BCC

XLII Konferencja "Statystyka Matematyczna"

27.11.2016 - 02.12.2016 | Będlewo

Uczestnicy

 1. dr Magdalena Alama-Bućko (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyabstract  slides
 2. dr Ewa Bakinowska (Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska)
 3. prof. Tadeusz Bednarski (Uniwersytet Wrocławski)
 4. dr hab. Przemysław Biecek (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
 5. dr hab. Mariusz Bieniek (Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublinabstract  slides
 6. dr Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)  abstract  slides
 7. prof. Tadeusz Caliński
 8. dr Bogdan Ćmiel (AGH) abstract
 9. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński)  abstract  slides
 10. dr Orest Dorosh (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
 11. dr hab. Katarzyna Filipiak (Instytut Matematyki, Politechnika Poznańskaabstract  slides
 12. mgr Michał Frej (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
 13. dr Konrad Furmańczyk (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW)  abstract  slides
 14. prof. Anna Gambin (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)  abstract  slides (genomics)  slides (proteomics)
 15. dr Barbara Gołubowska (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 16. dr Agnieszka Goroncy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuabstract  slides
 17. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska) abstract
 18. dr Mariusz Grządziel (Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuabstract  slides
 19. dr hab. Zuzana Hübnerová (Brno University of Technology/ Universytet Warszawski)
 20. prof. Tadeusz Inglot (Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej)
 21. dr Krzysztof Jasiński (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuabstract  slides
 22. prof. Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
 23. dr hab. Wasyl Kowalczuk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 24. mgr Arkadiusz Kozioł (Uniwersytet Zielonogórskiabstract  slides
 25. prof. Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatykiabstract  slides
 26. mgr Mariusz Kubkowski (Politechnika Warszawskaabstract  slides
 27. dr Agnieszka Kulawik (Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski) abstract
 28. prof. Teresa Ledwina (Instytut Matematyczny PAN)
 29. dr hab. Jacek Leśkow (Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiejabstract  slides
 30. mgr Szymon Majewski (Instytut Matematyczny PAN)
 31. prof. Augustyn Markiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniuabstract  slides
 32. dr hab. Marek Męczarski (Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 33. dr Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)  abstract  slides
 34. mgr Adam Mieldzioc (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych)
 35. dr Patryk Miziuła (IMPAN) abstract
 36. prof. Krzysztof Moliński (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 37. prof. Eric Moulines (Ecole Polytechnique, Paris) abstract   lecture I and II    lecture III
 38. prof. Wojciech Niemiro (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)  abstract  slides
 39. dr Piotr Nowak (Uniwersytet Wrocławski) abstract
 40. dr Karol Opara (Instytut Badań Systemowych PANabstract  slides
 41. dr Piotr Pawlas (UMCS)
 42. dr hab. Piotr Pokarowski (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)  abstract  slides
 43. mgr Łukasz Rajkowski (Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski  abstract  slides
 44. dr Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuabstract  slides
 45. dr Ewa Eliza Rożko (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 46. mgr Krzysztof Rudaś (MiNI Politechnika Warszawska)
 47. prof. Tomasz Rychlik (Instytut Matematyczny PANabstract  slides
 48. dr Aneta Sawikowska (Poznan University of Life Sciences and Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznanabstract  slides
 49. dr Ewa Skotarczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznychabstract  slides
 50. mgr Maria Skupień (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 51. dr Katarzyna Steliga (Katedra Matematyki, Politechnika Lubelska) abstract
 52. dr Piotr Sulewski (Akademia Pomorska w Słupsku) abstract
 53. mgr Maria Szpak (Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 54. dr Anna Szczepańska-Alvarez (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznychabstract  slides
 55. prof. Władysław Szczotka (Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski)
 56. prof. Zbigniew Szkutnik (AGH Krakówabstract  slides
 57. dr Magdalena Szymkowiak (Politechnika Poznańska) abstract
 58. dr Paweł Teisseyre (Instytut Podstaw Informatyki PANabstract  slides
 59. prof. Jacek Wesołowski (Główny Urząd Statystyczny)  abstract  slides
 60. mgr Mateusz Wilk (WMiI UMK, IP PANabstract  slides
 61. dr Małgorzata Wojtyś (Plymouth Universityabstract  slides
 62. mgr Agnieszka Wołczak (Uniwersytet Opolski)
 63. dr Grzegorz Wyłupek (Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski) abstract
 64. dr hab. Aleksander Zaigrajew (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuabstract  slides
 65. dr hab. Marta Zalewska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)
 66. prof. Wojciech Zieliński (SGGW, Warszawa)  abstract  slides
 67. prof. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski) abstract

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek