WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 23.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Balázs Bárány (Budapest): Ledrappier-Young formula for self-affine measures
16.00Seminarium RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE - sala 106
Jan Burczak: Keller-Segel meets Burgers on a circle group


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Hubert Przybycień (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Prawo skreśleń dla pewnych klas zbiorów wypukłychWtorek, 24.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Zdzisław Nowak: Makroekomiczne modele zmian strukturalnych - c.d.
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Shahaf Nitzan (Kent State Univ.): Combining Riesz bases

14.00-17.00Workshop GEOMETRY AND RELATED TOPICS - sala 321
(Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej i Centrum Banacha)
Główni wykładowcy: Victor Goryunov (University of Liverpool, UK), Goo Ishikawa (Hokkaido University, Japan), Takashi Nishimura (Yokohama National University, Japan)
Program


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Tadeusz Mostowski (UW): Around the gradient conjecture of R. Thom and the non-oscillation conjectureŚroda, 25.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz: Bundle-theoretic methods for higher-order variational calculus
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Antoni Pierzchalski (U. Łódzki): Generalized gradients


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Weronika Wronowska (MIMUW): Tissue-specific metabolic modeling


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Kamil Szpojankowski (PW): Regresje Laha-Lukacs dla zmiennych monotonicznie niezależnych
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Oskar Górniewicz: Gry kooperacyjne na grafachCzwartek, 26.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Karol Dziedziul (Wydz. FTiMS PG): Ortogonalny rozkład jedności na sferze. Nowe narzędzie analityczne. Zastosowania w statystyce nieparametrycznej
10.15Seminarium GGT - sala 321
Bazyli Szymański (MIMUW): Higher dimensional expanders
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 403
Flaviana Iurlano (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn): Phase field approximation of cohesive fracture models


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Piotr Grzeszczuk (Politechnika Białostocka): Algebraiczne algebry niezmienników
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Adam Osękowski (UW): Nierówności z wagą dla funkcji maksymalnych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Karolina Kropielnicka: Effective approximation for the semiclassical Schrödinger equation


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Krzysztof Turzyński (IFT WFUW): Angels, demons and physics - in search of the dark matter particle
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Mateusz Wasilewski (IMPAN): Non-maximal subspaces of maximal operator spaces
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Andrzej Trautman (Faculty of Physics, University of Warsaw): Excerpts from my lectures on spinors given in Warsaw and in Trieste, part IPiątek, 27.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O optymalnym zatrzymywaniu ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Flaviana Iurlano (Hausdorff Center for Mathematics - HCM, Bonn): Fracture as limit of damage


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Miron Kursa: Metoda paproci losowych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

14.15Seminarium EXACT RESULTS IN QUANTUM THEORY AND GRAVITY - sala 1.40
Neil Lambert (affiliated professor at the Faculty of Physics): An introduction to string theory and M-theory (4)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Adam Jaczewski (IMGW - PIB): Prognozowanie aktywności burzowej dla obszaru PolskiPoniedziałek, 30.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.45 SERIES OF LECTURES - sala 106
Tomasz Downarowicz (IMPAN and Wrocław University of Technology): A complete proof of Sinai Theorem on the existence of Bernoulli's factor and Ornstein Theorem on isomorphism, via generic properties in the class of joinings (3)
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Sylvain Crovisier (Université Paris Sud): Finiteness of partially hyperbolic attractorsWtorek, 31.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Shahaf Nitzan (Kent State Univ.): Exponential frames on unbounded sets


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Vsevolod Shevchishin (Research University Higher School of Economics, Moskwa): On the symplectomorphisms of rational 4-manifolds


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Milena Pabiniak (Instituto Superior Tecnico, Lisbon): Introduction to displaceability problems in symplectic and contact geometry


KWIECIEŃ

Środa, 1.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Wojciech Kryński: Invariants of sub-Lorentzian structures on contact manifolds
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Bogdan Balcerzak (U. Łódzki): On Dirac operators on Lie algebroids


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Maciek Sykulski (Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge, Université Paris-Est): Data analysis and modeling in human genomicsCzwartek, 2.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GGT - sala 321
Tomasz Odrzygóźdź (IMPAN): Sharp vanishing thresholds for cohomology of random flag complexesŚroda, 8.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00 - 12.10
14.10 - 17.20
Warsztaty QUANTUM GROUPS, PROBABILITY and GEOMETRY - sala 321
Program

12.15Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 403
M. Haase (Delft/Kiel): On applications of transference methods to operator semigroups I


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Damian Wójtowicz (NCBI, NLM, NIH): DNA mechanics in mammalian genomes
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje potęgowe (power options) - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Wojciech Matysiak (PW): Hipergrupy i ich niektóre zastosowania w teorii prawdopodobieństwa
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Armin Fügenschuh (Helmut Schmidt University/University of the Federal Armed Forces Hamburg): Optimizing discrete and continuous problems over timeCzwartek, 9.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00 - 12.10
14.10 - 17.50
Warsztaty QUANTUM GROUPS, PROBABILITY and GEOMETRY - sala 321
Program
9.00 - 17.45Warsztaty IMPANGI: PROJECTIVE GEOMETRY AND SYZYGIES - sala 403
Program

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Rafał Topolnicki (KM PWr.): Estymacja ilorazu procesu geometrycznego
15.15Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Haase (Delft/Kiel): On applications of transference methods to operator semigroups II


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Mariusz Niewęgłowski (PW): Problemy zgodności i konstrukcji kopuł dla warunkowych łańcuchów Markowa
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jacek Cyranka (UW): Konstrukcja dwóch różnych rozwiązań dla pewnego problemu eliptycznego
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Tomasz Kostrzewa (MiNI PW): Sobolev Spaces on Metric Groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Katarzyna Rejzner (Department of Mathematics, University of York): Renormalization without infinities and algebraic structures in quantum field theory
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Andrzej Trautman (Faculty of Physics, University of Warsaw): Excerpts from my lectures on spinors given in Warsaw and in Trieste, part IIPiątek, 10.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00 - 17.45Warsztaty IMPANGI: PROJECTIVE GEOMETRY AND SYZYGIES - sala 403
Program

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
Aleksander Zabłocki: O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze
12.30MIXING SEMINAR - sala 408
Joanna Kułaga-Przymus (IMPAN & UMK): Mixing for Gaussian and infinitely divisible systems
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 321
Wojciech Czerwiński (MIM UW): Quantum computing


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Łukasz Pawelec (UW): Wykładniczy rozkład graniczny czasów powrotu dla przekształceń losowych
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Wojciech Świeboda: Rough Set Methods for Data Mining of Sparse Data Sets


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Lech Gawuć (Wydział Inżynierii Środowiska PW): Estimation of the mean intensity of Surface Urban Heat Island in the period of the last 14 years - a case study for Warsaw
Mapka dojścia do budynkuPoniedziałek, 13.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Yonatan Gutman (IMPAN): Structure theorems for Host-Kra factors - Introduction

12.30-13.45
14.15-15.30
SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (I-II)

16.00Seminarium RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE - sala 106
Tomasz Piasecki: Stationary compressible flow with inflow boundary conditions
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): Związki pomiędzy przekątnymi GH-cykli a grafami (m,k)-tranzytywnymi


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni zbiorów zwartych w Rⁿ - c.d.Wtorek, 14.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.30-13.45
14.15-15.30
SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (III-IV)

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Szarek (UG): Iterated function systems on circle
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Grzywny (PWr): Prawdopodobieństwo przeżycia unimodalnych procesów Levy'ego
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
D. Stolyarov: On the Dorronsoro Theorem


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Marco Golla (Università di Pisa): Stein fillings of contact torus bundleŚroda, 15.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Paweł Nurowski: From Newtonian to relativistic cosmology
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Piotr Sułkowski (IFT FUW): S-duality and quantum field theory

15.00-16.15SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (V)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Krzysztof Oleszkiewicz (UW): Mocna kontrakcja dla symetrycznych półgrup markowskich spełniających nierówność Poincarego
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Paweł Bilski (IM PAN): G-kolorowanie częściowych porządkówCzwartek, 16.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Adam Kołacz (Wydz. MiNI PW): Miary rozrzutu dla danych wielowymiarowych
10.15Seminarium GGT - sala 321
Karol Strzałkowski (IMPAN): Flat bundles and Milnor-Wood inequalities

12.30-13.45
14.15-15.30
SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (VI-VII)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Krzysztof Moszyński (UW): Aproksymacja numeryczna równania transportu (ze zmiennym polem prędkości)
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Daniel Smertnig (Karl-Franzens-Universität Graz): A transfer result for factorizations in bounded Dedekind prime rings
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Katarzyna Pietruska-Pałuba (UW): Prawie pewne asymptotyczne zachowanie półgrup Feynmana-Kaca związanych z Poissonowsko zaburzonymi procesami Lévy'ego


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Neil Lambert (King's College, London oraz Profesor wizytujący w WFUW): M-branes
16.30The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Piotr Kucharski (Faculty of Physics, University of Warsaw): Knots, BPS states, and algebraic curvesPiątek, 17.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00-12.30
13.15-14.45
SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Yemon Choi (Lancaster): Topics in (non)amenability of Banach algebras (VIII-IX)

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O optymalnym zatrzymywaniu ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Alina Dobrogowska (Uniwersytet w Białymstoku): Bi-hamiltonowskie układy całkowalne generowane kontrakcją i deformacja macierzy antysymetrycznych i symetrycznych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Zbigniew Sorbjan (Instytut Geofizyki PAN; Marquette University, Milwaukee): O skalach i funkcjach podobieństwa w stabilnie uwarstwionych przepływach turbulencyjnych (Scaling systems and similarity functions in the stably stratified turbulent flows
Mapka dojścia do budynku