BCC

BIOFIZMAT 6

26.05.2017 - 27.05.2017 | Warsaw

Wykłady Zaproszone i Komunikaty

Wykłady zaproszone:

Tomasz Jetka, Metody ilościowe do opisu przekazywania informacji przez biochemiczne szlaki sygnałowe

Jakub Jędrak: Zanieczyszczenie powietrza i jego konsekwencje zdrowotne. Czy jest tu miejsce na modelowanie matematyczne? 

Urszula Ledzewicz: Optymalizacja terapii antyrakowych jako zadanie sterowania optymalnego

Jerzy Łuczka: Anomalna dyfuzja w układach periodycznych: ergodyczność, łamanie symetrii i relaksacja

Katarzyna Pichór: Zastosowanie półgrup stochastycznych do opisu i badania depolaryzacji neuronu

Monika Piotrowska, O opóźnieniach w modelu oddziaływań między układem odpornościowym a nowotworem

Jan Poleszczuk, Wybrane zagadnienia onkologii matematycznej

Komunikaty:

Krzysztof Bartoszek: Ewolucja ze skokami

Michał Krzemiński: Stochastyczne i deterministyczne modele reakcji chemicznych

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek