V Jubileuszowy Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

V Jubileuszowy Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

30 January, 2012, Warszawa

view Uroczysta sesja naukowa Centrum Zastosowań Matematyki organizowana wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego poświęcona 80. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Lasoty, połączona z V Jubileuszowym Wykładem im. Prof. Andrzeja Lasoty.
Ksiżąka

Wykład Jubileuszowy wygłosił prof. Jean Mawhin (Université Catholique de Louvain).

Programme

  • Jean Mawhin, (Universite Catholique de Louvain,) Functional Analysis and Nonlinear Boundary Value Problems: The Legacy of Andrzej Lasota
  • Józef Myjak, Some Lasota's Results on Differential Equations and Inclusions
  • Ryszard Rudnicki, Red Cell Production Model of Lasota-Wa ż ewska and Its Mathematical and Biological Implications
  • Tomasz Szarek, Invariant Measures and Stability of Markov Operators