BCC

XII Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych (XII Forum of Partial Differential Equations)

19.09.2021 - 25.09.2021 | Będlewo & Online (hybrid)

Organizing Committee

  • Iwona Chlebicka
  • Piotr Kalita
  • Karolina Kropielnicka
  • Aneta Wróblewska – Kamińska
  • Anna Zatorska – Goldstein
  • Tomasz Piasecki

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image