Ostatni wpis: 4.09.2015 godz. 9.40

Uwagi i informacje prosimy przesyłać do biuletynu


Informacje organizatorów o seminariach

Archiwum (wiadomości z ostatnich 4 tygodni)


Piątek, 4.09

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 321
(Dynamical Systems Semester)
Davoud Cheraghi (Imperial College, London): The hyperbolicity of the near parabolic renormalisation operatorPoniedziałek, 7.09

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 403
(Dynamical Systems Semester)
Antti Käenmäki (University Jyväskylä, IMPAN): Self-affine sets with fibered tangentsPiątek, 11.09

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

15.00WYKŁAD - sala 5820
Eunika Mercier-Laurent, University Jean Moulin Lyon 3, Francja: Multiple Facets of Knowledge ManagementPiątek, 25.09

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20
12.00Seminarium Naukowe Katedry Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska - sala 305
Maciej Jefimow: Wpływ parametryzacji bezpośredniego efektu aerozolowego na prognozę meteorologicznąPoniedziałek, 28.09

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Michał Rams (IMPAN): Ergodic approximation in partially hyperbolic one step skew-productsCzwartek, 1.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Spotkanie organizacyjno-programowe
11.15Seminarium WORKING GROUP IN APPLICATIONS OF SET THEORY - sala 105
Tomek Kochanek (IMPAN/UW): Uncountable sets of unit vectors that are separated by more than 1
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 403
Estibalitz Durand Cartagena (UNED, Madrid): Poincaré inequalities from a geometric point of view


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Rafał Latała (UW): Oszacowania momentów chaosów generowanych przez zmienne losowe z logarytmicznie wypukłymi ogonami


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Artur Sergyeyev (SU Opava): New integrable systems in 3+1 dimensions from contact geometry
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
The first meeting - primarily of organizational characterPiątek, 2.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Niektóre wyniki przedstawione na konferencjach, w których uczestniczył


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Ustalenie programu na semestr zimowy
16.00Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Paweł Gora: Zastosowanie metaheurystyk i high-performance computing w problemie Traffic Signal Setting
Application of metaheuristics and high-performance computing to the Traffic Signal Setting problemPoniedziałek, 5.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
(Dynamical Systems Semester)
Tomas Persson: Bernoulli Convolutions and 1D Dynamics
16.00Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Wojciech Zajączkowski (IM PAN): Stability of non-swirl axially symmetric solutions in a set of axi-symmetric solutionsWtorek, 6.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 403
(Dynamical Systems Semester)
9.30 - 11.00Karoly Simon: mini-course Dimension theory of self-affine and almost self-affine sets and measures, 1-2)
11.20 - 12.20Balázs Bárány: Non-linear projections and distance set for self-similar sets in R³Środa, 7.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Wojciech Kryński (IM PAN): On the paper No minimizing corners in sub-Riemannian geometry
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz (MIMUW): Metric double vector bundles vs. the linearization of graded bundles (part I)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Joanna Sokół: Localization gameCzwartek, 8.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403
Workshop on Higgs bundles and their relations to Langlands program
10.30-11.30Adrian Langer: Higgs bundles (I)
13.00-14.00Adrian Langer: Higgs bundles (II)
14.30-15.30Przemysław Chojecki: Geometric interpretation of fundamental lemma

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Tomasz Rychlik (IMPAN): Oszacowania kwantyli czasu pracy systemów
11.15Seminarium WORKING GROUP IN APPLICATIONS OF SET THEORY - sala 105
Saeed Ghasemi (IMPAN): The rigidity of isomorphisms between some corona algebras
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 106
Istvan Prause (University of Helsinki): BiLipschitz maps, logarithmic spirals and complex interpolation


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Blake Madill (University of Waterloo): On rings graded by semigroups with a unique product property
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Adam Osękowski (UW): Nierówności z wagą dla funkcji kwadratowej
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jakub Siemianowski (UMK): Styczność w równaniach różniczkowych cząstkowych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Adam Latosiński (MPI für Gravitationsphysik (AEI), Potsdam-Golm): Gauge covariant propagators - derivation and properties
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Adam Skalski (IMPAN): Fixed points of completely contractive maps, ternary rings of operators and convolution operators on classical and quantum groups