Piotr M. Hajac

Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk,
ul. Sniadeckich 8, Warszawa, 00-656 Poland
Telephone: (+ 48 22) 5228149 Fax: (+ 48 22) 6293997 E-mail: pmh at impan.pl