Rada Naukowa IM PAN

2011 - 2014

Czlonkowie honorowi Rady Naukowej IM PAN
prof. dr hab. Czesław Olech
prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 1. prof. dr hab. Czesław Bessaga
 2. prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
 3. prof. dr hab. Bogdan Bojarski
 4. prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski
 5. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
 6. prof. dr hab. Jan Kisyński
 7. prof. dr hab. Stanisław Kwapień
 8. prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 9.  prof. dr hab. Aleksander Pełczyński 
 10. prof. dr hab. Wiesław Pleśniak
 11. prof. dr hab. Andrzej Schinzel
 12. prof. dr hab. Józef Siciak
 13. prof. dr hab. Andrzej Skowroński
 14. prof. dr hab. Stanisław Woronowicz
 15. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski
 16. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Dyrektor IM PAN i jego zastepcy do spraw naukowych

 1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 2. prof. dr hab. Lech Tadeusz Januszkiewicz
 3. prof. dr hab. Feliks Przytycki
 4. prof. dr hab. Łukasz Stettner

Przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. prof. dr hab. Zofia Adamowicz
 2. prof. dr hab. Tadeusz Figiel
 3. prof. dr hab. Janusz Grabowski
 4. dr hab. Piotr M. Hajac
 5. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk
 6. prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
 7. prof. dr hab. Teresa Ledwina
 8. dr hab. Grzegorz Łysik
 9.  prof. dr hab. Piotr Mankiewicz 
 10. prof. dr hab. Piotr Pragacz
 11. dr hab. Michal Rams
 12. prof. dr hab. Teresa Regińska
 13. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
 14. prof. dr hab. Tomasz Rychlik
 15. prof. dr hab. Stanisław Spież
 16. prof. dr hab. Yuriy Tomilov
 17. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski
 18. prof. dr hab. Jarosław Zemánek

Osoby wybrane przez członków pierwszej i trzeciej kategorii na pierwszym zebraniu

 1. prof. dr hab. Piotr Biler, Uniwersytet Wrocławski
 2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Uniwerstet Jagielloński w Krakowie
 3. prof. dr hab. Paweł Domański, Instytut Matematyczny PAN
 4. prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Uniwersytet Warszawski
 5. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń
 6. prof. dr hab. Tadeusz Mostowski, Uniwersytet Warszawski
 7. prof. dr hab. Ludomir Newelski, Uniwersytet Wrocławski
 8. prof. dr hab. Henryk Toruńczyk, Uniwersytet Warszawski
 9. prof. dr hab. Paweł Walczak, Instytut Matematyczny PAN
 10. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Wiesław Żelazko, Instytut Matematyczny PAN

Przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych IM PAN

 1. dr Jarosław Buczyński
 2. mgr Paweł Józiak