Seminarium z układów dynamicznych
(z dynamiki gładkiej, holomorficznej,
iteracji przekształceń odcinka itp.)
Instytutu Matematycznego PAN

The seminar on dynamical systems in the academic year 2023/24 will take place on Mondays from 11:15 until 12:45 pm. in room 06 (ground floor) of the Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences (8, Śniadeckich str.) and via Zoom.

Next meeting:
         
          On Monday, 4 December 2023, at 11.15 in room 6 and online
          Borys Kuca (Jagiellonian University, Cracow):
          Multiple ergodic averages along polynomials for systems of commuting transformations

         
         
         

          

Tematy poprzednich seminariów


 

Plany na przyszłość


 

Prosimy o przysyłanie wszelkich sugestii tematów, zapraszania gości etc. pod adresem e-mailowym prowadzącego seminarium prof. Feliksa Przytyckiego: F.Przytycki@impan.gov.pl


 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2023.