WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 29.09

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Samuel Roth (IUPUI, WCNM-IMPAN): No Semiconjugacy to a Map of Constant Slope


PAŹDZIERNIK

Środa, 1.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Andrew James Bruce (IMPAN): Weighted algebroids - theory and outlook for applications


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
The first meeting of the group for the Fall 2014 semesterCzwartek, 2.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Spotkanie programowe
11.00BANACH CENTER TALK - sala 403
Gerd Rudolph (Institute for Theoretical Physics, University of Leipzig): Symplectic Reduction and Quantum Gauge Theory


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Adam Osękowski (UW): Nierówności słabego typu dla potencjałów Riesza związanych z układem Walsha


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
S. L. Woronowicz: Teoria Landstada dla grup kwantowych - regularnych i nie tylko
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
The first Colloquium in this academic yearPiątek, 3.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403
10.30-11.30Jarek Buczyński, Grzegorz Kapustka and Saurabh Triverdi: Conference reports
13.00-14.00Piotr Pragacz: Introduction to Macdonald functions

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
Andrzej Schinzel:
1. Wrażenia z konferencji w czerwcu, lipcu i wrześniu
2. Najwyższe współczynniki wielomianów Sterna


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Ustalenie programu na semestr zimowy
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Wiesław Nowiński (Laboratorium Obrazowania Biomedycznego Agencji A*STAR w Singapurze): Polskie Centrum Neurotechnologiczne - koncepcja


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Jacek Kopeć (IGF UW): Nowe źródło pomiarów turbulencji bezchmurnego nieba (grant PRELUDIUM w IGF)
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 6.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Julia Romanowska (MIM University of Warsaw): On the dimension of the graph of the classical Weierstrass function
15.00Nadzwyczajne seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ wspólne z Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 106
A. Żuk (Paryż): Spectra of AutomataWtorek, 7.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Karen Keryan (Erewan): Orthonormal spline systems as bases in various spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Janusz Przewocki (UW): Teoria homologii Milnora-Thurstona dla dzikich przestrzeni topologicznychŚroda, 8.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Ben Warhurst (UW): Introduction to affine dimension
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Andrew James Bruce (IMPAN): Weighted algebroids - theory and outlook for applications (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Aleksander Jankowski (MIM UW): MOCCA - accurate identification of transcription factor footprints by modeling DNase I cut profiles


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Marek Bożejko (Uniwersytet Wrocławski): Kesten measures in classical and non-commutative probability
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Piotr Jaworski (UW): Copule w mierze wolnej od ryzyka i mierze rzeczywistejCzwartek, 9.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Patryk Miziuła (UMK/IMPAN): Szacowanie ilorazu miar dyspersji mieszanek
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Piotr Nowak: Homologie dużej skali produktów


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Przemysław Kiciak (UW): Warunki zgodności pochodnych dla powierzchni klasy Gn
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Emil Ilic-Georgijevic (Uniwersytet w Sarajewie): On general graded rings
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Krzysztof Oleszkiewicz (UW): O silnej kontraktywności symetrycznych półgrup Markowa spełniających nierówność Poincarégo
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Grzegorz Łukaszewicz (UW): Dwa rodzaje asymptotyki czasowej w zagadnieniach mechaniki kontaktowej
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Paweł Wójcicki (MiNI PW): Weighted Bergman kernel and weighted Bergman space in complex analysis


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
S. L. Woronowicz: Różne twarze regularności w teorii lokalnie zwartych grup kwantowych
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Karol K. Kozłowski (CNRS, IMB, UB Dijon): Large-N asymptotic expansion of multiple integrals related to the quantum separation of variables methodPiątek, 10.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

17.00Studenckie Seminarium Matematyczne - sala 403
Biswarup Das (IM PAN): An introduction to the theory of compact quantum groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Stefan Czekalski: Równania hipergeometryczne. Nowe spojrzenie
14.15WYKŁAD - sala 2180
wspólnie z Polską Sekcją IEEE Computational Intelligence Society
Sushmita Mitra (Machine Intelligence Unit, Indian Statistical Institute) - IEEE-CIS Distinguished Lecturer: Hybridization with rough sets - Application to bioinformatics and biomedical imagery


