Rada Naukowa IM PAN

2015 - 2018

Czlonkowie honorowi Rady Naukowej IM PAN
prof. dr hab. Czesław Olech

prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 1. prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
 2. prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski
 3. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
 4. prof. dr hab. Jan Kisyński
 5. prof. dr hab. Stanisław Kwapień
 6. prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 7. prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
 8. prof. dr hab. Feliks Przytycki
 9. prof. dr hab. Andrzej Schinzel
 10. prof. dr hab. Andrzej Skowroński
 11. prof. dr hab. Stanisław Woronowicz
 12. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski
 13. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Zastępcy Dyrektora ds. naukowych

 1. prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 2. prof. dr hab. Łukasz Stettner

Przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Zofia Adamowicz
 2. prof. dr hab. Tadeusz Figiel
 3. prof. dr hab. Janusz Grabowski
 4. prof. dr hab. Piotr M. Hajac
 5. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
 6. prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
 7. prof. dr hab. Tomasz Komorowski
 8. prof. dr hab. Piotr Koszmider
 9. prof. dr hab. Teresa Ledwina
 10. dr hab. Adam Nowak
 11. prof. dr hab. Piotr Pragacz
 12. prof. dr hab. Teresa Regińska
 13. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
 14. prof. dr hab. Tomasz Rychlik
 15. dr hab. Adam Skalski
 16. prof. dr hab. Yuriy Tomilov
 17. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 18. prof. dr hab. Jaroslav Zemánek

Osoby wybrane przez członków pierwszej i trzeciej grupy na pierwszym zebraniu

 1. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Uniwersytet Jagielloński
 2. prof. dr hab. Marek Bożejko, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Politechnika Warszawska/ IMPAN
 4. prof. dr hab. Grzegorz Karch, Uniwersytet Wrocławski
 5. prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 6. prof. dr hab. Tadeusz Mostowski, Uniwersytet Warszawski
 7. prof. dr hab. Ludomir Newelski, Uniwersytet Wrocławski
 8. prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, Uniwersytet Warszawski
 9. prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Henryk Toruńczyk, Uniwersytet Warszawski/IMPAN
 11. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski/IMPAN
 12. prof. dr hab. Wiesław Żelazko, Instytut Matematyczny PAN

Przedstawiciel pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora bez habilitacji i przedstawiciel doktorantów

 1. dr Tomasz Adamowicz
 2. mgr Tomasz Odrzygóźdź