BCC

BIOFIZMAT 6

26.05.2017 - 27.05.2017 | Warsaw

Spotkanie Grupy Badawczej z Biologii Obliczeniowej

Centrum Banacha,  Warszawa,  26-27 maja 2017

Dwudniowe spotkanie (warsztaty) ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Jest to piąte spotkanie cyklu warsztatów BIOFIZMAT odbywajacych się dwa razy w roku. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 http://bcc.impan.pl/14BioFizMat/,  druga 15-16 maja 2015 http://bcc.impan.pl/15BIOFIZMAT2/,  trzecia 4-5 grudnia 2015 http://bcc.impan.pl/15BIOFIZMAT3/, czwarta 19-20 maja 2016 https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/16-biofizmat-4/, piąte 8-9 grudnia 2016 https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/16-biofizmat5/ . W spotkaniach uczestniczyło około 40 osób z różnych polskich ośrodków naukowych. W programie mamy sześć zaproszonych wykładów godzinnych (matematycy, biolodzy, fizycy, bioinformatycy). Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojej tematyki badawczej oraz uzyskanych wyników. Ponadto planujemy forum dyskusyjne o potencjalnych zagadnieniach badawczych i otwartych problemach.

Zaproszone wykłady godzinne

Tomasz Jetka (statystyka, doktorant IPPT)
Jakub Jędrak (Instytut Chemii Fizycznej PAN) 
Urszula Ledzewicz (biomatematyka, PŁ, Southern Illinois University Edwardsville)
Jerzy Łuczka (fizyka, UŚ)
Katarzyna Pichór (biomatematyka, UŚ)
Monika Piotrowska (biomatematyka, UW)
Jan Poleszczuk (biomatematyka, IBIB)

Spotkanie finansowane przez WCMCS   http://wcmcs.edu.plCentrum Banacha i PTM  http://www.ptm.org.pl/

           

 

 

 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image