Seminarium z układów dynamicznych
(z dynamiki gładkiej, holomorficznej,
iteracji przekształceń odcinka itp.)
Instytutu Matematycznego PAN

The seminar on dynamical systems in the academic year 2014/15 will take place on Mondays from 12:15 until 1:45 pm. in room 106 (I floor) of the Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences (8, Śniadeckich str.).

Next meeting:
          Monday, 30 March 2015, 12:15, room 106
          Sylvain Crovisier (Université Paris Sud)
          Finiteness of partially hyperbolic attractors

          Monday, 30 March 2015, 10:45, room 106
          T. Downarowicz (IMPAN and Wrocław Technical University):
          Mini-course: A complete proof of Sinai Theorem on the existence of Bernoulli's factor and Ornstein Theorem on isomorphism, via generic properties in the class of joinings
          LECTURE 3 

Tematy poprzednich seminariów


 

Plany na przyszłość


 

Prosimy o przysyłanie wszelkich sugestii tematów, zapraszania gości etc. pod adresem e-mailowym prowadzącego seminarium prof. Feliksa Przytyckiego: F.Przytycki@impan.gov.pl


 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2015.