BCC

XVI Konferencja z Probabilistyki

26.04.2021 - 30.04.2021 | Będlewo

Informacje organizacyjne

Gdzie i kiedy?

Termin konferencji: 26 - 30 kwietnia 2021 roku
Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne IM PAN w Będlewie / online

Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym to jest stacjonarnym i online. Z uwagi na pandemię będą zachowywane ostre wymogi epidemiczne: obowiązkowe będzie noszenie odpowiednich maseczek i mierzenie temperatury, zakwaterowanie tylko w pokojach jednoosobowych, posiłki z zachowaniem należytego dystansu (być może z podziałem czasowym na grupy). Przyjazd na konferencję planowany jest w niedzielę 25 kwietnia. Obrady kończą się wczesnym obiadem w piątek 30 kwietnia.

Komitet Programowy konferencji wybiera wykładowców plenarnych 40- i 30-minutowych. Pozostali uczestnicy mogą wygłosić 20-minutowe komunikaty.

Wykłady oraz komunikaty będą wygłaszane w w trybie hybrydowym. Wykłady prezentowane stacjonarnie będą rejestrowane i na żywo udostępniane uczestnikom on-line. Wykłady prezentowane w trybie on-line będą wyświetlane na rzutniku dla osób uczestniczących w trybie stacjonarnym.

Zgłoszeń komunikatów z abtraktami należy dokonać do 15 kwietnia 2021 roku.W zgłoszeniu należy zaznaczyć, czy wygłoszenie komunikatu jest planowane w trybie standardowym, czy w trybie on-line.

Koszt konferencji

Opłata za konferencję za udział online wynosi 100 PLN, a za udział stacjonarny 1100 PLN. Opałata za udział stacjonarny obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, ognisko, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, transport z dworca kolejowego w Poznaniu i z powrotem (o ustalonych godzinach). Uczestnicy z habilitacją mają zapewnione pokoje jednoosobowe (być może w mieszkaniach). Wpłat proszę dokonywać do 16 kwietnia na niżej podane konto. Koszt uczestnictwa emerytowanych członków Komitetu Programowego pokrywa IMPAN.

Tytuł przelewu:

PROBAB 26.04–30.04, Imię Nazwisko

Konto konferencji:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

Numer konta: 48 1130 1017 0020 1467 1520 0002

Bank Gospodarstwa Krajowego
Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

Rejestracja

Prosimy wypełnić i wysłać do 20 kwietnia formularz rejestracyjny.

Kontakt

Kontakt z organizatorami pod adresem e-mailowym.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek