WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Środa, 7.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Katarzyna Grabowska (KMMF): Dirac algebroids in action


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Julia Herman-Iżycka (MIM UW): Machine learning approaches to predict mammalian enhancers


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jacek Małecki (Politechnika Wrocławska): Bezkolizyjne układy cząstekCzwartek, 8.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.00Seminarium GGT - sala 321
Marcin Kotowski (University of Toronto):
1. Random Schrödinger operators with applications to Novikov-Shubin invariants
2. Non-Liouville groups with return probability exponent at most 1/2
10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Marek Męczarski (IE SGH): Porządek 'stop-loss' w aspekcie bayesowskim


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Arkadiusz Męcel (UW): Z-formy uogólnionych algebr Heckego
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Przemysław Górka (MiNI PW): Looking for compactness


10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Piotr Waluk (KMMF WFUW): Various ways to positivity
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Paweł Kasprzak: On the center of locally compact quantum group
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Satoshi Nawata (IFT WFUW): Quantum Physics and GeometryPiątek, 9.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 304) - sala 403
10.30-11.30Luis Eduardo Solá Conde (KIAS, Seoul/MIMUW): On Fano manifolds with nef tangent bundle
13.00-14.00Sara Angela Filippini (Zürich): Refined curve counting and wall-crossing

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Ciągi rekurencyjne trzeciego rzędu
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Michał Kapustka: Poncelet's closure theorem


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Julia Romanowska (UW): Generating hierarchical scale-free graphs from fractals
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Dominik Ślęzak: On Generalized Decision Functions - Reducts, Networks and EnsemblesPoniedziałek, 12.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Adam Skalski (IMPAN / UW): Haagerup approximation property for general von Neumann algebras
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Yonatan Gutman (IMPAN): On the Host-Kra construction of characteristic factors
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Tomasz Maszczyk (UW): Cyclic homology and quantum orbits
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): Cykle w grafach k-tranzytywnych - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Pewne wyniki dotyczące gęstości orbit


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 216
Urszula Pastwa: Unikanie wzorców przez konika polnegoWtorek, 13.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Krzysztof Bartoszek: Asymptotyczne własności kwadratowych operatorów stochastycznych działających na L1×L1 (na podstawie wspólnej pracy z dr Małgorzatą Pułką)
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Rafał Łochowski: Całkowanie nieregularnych ścieżek - podejście za pomocą uciętego wahania
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Osękowski (Warszawa): Nierówności bezwarunkowe w ℓ1N


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Olga Ziemiańska (UW): Nakrycia kompleksów grupŚroda, 14.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Paweł Nurowski: O osobliwym układzie Pfaffa w wymiarze 6 (część 2)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Agata Charzyńska (IPI PAN & MIM UW): K-nearest neighbors estimator for mutual information used as sensitivity measure


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Rafał Łochowski (SGH Warszawa): Twierdzenia graniczne dla uciętego wahania i scałkowanej liczby przecięć przedziałów procesów samopodobnych i procesów Lévy'ego
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Markus Reuther (Zuse Institut Berlin): Local Search for the Resource Constrained Assignment ProblemCzwartek, 15.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Wojciech Zieliński (KEiS SGGW): O najkrótszym przedziale ufności dla frakcji w populacjach skończonych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Bronisław Jakubczyk (IMPAN): Złożoność ruchu w nieholonomicznej mechanice i komutator Liego
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Marcin Chałupnik (UW): Funktory wielomianowe i reprezentacje modularne grupy GLn
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Całkowanie nieregularnych ścieżek - podejście za pomocą uciętego wahania
 
15.15MIĘDZYWYDZIAŁOWE KONWERSATORIUM POWITALNE
Matematyka i Informatyka witają Fizykę na Ochocie - sala 5440
15.15Powitanie
Andrzej Tarlecki, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Teresa Rząca-Urban, Dziekan Wydziału Fizyki UW
15.30Zygmunt Lalak: Fizyka cząstek między zderzaczem a kosmosem
16.00Piotr Rybka: Łatwe rozwiązanie trudnych równań, trudne rozwiązania łatwych i co to ma wspólnego z fizykami
16.30Rafał Demkowicz-Dobrzański: Od detektorów fal grawitacyjnych do odwzorowań całkowicie dodatnich i z powrotem
17.00Przerwa kawowa, cukry złożone
17.30Piotr Sankowski: Algorytmiczna złożoność sieci spełniających rozkład potęgowy
18.00Piotr Sułkowski: O kwantowej teorii pola, M-teorii i węzłach
18.30Maciej Borodzik: Kwantowe niezmienniki węzłów


10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Dariusz Baranowski (IGF WFUW): Jak przeciwdziałać zmianom klimatu? Międzynarodowe negocjacje oczami fizyka z fizycznymi podstawami zmian klimatu w tle


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

9.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 216
Markus Reuther (Zuse Institut Berlin): A Coarse-To-Fine Approach to the Railway Rolling Stock Rotation ProblemPiątek, 16.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Anna Sulima (UJ): O zupełności i braku arbitrażu na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Paweł Józiak (IMPAN): What is Kazhdan's property (T) for?


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Henryk Żołądek (UW): The case CD45 revisited
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Paweł Betliński: Skalowalne wykrywanie otoczek Markowa


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Krzysztof Markowicz (IGF UW): Wyznaczanie długookresowych zmian grubości optycznej aerozolu na Kasprowym Wierchu
Mapka dojścia do budynkuSobota, 17.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.30Seminarium TEORIA OPERATORÓW - sala 106
Agata Smoktunowicz (University of Edinburgh, Scotland): Some matrix problems in noncommutative ring theory
Dashdondog Tsedenbayar (Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar): On the Volterra operatorPoniedziałek, 19.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Nuria Fagella (Barcelona): Accesses to infinity from Fatou components (Authors: K. Barański, N. Fagella, X. Jarque, B. Karpińska)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Pewne wyniki dotyczące gęstości orbit - c.d.Wtorek, 20.01

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Magdalena Zielenkiewicz (UW): The Jeffrey-Kirwan non-abelian localization theorem and its generalization to equivariant cohomology


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Maxim Kazarian (Mathematical Steklov Institute, RAS & Higher School of Economics, Moscow): Mathematical Physics of Hurwitz Numbers - Hurwitz Numbers and Integrable SystemsŚroda, 21.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Piotr Mormul: Tangential (that is, entirely critical) corner points in the GMT do not locally minimize the SR distance
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Tomasz Tylec (CFT PAN): Quantum logics and generalised probability


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Paweł Bednarz (MIM UW): Integrative computational model for tissue specific gene regulation
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Oskar Górniewicz (UW): Note on the Fixed Point Property


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Adam Pytel (PW): Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżyciaCzwartek, 22.01

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.00Seminarium GGT - sala 321
Paweł Józiak (IMPAN): A trip into the quantum realm


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Leszek Marcinkowski (UW): Metoda objętości skończonych typu Crouzeix-Raviart
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Jacek Małecki (Politechnika Wrocławska): Bezkolizyjne układy cząstek
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Tomasz Cieślak (IM PAN): Dissipative solutions to the Hunter-Saxton equation, continuation


10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Jacek Miękisz (IMSIM MIMUW): Searching for formulas for moments of stationary states in stochastic models of self-repressing gene and ion channels
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Karen Strung: C*-algebras, Cantor minimal systems, and minimal diffeomorphisms of odd dimensional spheres
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Henryk Żołądek (MIMUW): The geometric Langlands program and electromagnetic duality