BCC

BIOFIZMAT 5

08.12.2016 - 09.12.2016 | Warsaw

Uczestnicy

Krzysztof Argasiński (biomatematyka, IMPAN) (n)

Giorgi Baghaturia (matematyka, Georgian Technical University)

Piotr Bajger (matematyka, doktorant UW)

Piotr Bentkowski (biologia, UAM) (k)

Marek Bodnar (biomatematyka, UW)

Mariusz Bodzioch (matematyka, UWM)

Magdalena Bogdańska (biomatematyka, doktorantka UW) (k)'

Paramita Chatterjee  (biomatematyka, doktorantka IPPT PAN)

Marcin Choiński (matematyka, doktorant UW) 

Marcin Czarnołęski (biologia, UJ) (w,n)

Agnieszka Czarnołęska (Kraków) (n)

Krzysztof Czauderna (doktorant, Centrum Onkologii)

Aldona Dunicz (fizyka, UM Łódź)

Maria Gokieli (biomatematyka, ICM UW)

Mateusz Iskrzyński (fizyka,UW)

Beata Jackowska-Zduniak (biomatematyka, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki  SGGW)

Jakub Jędrak  (biofizyka, IPCh PAN) (w)

Marek Kalinowski (biofizyka, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN)

Bogdan Kazmierczak (biomatematyka, IPPT PAN) (n)

Henryk Leszczyński (matematyka, UG) (n)

Tomasz Lipniacki (biomatematyka, IPPT PAN)

Anna Ochab-Marcinek (biofizyka, IPCh PAN) (w)

Jacek Miękisz (biomatematyka, UW)

Paweł Nałęcz-Jawecki (matematyka, student UW)

Joanna Napiórkowska   (matematyka, WAT)

Zbigniew Peradzyński (matematyka, IPPT i MIMUW)

Dariusz Plewczyński (bioinformatyka, UW) (w)

 Jan Poleszczuk (biomatematyka, IBIB PAN)

Ryszard Rudnicki (biomatematyka, IMPAN) (n)

Urszula Skwara (biomatematyka,UMCS) (n)

Jarosław Śmieja (biomatematyka, PŚl) (w,n)

Paulina Szymańska (matematyka, doktorantka UW) (w)

Piotr Śliwka (matematyka, UKSW)

Andrzej Tomski (biomatematyka, UŚ)  (n)

Marta Tyran-Kamińska (matematyka, UŚ) (w,n)

Janusz Uchmański (biomatematyka, UKSW)

Radosław Wieczorek (matematyka, UŚ) (n)

Dariusz Wrzosek (matematyka, UW)

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek