięcia naukowe, Rektor UMK
 • doc. dr hab. Jerzy Urbanowicz – Złoty Krzyż Zasługi, za prace z zastosowań kryptografii w siłach zbrojnych, Prezydent RP
 • mgr Bartosz Wilczyński – Stypendium krajowe dla młodych uczonych (program START), za dorobek naukowy, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

w roku 2006

 • prof. dr hab. Czesław Olech – Doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • doc. dr hab. Adrian Langer – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
 • prof. dr hab. Jerzy Zabczyk – Medal im. Wacława Sierpińskiego za osiągnięcia naukowe przyznana przez PTM i MIM UW
 • dr Krystyna Skórnik – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej
 • dr Agata Smoktunowicz – Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego za pracę "There are no graded domains with GK dimension strictly between 2 and 3" przyznana przez Wydział III PAN
 • doc. dr hab. Adam Bobrowski – Wyróżnienie Sertum Pro Litteris Lublinense za monografię ''Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes'' przyznana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • prof. dr hab. Paweł Domański – Nagroda naukowa Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

w roku 2005

 • prof. dr hab. Aleksander Pełczyński – Doktorat honorowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Nagroda Indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora UAM
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko – Nagroda im. Tadeusza Ważewskiego, za prace z zakresu geometrii symplektycznej i teorii osobliwości przyznana przez PTM
 • prof. dr hab. Paweł Walczak – Nagroda Ministra Edukacji i Sportu RP za monografię ''Dynamics of foliations groups and pseudogroups'' przyznana przez Ministra Edukacji i Sportu RP
 • prof dr hab Łukasz Stettner – Nagroda im. Hugona Steinhausa za cykl prac z zakresu sterowania stochastycznego i matematyki finansowej oraz za działalność w zakresie zastosowań matematyki przyznana przez PTM

w roku 2004

 • prof.dr hab. Andrzej Lasota – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt pracy naukowej
 • prof.dr hab. Tadeusz Figiel – Medal im. Stefana Banacha za wybitne zasługi dla rozwoju nauk matematycznych przyznana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Tadeusz Inglot – Nagroda za działalność naukową i dydaktyczną przyznana przez Dziekana Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej
 • prof.dr hab. Mieczysław Mastyło – Nagroda za pracę na rzecz wydziału przyznana przez Dziekana Wydziału MiI UAM
 • dr Marcin Kysiak – Nagroda Fundacji im. Marka Wacławka za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 • Jarosław Kędra – Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę naukowę
 • prof.dr hab. Zbigniew Ciesielski – Medal za zasługi dla UAM przyznany przez Senat UAM

w roku 2003

 • prof.dr hab. Andrzej Schinzel – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
 • prof.dr hab. Stanisław Janeczko – Medal 50-lecia Kształcenia Organizatorów Przemysłu Politechnika Warszawska
 • Mieczysław Mastyło – Nagroda za pracł na rzecz Wydziału Dziekan WMiI UAM
 • Tadeusz Januszkiewicz – Nagroda zespołowa za pracę "Cohomology of buildings and of their automorphism groups Minister Edukacji Nauki i Sportu
 • Tomasz Komorowski – Nagroda II-go Stopnia za osięgnięcia w pracy naukowej Rektor UMCS
 • Agnieszka Kałamajska – Nagroda za dużą ilość finalistów Olimpiady Matematycznej Komitet Olimpiady Matematycznej
 •  

w roku 2002

 • Aleksander Pełczyński – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
 • Andrzej Lasota – Medal im. W. Sierpińskiego za dorobek naukowy przyznany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • Mieczysław Mastyło – Nagroda im. Stefana Banacha za prace z analizy funkcjonalnej przyznana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • Mieczysław Mastyło – Nagroda Dziekana WMiI UAM za pracę na rzecz Wydziału Dziekan WMiI UAM
 • Marek Rutkowski – Nagroda zespołowa za monografię "Credit Risk: Modelling, Valuation and Hedging" przyznana przez Ministra Edukacji Nauki i Sportu
 • Tadeusz Inglot – Srebrny Krzył Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowej
 • Wojciech Zajączkowski – Nagroda Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za monografię "Global special regular solutions to the Navier-Stokes equations in cylindrical domains under boundary slip conditions"

w roku 2001

 • Czesław Olech – Medal im. Mikołaja Kopernika za osiągnięcia w pracy naukowej przyznany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • Czesław Ryll-Nardzewski – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy Prezes Rady Ministrów
 • Agata Smoktunowicz – Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego za rozprawę doktorską przyznana przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
 • Agata Smoktunowicz – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorskę
 • Zbigniew Jelonek – Nagroda Wydziału III PAN za rozprawę habilitacyjną
 • Paweł Domański – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej naukowa za cykl prac z analizy funkcjonalnej
 • Włodzimierz Jelonek – Nagroda naukowa za rozprawę habilitacyjną Minister Edukacji Narodowej
 • Mieczysław Mastyło – Nagroda naukowa zaosiągnięcia w pracy naukowej Dziekan WMiI UAM
 • Andrzej Lasota – Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w pracy naukowej
 • Ludomir Newelski – Nagroda Fundacji Nauki Polskiej za osiągnięcia w pracy naukowej

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek