ADAM  NOWAK

Instytut Matematyczny PAN,  Zakład Analizy Funkcjonalnej

CZŁONKOSTWO

    Akademia Młodych Uczonych PAN  (2012-2017)

    Komitet Matematyki PAN  (2013-2019)

    Rada Naukowa IM PAN  (od I 2015)


PEŁNIONE FUNKCJE

    Kierownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Matematycznego PAN  (od XI 2014)


PRACA REDAKCYJNA

    Studia Mathematica  (od X 2016)

    Colloquium Mathematicum  (od X 2016, od I 2018 współredaktor naczelny)


TYTUŁY I STOPNIE

HISTORIA ZATRUDNIENIA

  • doktorant: 2000-2004, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  • asystent: 2004-2005, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska
  • adiunkt: 2005-2011, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska
  • docent: 2009-2010, Instytut Matematyczny PAN
  • profesor nadzwyczajny: 2010-2019, Instytut Matematyczny PAN
  • profesor IM PAN: 2019-2021, Instytut Matematyczny PAN
  • profesor: 2021- , Instytut Matematyczny PAN

SEMINARIA

    Analiza harmoniczna i rozwinięcia ortogonalne


WYPROMOWANI DOKTORZY

    dr Tomasz Zachary Szarek, 2015, Instytut Matematyczny PAN

    dr Bartosz Langowski, 2016, Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE,  SPIS PUBLIKACJI,  PREPRINTY,  E-MAIL

    strona domowa

Ostatnia aktualizacja: luty 2021