http://www.impan.gov.pl/Gifs/impanek.gif     WaGaRy  - Warsztaty  Geometrii Różniczkowej


Na najbliższym spotkaniu, w środę 14 maja 2014 r. o godz. 14:15  

 

Luca VITAGLIANO  (University of Salerno)

 wygłosi wykład pt.

 

L-ALGEBRAS FROM MULTICONTACT GEOMETRY

 Streszczenie     


Seminarium poświęcone jest współczesnej geometrii różniczkowej i ma charakter środowiskowy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu a  tematyka obejmuje całe spektrum badań geometrycznych, którymi zajmują się matematycy i fizycy w Polsce.


W roku akademickim 2013/14 WaGaRy będą się odbywać

w środy, w godz. 14-16
w Instytucie Matematycznym PAN  (Warszawa, ul. Śniadeckich 8), sala 106.


 Lista dotychczasowych wykładów: (tutaj)