BCC

BIOFIZMAT 5

08.12.2016 - 09.12.2016 | Warsaw

Wykłady Zaproszone i Komunikaty

Wykłady zaproszone:

Marcin Czarnołęski, Temperatura, tlen i rozmiary komórek, a ewolucja strategii życiowych organizmów

Anna Ochab-Marcinek, Modele stochastycznej ekspresji genów z losowymi burstami i deterministycznym rozpadem białek

Dariusz Plewczyński, Modelowaniu struktury trojwymiarowej genomu ludzkiego za pomoca metod optymalizacji.

Jarosław Śmieja, Na pograniczu modelowania matematycznego i eksperymentów biologicznych

Marta Tyran-Kamińska, Bistabilny przełącznik genetyczny

Paulina Szymańska, Koszty i zyski w przesyłaniu informacji w małych sieciach biologicznych

Komunikaty:

Piotr Bentkowski, Modelowaniem procesów mających wpływ na liczbę kopii genów zespołu zgodności tkankowej 

Magdalena Bogdańska, A mathematical model describes the malignant transformation of low grade gliomamas

Maria Gokieli, Model agregacji biomasy

Paweł Nałęcz-Jawecki, Zasada średniego potencjału w grach ewolucyjnych

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek