BCC

XLVII Konferencja "Statystyka Matematyczna"

28.11.2021 - 03.12.2021 | Będlewo & Online

XLVII Konferencja "Statystyka Matematyczna"

Celem konferencji jest zebranie naukowców dzielących wspólne zainteresowania związane ze statystyką matematyczną i jej zastosowaniami. Do głównych tematów poruszanych na konferencji należą estymacja parametryczna i nieparametryczna, planowanie eksperymentów, liniowe i uogólnione modele liniowe, testowanie hipotez statystycznych, szeregi czasowe, analiza danych wielowymiarowych, analiza asymptotyczna, czy modele graficzne. Planowane są również wystąpienia poświęcone metodologii analizy dużych zbiorów danych (big-data) oraz danych wysokowymiarowych (high-dimensional), ze szczególnym wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Konferencja ma charakter teoretyczny, jednakże rozwiązania przedstawiane w czasie wystąpień mają zastosowanie w wielu dyscyplinych współczesnej nauki i techniki, m.in. w genetyce, biologii, ekonomii, rolnictwie czy naukach inżynierskich.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek