WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 20.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Joanna Kułaga-Przymus (IMPAN and N. Copernicus University in Toruń): Invariant measures for B-free systems
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): k-tranzytywne domknięcie grafów skierowanych - c.d.Wtorek, 21.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.00Seminarium z TOPOLOGII - sala 105
Tadeusz Dobrowolski:
1. Linearyzacja homeomorfizmu w przestrzeni Hilberta
2. Działania grupy na hiperprzestrzeni kompaktów wypukłych
11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska): Systemy Lévy'ego
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Mariusz Niewęgłowski (Politechnika Warszawska): Problemy zgodności dla warunkowych łańcuchów Markowa
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Rzeszut (Warszawa): On the new type of idempotent multipliers on the Hardy spaces on product domains


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Stefan Jackowski (UW): Charakterystyka Eulera małych kategorii


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Takashi Nishimura (Yokohama National University, Japan): Aperture of plane curvesŚroda, 22.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Maciej Dunajski (Cambridge): How to recognise a conformally Einstein Metric
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Paweł Urbański: Symplectic groupoid actions and reductions (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Michał Woźniak (MIM UW): Computational aspects of the presence of drug resistance mechanisms
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Je-Chiang Tsai (Chung Cheng University, Taiwan): Curvature dependence of propagating velocity for a simplied calcium model
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jolanta Misiewicz (PW): O pewnym wektorze, który może być słabo stabilnyCzwartek, 23.10

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

zapraszają na wykład
Laureata Medalu im. Stefana Banacha,

Profesora Tomasza Łuczaka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Pro domo sua,
który odbędzie się w czwartek, 23 października 2014 roku o godz. 16.30
w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8, sala 321 (III p.)

Streszczenie
Przed wykładem, o godz. 16.00, zapraszamy do sali 409 na mały poczęstunek.


Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 403
Piotr Jaworski (IM UW): Warunkowanie względem pierwszej współrzędnej wektora losowego i zależność ogonowa; dwa sposoby analizy zjawisk ekstremalnych
10.15Seminarium GGT - sala 321
Karol Strzałkowski (IMPAN): Lipschitz simplicial volume of manifolds with bounded curvature
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michał Świętek (Jagiellonian University): Exotic Banach spaces via Boolean algebras and Stone spaces
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 321
Tadeusz Iwaniec (Syracuse University): Rado-Kneser-Choquet Theorem


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Piotr Jędrzejewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Pierścienie stałych różniczkowań i p-bazy
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Paweł Wolff (UW): Operatory z jądrem gaussowskim mają gaussowskie funkcje minimalizujące
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Ewelina Zatorska (UW): O modelu przepływu dwufazowego


16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Piotr Suwara (MIMUW): Introduction to Clifford algebras IIPiątek, 24.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Paweł Pasteczka (UW): Limit properties in a family of quasi-arithmetic means


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Daniel Partridge (University of Stockholm): On the importance of the condensation sink of pre-existing droplets for aerosol-cloud interactions
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 27.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Tomasz Downarowicz (Wrocław University of Technology & IMPAN): Correlation with strictly ergodic measuresWtorek, 28.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Adrian Langer (UW): Boundedness of representations of the fundamental group


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Armen Sergeev (Steklov Mathematical Institute, Moscow): Mathematics and physics - forged together with one chainŚroda, 29.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Plichko (Kraków): On a Mazur problem from Scottish Book concerning second partial derivatives
12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Gabriel Pietrzkowski: Introduction to signature of a path I - representing paths by power series of noncommuting variables (following T. Lyons)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz: On applications and generalizations of canonical κ-map


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
zmiana Mateusz Łącki (MIM UW): Modelling Fine Structure of Mass Spec Results
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Małgorzata Półtorak: Functioning in close relationships - mathematical model


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Adam Osękowski (UW): O metodzie Burkholdera-BellmanaCzwartek, 30.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Błażej Miasojedow (IMSiM UW): Optymalne skalowanie algorytmów Metropolisa w stanie niestacjonarnym
10.15Seminarium GGT - sala 321
Łukasz Garncarek (IMPAN & Uniwersytet Wrocławski): Centra algebr Heckego-von Neumanna prostokątnych grup Coxetera
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Marek Cuth (IM PAN): Elementary submodels in Banach space theory
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Henryk Woźniakowski (UW): Exponential convergence and tractability for multivariate analytic problems
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Edmund Puczyłowski (UW): O regularności i ideałach pierwszych w pierścieniach zredukowanych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Witold Bednorz (UW): Pewne aspekty minoryzacji Sudakowa
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Rybka (UW): Viscosity solutions for closed curves driven by a singular weighted mean curvature


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Piotr Sołtan: Quantum groups with projection on von Neumann algebra level (II)
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Paweł Ciosmak (MIMUW): Introduction to Clifford algebras IIIPiątek, 31.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Galina Filipuk (UW): On middle convolution and non-Schlesinger deformations


LISTOPAD

Poniedziałek, 3.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

  Workshop ANALYTIC AND ALGEBRAIC SINGULARITIES - sala 403
Poniedziałek i wtorek
Program
10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Piotr M. Hajac (IMPAN): Odd-dimensional multi-pullback quantum spheres
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Biswarup Das (IMPAN): Invariant means on compactifications of locally compact quantum groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Henryk Fast (University of Michigan): Z pogranicza Funkcji Rzeczywistych i GeometriiWtorek, 4.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
P. Ohrysko (Warszawa): Miary o rozsądnym spektrum


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Krzysztof Ziemiański (UW): Rozszczepianie reprezentacji homotopijnychŚroda, 5.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Bronisław Jakubczyk (IMPAN): Regular control systems and Lagrange geometry


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Jarosław Paszek (MIM UW): A few comments on Multiple Gene Duplication Problems
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Krzysztof R. Apt (UW): Potentials and their uses in strategic games
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Marek Pawłowski: Opcje barierowe - poprawka na dyskretnie obserwowaną barierę


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Mariusz Niewęgłowski (PW): Problemy zgodności i konstrukcji kopuł dla warunkowych łańcuchów MarkowaCzwartek, 6.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Paweł Kozyra (IMPAN): Górne i dolne ograniczenie dla wartości oczekiwanych L-statystyk wyrażone poprzez średnią różnicę Giniego
10.15Seminarium GGT - sala 321
Tomasz Odrzygóźdź (IMPAN): Homologiczna charakteryzacja grup hiperbolicznych
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michał Świętek (Jagiellonian University/IMPAN-WCMCS): Exotic Banach spaces via Boolean algebras and Stone spaces - c.d.
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Jan Krempa (UW): O zbiorach generatorów w grupach skończonych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Radosław Adamczak (UW): Oszacowania momentów wynikające ze zmodyfikowanych logarytmicznych nierówności Sobolewa
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Mucha (UW): Directional Do-Nothing conditions, czyli jak ograniczyć obszar nieograniczony zachowując własności rozwiązań
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Tomasz Kostrzewa (MiNI PW): Sobolev Spaces on the locally compact abelian groups


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Quantum groups with projection and extensions of locally compact quantum groups
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Mariusz Tobolski (WFUW): Introduction to Clifford algebras IVPiątek, 7.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 300) - sala 403
10.30-11.30Adrian Langer: Bogomolov's inequality for Higgs sheaves in positive characteristic
13.00-14.00Karol Palka: The Coolidge-Nagata conjecture

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Wycena opcji dla ciągłych procesów cen, na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Grzegorz Łukaszewicz (UW): Nieskończeniewymiarowe układy dynamiczne i ich atraktory
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Beata Zielosko (Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Sosnowiec): Podejście oparte na dynamicznym programowaniu dla optymalizacji reguł asocjacyjnych


13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 0.48
Marta Kopeć (IGF UW): Large Eddy Simulation (LES) of marine stratocumulus analysed with usage of virtual aircraft method
Mapka dojścia do saliPoniedziałek, 10.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Bartosz Zieliński (Uniwersytet Łódzki): Piecewise principal coactions of co-commutative Hopf algebras
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Biswarup Das (IMPAN): One-to-one correspondence between generating functionals and cocycles on quantum groups in the presence of symmetryŚroda, 12.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: The formal path groupoid after M. Kapranov
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Bronisław Jakubczyk (IMPAN): Regular control systems and Lagrange geometry (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Piotr Dittwald (MIM UW & IChO PAN): Network of Organic Chemistry (literature review)
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Piotr Leszczyński: Opcje barierowe z dyskretnie obserwowaną barierąCzwartek, 13.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michal Doucha (IM PAN): Introduction to Lipschitz-free Banach spaces
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 403
Sławomir Dinew (UJ): Sobolev-type inequalities for m-convex functions


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Konrad Sakowski (UW): Numeryczne symulacje struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem nieciągłej metody Galerkina
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Michał Ziembowski (PW): O prymitywności pierścieni zgradowanych i radykale Browna-McCoya produktu tensorowego
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Michał Lemańczyk (UW): O szybkości zbieżności jednowymiarowych miar empirycznych w odległości Kantorowicza (na podstawie pracy Bobkowa i Ledoux)
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Kalita (Uniwersytet Jagielloński): Inkluzje subróżniczkowe - analiza i zastosowanie w mechanice


10.15Seminarium KMMF - sala 2.23
Stanisław L. Woronowicz (KMMF WFUW): Kwantowa grupa SUq(2) z zespolonym parametrem deformacji
13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Quantum groups with projection and extensions of locally compact quantum groups - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 107
Takuo Fukuda (Nihon University, Tokyo): Solvability of generalized Hamiltonian systems II. Poisson algebras associated to generalized Hamiltonian systemsPiątek, 14.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Liczba klas ciał abelowych rzeczywistych
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Wycena opcji dla ciągłych procesów cen, na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014 - c.d.
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Michał Misiurewicz: One-dimensional dynamics


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Yonatan Gutman (IMPAN): Wymiar średni, małe faktory entropii i twierdzenie o zanurzaniu dla działań grupy wyższej rangi
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Sebastian Widz (IBS PAN): Tworzenie zespołów klasyfikatorów w oparciu o hierarchiczne metody grupowania i teorię zbiorów przybliżonych (Rough set and Hierarchical clustering based classifier ensemble construction)


13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 0.48
Montserrat Costa Surós (IGF UW): Geometric characteristics of clouds from ceilometer measurements and radiosounding methods
Mapka dojścia do saliPoniedziałek, 17.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Karen R. Strung (IMPAN): Classification of C*-algebras of minimal dynamical systems up to Jiang-Su stability
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Poj Lertchoosakul (IMPAN and Liverpool): Applications of subsequence ergodic theory to metric number theory in non-Archimedean settings
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Andrzej Sitarz (Uniwersytet Jagielloński / IMPAN): The Moyal sphere and cone
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Adam Idzik (IM UJK i IPI PAN): Charakteryzacja grafów silnie k-tranzytywnych według Tuzy


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Maria Moszyńska (UW): Geometryczne relacje równoważności w przestrzeni Kn0 ciał wypukłych; przestrzenie ilorazowe (c.d.)Wtorek, 18.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Klimsiak (IMPAN i UMK): Podwójnie stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania do SPDE
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Elina Kalpinelli (Athens University of Economics and Business): Wiener Chaos expansion and numerical solutions of the HJM interest rate model
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Mastyło (Poznań): O zbieżności prawie wszędzie szeregów Fouriera


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Krzysztof Ziemiański (UW): Rozszczepianie reprezentacji homotopijnych - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Alexey Davydov (Vladimir, Russia): Averaged optimization of cyclic processes and its generic singularities
15.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Carmen Romero-Fuster (Valencia, Spain): Generic geometry of 3-manifolds in Euclidean spaceŚroda, 19.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: The formal path groupoid after M. Kapranov (II)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Piotr Stachura (KMMF): Short and biased introduction to groupoids


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Weronika Wronowska (Wydz. Biologii i MIM UW): Sphingolipids in cancer development - studies using "The Cancer Genom Atlas"
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Wojciech Niemiro (UW): Ukryte modele Markowa, przykłady i algorytmyCzwartek, 20.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW/IMPAN): Ścisłe ograniczenia wartości oczekiwanych maksymalnych statystyk pozycyjnych
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Leandro Candido (IM PAN and Universidade de São Paulo (USP)): Some Banach spaces satisfying a pointwise chain condition in the weak topology
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska): Izotropowo-unimodalne procesy Lévy'ego
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Ben Warhurst (MIM UW): Introduction to affine dimension


13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Piotr Nowak (IMPAN, MIMUW): Kazhdan's property (T) in Banach spaces
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Rafał R. Suszek (KMMF WFUW): Introduction to Clifford algebras V: Enter the spinor