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Jesper G. Pedersen (IGF UW): Large-eddy simulation of the atmospheric boundary layer for wind energy applications
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 13.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Michał Misiurewicz (IUPUI, IMPAN): Loops of transitive interval maps
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): k-tranzytywne domknięcie grafów skierowanych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Suma mnogościowa, suma Minkowskiego i przecięcie ciał gwiaździstych


Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B

14.15Seminarium - sala S3 (III piętro)
Castern Wiuf (University of Copenhagen, Department of Mathematical Science): Model reduction in biochemical reaction networksWtorek, 14.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Agnieszka Malinowska (Politechnika Białostocka): Rachunek wariacyjny na skalach czasowych
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
P. Niemiec (Kraków): A new class of vector measures and the closure of a convex set in C(X,F)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Andrzej Weber (UW): Rozkład Berline-Vergne zbiega do rozkładu Białynickiego-BiruliŚroda, 15.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Bronisław Jakubczyk: A universal Lie group and its applications
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Paweł Urbański: Symplectic groupoid actions and reductions (part I)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Bartek Wilczyński (MIM UW): Stochastic regulatory networks in space
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Wojciech Borkowski (UW, Instytut Studiów Społecznych im. prof. B. Zajonca): Dynamiczna Psychologia Społeczna


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jolanta Misiewicz (PW): Słabo stabilne wektory pseudo-izotropowe
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Magda Detlaff (Politechnika Gdańska): Liczba podziałowa dla dominowania w grafach


Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B

12.00Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala S3 (III piętro)
Je-Chiang Tsai (National Chung Cheng University, Chia-Yi, Taiwan) Curvature dependence of propagating velocity for a simplified calcium modelCzwartek, 16.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Paweł Teisseyre (IPIPAN): Selekcja zmiennych w regresji logistycznej przy złej specyfikacji funkcji odpowiedzi
10.15Seminarium GGT - sala 321
Damian Sawicki (IMPAN): Zgrubna zanurzalność bez własności A przy ograniczonej geometrii
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Gabriel Salazar (IM PAN): Some Applications of Shelah's Black Box


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Leszek Plaskota (UW): Optymalne algorytmy dla podwójnie ważonej aproksymacji funkcji gładkich jednej zmiennej
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Jan Okniński (UW): O algebrach wyznaczonych przez podmonoidy w grupach nilpotentnych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Stanisław Kwapień (UW): Szeregi Dirichleta i metody hiperkontrakcji (wg A. Defant, L. Ferick, J. Ortega-Cerda, M. Qunaies, K. Seip)
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Olli Toivanen (IM PAN): Embeddings in settings of constant exponent, variable exponent and greater generality


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Piotr Sołtan: Quantum groups with projection on von Neumann algebra level
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Magdalena Zielenkiewicz (MIMUW): Introduction to Clifford algebrasPiątek, 17.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403
10.30-11.30Norbert Pintye: Complexity and singular behaviour in face of the Castelnuovo-Mumford regularity
13.00-14.00Grzegorz Kapustka: Hyper-Kähler fourfolds and Abelian varieties.

