BCC

BIOFIZMAT 5

08.12.2016 - 09.12.2016 | Warsaw

 

Spotkanie Grupy Badawczej z Biologii Obliczeniowej

Centrum Banacha,  Warszawa,  8-9 grudnia 2016

Dwudniowe spotkanie (warsztaty) ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Jest to piąte spotkanie cyklu warsztatów BIOFIZMAT odbywajacych się dwa razy w roku. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 http://bcc.impan.pl/14BioFizMat/,  druga 15-16 maja 2015 http://bcc.impan.pl/15BIOFIZMAT2/,  trzecia 4-5 grudnia 2015 http://bcc.impan.pl/15BIOFIZMAT3/, czwarta 19-20 maja 2016 https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/16-biofizmat-4.  W spotkaniach uczestniczyło około 40 osób z różnych polskich ośrodków naukowych. W programie mamy sześć zaproszonych wykładów godzinnych (matematycy, biolodzy, fizycy, bioinformatycy). Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojej tematyki badawczej oraz uzyskanych wyników. Ponadto planujemy forum dyskusyjne o potencjalnych zagadnieniach badawczych i otwartych problemach.

Zaproszone wykłady godzinne

1. Marcin Czarnołęski  (biologia, UJ)
2. Anna Ochab-Marcinek (biofizyka, IPCh PAN) 
3. Dariusz Plewczyński (bioinformatyka, UW)
4. Jarosław Śmieja (biomatematyka, PŚl)
5. Marta Tyran-Kamińska matematyka , UŚl)
6. Paulina Szymańska (matematyka, doktorantka UW)  

Spotkanie finansowane przez WCMCS   http://wcmcs.edu.plCentrum Banacha i PTM  http://www.ptm.org.pl/

           

 

 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image