Seminarium z układów dynamicznych
(z dynamiki gładkiej, holomorficznej,
iteracji przekształceń odcinka itp.)
Instytutu Matematycznego PAN

The seminar on dynamical systems in the academic year 2020/21 will take place on Mondays from 12:15 until 1:45 pm. via Zoom
If you want to attend, send an e-mail to the organizer: Feliks Przytycki

Next meeting:
         
          On Monday, 28 June 2021, at 12.15
          Ruxi Shi (IM PAN):
          Zero-dimensional and symbolic extensions of topological flows

         
         
          

Tematy poprzednich seminariów


 

Plany na przyszłość


 

Prosimy o przysyłanie wszelkich sugestii tematów, zapraszania gości etc. pod adresem e-mailowym prowadzącego seminarium prof. Feliksa Przytyckiego: F.Przytycki@impan.gov.pl


 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2021.