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej. Tematyka badawcza seminarium


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Maciej Borodzik (UW): Curves of genus 1 with one singular point and one Puiseux pair


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Wojciech Grabowski (UW; Mesoscale and Microscale Meteorology Division, NCAR, Boulder, Colorado): Untangling microphysical impacts on moist convection applying a novel modeling methodology
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 20.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Joanna Kułaga-Przymus (IMPAN and N. Copernicus University in Toruń): Invariant measures for B-free systems
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): k-tranzytywne domknięcie grafów skierowanych - c.d.Wtorek, 21.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.00Seminarium z TOPOLOGII - sala 105
Tadeusz Dobrowolski:
1. Linearyzacja homeomorfizmu w przestrzeni Hilberta
2. Działania grupy na hiperprzestrzeni kompaktów wypukłych
11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska): Systemy Lévy'ego
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Mariusz Niewęgłowski (Politechnika Warszawska): Problemy zgodności dla warunkowych łańcuchów Markowa
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Rzeszut (Warszawa): On the new type of idempotent multipliers on the Hardy spaces on product domains


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Stefan Jackowski (UW): Charakterystyka Eulera małych kategorii


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Takashi Nishimura (Yokohama National University, Japan): Aperture of plane curvesŚroda, 22.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Maciej Dunajski (Cambridge): How to recognise a conformally Einstein Metric
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Paweł Urbański: Symplectic groupoid actions and reductions (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Michał Woźniak (MIM UW): Computational aspects of the presence of drug resistance mechanisms
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Je-Chiang Tsai (Chung Cheng University, Taiwan): Curvature dependence of propagating velocity for a simplied calcium model
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jolanta Misiewicz (PW): O pewnym wektorze, który może być słabo stabilnyCzwartek, 23.10

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

zapraszają na wykład
Laureata Medalu im. Stefana Banacha,

Profesora Tomasza Łuczaka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Pro domo sua,
który odbędzie się w czwartek, 23 października 2014 roku o godz. 16.30
w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8, sala 321 (III p.)

Streszczenie
Przed wykładem, o godz. 16.00, zapraszamy do sali 409 na mały poczęstunek.


Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 403
Piotr Jaworski (IM UW): Warunkowanie względem pierwszej współrzędnej wektora losowego i zależność ogonowa; dwa sposoby analizy zjawisk ekstremalnych
10.15Seminarium GGT - sala 321
Karol Strzałkowski (IMPAN): Lipschitz simplicial volume of manifolds with bounded curvature
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michał Świętek (Jagiellonian University): Exotic Banach spaces via Boolean algebras and Stone spaces
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 321
Tadeusz Iwaniec (Syracuse University): Rado-Kneser-Choquet Theorem


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Piotr Jędrzejewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Pierścienie stałych różniczkowań i p-bazy
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Paweł Wolff (UW): Operatory z jądrem gaussowskim mają gaussowskie funkcje minimalizujące
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Ewelina Zatorska (UW): O modelu przepływu dwufazowego


16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Piotr Suwara (MIMUW): Introduction to Clifford algebras IIPiątek, 24.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Paweł Pasteczka (UW): Limit properties in a family of quasi-arithmetic means


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Daniel Partridge (University of Stockholm): On the importance of the condensation sink of pre-existing droplets for aerosol-cloud interactions
UWAGA: Z powodu budowy kolejnego budynku Wydziału Fizyki dotarcie do budynku Pasteura 7 jest utrudnione. Proszę korzystać z mapki. Kolorem szarym oznaczony jest plac budowy. Pomarańczowe strzałki pokazują możliwe drogi dojścia do IGF UW.Poniedziałek, 27.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Tomasz Downarowicz (Wrocław University of Technology & IMPAN): Correlation with strictly ergodic measuresWtorek, 28.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Adrian Langer (UW): Boundedness of representations of the fundamental group


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Armen Sergeev (Steklov Mathematical Institute, Moscow): Mathematics and physics - forged together with one chainŚroda, 29.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Plichko (Kraków): On a Mazur problem from Scottish Book concerning second partial derivatives
12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Gabriel Pietrzkowski: Introduction to signature of a path I - representing paths by power series of noncommuting variables (following T. Lyons)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz: On applications and generalizations of canonical κ-map


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
zmiana Mateusz Łącki (MIM UW): Modelling Fine Structure of Mass Spec Results
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Małgorzata Półtorak: Functioning in close relationships - mathematical model


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Adam Osękowski (UW): O metodzie Burkholdera-Bellmana