WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 24.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Ludwik Jaksztas (Warsaw University of Technology): Parabolic renormalizations for holomorphic maps. Introduction (according Inoui, Shishikura). ContinuationWtorek, 25.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Ł. Piasecki (Warszawa): O normach rzutów lipschitzowskich z kul na sfery w przestrzeniach Banacha


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Piotr Kowalski (UWr): Difference and generic cohomology


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar i Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej - sala 431
Osamu Saeki (Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University): Singular fibers of differentiable maps and low dimensional topology (II)Środa, 26.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.00Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Katja Sagerschnig (Canberra): Reductions of SO(4,3) contact geometries
14.15Seminarium METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI - sala 106
Michał Jóźwikowski: Integration of Lie algebroids (II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Paweł Górecki (MIMUW): Diameters of Reconciliation
12.00Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 2180
Yoshihiro Fukumoto (Ritsumeikan University): 10/8-inequality and plumbed rational homology 3-spheres
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Piotr Jaworski (UW): Kopule samopodobnych dyfuzji Ito - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Krzysztof Fujarewicz (Politechnika Śląska): Structural sensitivity analysis of mathematical models in biology


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Małgorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Regularne A-optymalne układy wagowe
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Jarosław Grytczuk: Niepowtarzalne kolorowanie konfiguracji geometrycznychCzwartek, 27.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Grupa badawcza GEOMETRY OF PROJECTIVE STRUCTURES AND DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 405
9.00-10.00Matthew Randall: Local obstructions to projective surfaces admitting skew-symmetric Ricci tensor
10.00-11.00Thomas Mettler: Characterizing classical minimal surfaces via the entropy differential
11.30-12.30Wojciech Kryński: Paraconformal connections and totally geodesic surfaces
14.00-15.00Thomas Leistner: Conformal structures with linear Fefferman Graham equations
15.00-16.00Daniel An: TBA

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW): Globalna i lokalna niezależność parametrów w dyskretnych bayesowskich modelach graficznych
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Cristobal Rodriguez: Isomorphisms of Banach spaces of continuous functions
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Jerzy Jezierski: Minimalizacja liczby punktów n-periodycznych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Erwan Deriaz (Uniwersytet Lorraine, Francja): Adaptive Mesh Refinement with high order - applications
10.15Seminarium GGT - sala 1770
Tetsu Toyoda (Suzuka): Symmetry of optimal metrics with respect to nonlinear spectral gaps
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Stanisław Betley (UW): O koncepcji ciała F1 (jednoelementowego)
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jarosław L. Bojarski (SGGW Warszawa): Optimization of a magnetic energy for large displacements and the B-gradient
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5060
Paweł Goldstein (MIM UW): Capacity - basic facts, part 2


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki
ul. Hoża 74, V piętro

10.15Seminarium KMMF
Jan Gutt (CFT): Wprowadzenie do prolongacji Tanaki
13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE
Paweł Kasprzak: Rieffel deformation of tensor functor and braided quantum groups (II)


Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
zaprasza na wykłady otwarte
z MATEMATYKI, FIZYKI i INFORMATYKI,
adresowane do studentów lat I-III, licealistów, nauczycieli, i wszystkich innych zainteresowanych
Mikołaj Bojańczyk O interfejsach komputerowych
Wiktor Bartol O małym dużym zbiorze
Krzysztof Turzyński Od Newtona do bozonu Higgsa, czyli historia pewnej unifikacji

Czwartek, 27 marca 2014 r., godz. 16.30–19.30, sala 107, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, wstęp wolny.Piątek, 28.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala (IMPAN): Strategie optymalnego wzrostu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Jan Poleszczuk (IBiB PAN): Stochasticity inside and on the membrane of the cell


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Henryk Żołądek (UW): Painlevé equations, elliptic integrals and elementary functionsPoniedziałek, 31.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.30Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Janina Kotus (Warsaw University of Technology): Upper estimate of the Hausdorff dimension of escaping paramaters in families of elliptic functions
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322
Andrzej Sitarz (Uniwersytet Jagielloński / IMPAN): Quantum pillow


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): O izometriach i izometriach wewnętrznych w przestrzeni Cn (wyniki P. Grubera i własne)


KWIECIEŃ

Wtorek, 1.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
D. Stolyarov (St. Petersburg): Dimension of vector-valued measures


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Chris Palmer (University of Edinburgh): Chain Complex and Symmetric Structure Reconstruction


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar i Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej - sala 431
Osamu Saeki (Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University): Visualizing multivariate data using singularity theoryŚroda, 2.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: Contact parabolic geometries with examples
14.15Seminarium METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI - sala 106
Javier de Lucas Araujo: Dirac-Lie systems - theory and applications


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 2280
Valentina Kirichenko (Moscow): Divided difference operators, flags and pipe-dreams
10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Mateusz Łącki (MIM UW): Further Inquiries Into Electron Transfer Dissociation with MassTodon
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Agnieszka Dziekańska (University College Dublin, Ireland): Computational analysis of multi-stable signalling biochemical networks


Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B

12.30Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala S3 (III piętro)
(Fizyka płynów)
Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska): Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomegoCzwartek, 3.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
A. Stępień-Baran (IMSiM UW): Estymacja sekwencyjna na podstawie danych otrzymywanych w chwilach losowych
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Teoria homologii Milnora-Thurstona i singularna teoria homologii są izometrycznie izomorficzne - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Stefano De Marchi (Uniwersytet w Padwie, Włochy): Kernel-based method for image reconstruction
10.15Seminarium GGT - sala 1770
Tomasz Odrzygóźdź (IMPAN): Półciągłość pierwszej liczby L2-Bettiego
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Sebastian Mentemeier (Uniwersytet Wrocławski): The Fixed Points of the Multivariate Smoothing Transform
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Łukasz Świstek (UW): O podprzestrzeniach Mathieu
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Stepan Shakhno (University of Lviv): Combined iterative methods for solving nonlinear equations with nondifferentiable operators
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5060
Ben Warhurst (MIM UW): Introduction to Carnot Groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki
ul. Hoża 74, V piętro

10.15Seminarium KMMF
Marek Kuś (CFT): O pewnych metodach wykrywania splątania i innych korelacji kwantowych
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS
Rafał R. Suszek (KMMF WFUW): Principal bundles, equivariant descent & the gauge principle, I, part IPiątek, 4.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403
10.30-11.30Valentina Kirichenko (Moscow): Demazure operators and Okounkov polytopes of Bott-Samelson resolutions (I)
13.00-14.00Valentina Kirichenko (Moscow): Demazure operators and Okounkov polytopes of Bott-Samelson resolutions (II)

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: O kongruencji f(x)+g(y)+c=0 (mod xy) - c.d.
O konferencji w Luminy w lutym br.
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Tomasz Rogala (IMPAN): Martingales, Doob's inequality and Bessel process


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Krzysztof Barański (UW): O nowych wynikach w teorii iterowanych układów funkcyjnych - wokół konferencji Fractal Geometry and Stochastics VPoniedziałek, 7.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.30SPECIAL LECTURES FOR PhD STUDENTS - sala 322
Michael Megrelishvili (Bar-Ilan University, Israel): Banach representations of dynamical systems
od poniedziałku do piątku
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Tomasz Downarowicz (Wrocław University of Technology & IMPAN): Actions of menable groups; dynamical tilings, entropy structure, symbolic extensions
12.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322
Ludwik Dąbrowski (SISSA, Trieste, Italy): Dirac operators on noncommutative principal torus bundles
14.30Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322
Elmar Wagner (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mexico): Braided noncommutative join construction
 
Seminarium Środowiskowe "BIOLOGIA OBLICZENIOWA" - sala 403
Centrum Zastosowań Matematyki
14.15Jacek Miękisz (MIM UW): Czym różnią się stany podstawowe układów oddziałujących cząstek od równowag Nasha układów oddziałujących graczy
15.45Agnieszka Bartłomiejczyk (Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej): Metoda semidyskretyzacji dla strukturalnych modeli populacyjnych z dyfuzją i warunkami Fellera


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Wyznaczanie ciał wypukłych za pomocą równoległych funkcji X-ray rzędu iWtorek, 8.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Marcin Studniarski: Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym Gale'a
11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
A. Święch (Georgia Institute of Technology): Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in metric spaces
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Klimsiak (UMK): Probabilistyczne rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowania
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
D. Stolyarov (St. Petersburg): Theory of locally concave function and its applications
15.00SPECIAL LECTURES FOR PhD STUDENTS - sala 322
Michael Megrelishvili (Bar-Ilan University, Israel): Banach representations of dynamical systems
od poniedziałku do piątku


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

17.50Seminarium OD MIKRO DO MAKRO - sala 4050
Paweł Zwoleński (UW): Asymptotyczne własności rozwiązań równania ewolucji fenotypowej (IV)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Peter Giblin (University of Liverpool): One-parameter families of centre symmetry setsŚroda, 9.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Marek Grochowski: Struktura zbiorów osiągalnych i postacie normalne dla wybranych klas struktur sublorentzowskich
12.30SPECIAL LECTURES FOR PhD STUDENTS - sala 322
Michael Megrelishvili (Bar-Ilan University, Israel): Banach representations of dynamical systems
od poniedziałku do piątku
14.15Warsztaty GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ (WaGaRy) i Seminarium METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI - sala 106
Tatiana Shulman (University of Copenhagen): Mathematical aspects of zero-error information theory


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Michał Startek (MIM UW): On the existence and stability of equilibrium probability measures in Gaussian mutator models with environmental stress within Fisher's geometric framework
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Maciej Wiśniewolski: O związku hiperbolicznych procesów Bessela z pewnym modelem stochastic volatility
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Agnieszka Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska), Henryk Leszczyński (Uniwersytet Gdański): Asymptotyka rozwiązań w modelach populacyjnych o strukturze cech fizjologicznych z dyfuzją


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Zbigniew Lonc: O ciągach binarnych z minimalną liczbą konfliktówCzwartek, 10.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Mariusz Bieniek (IM UMCS): O oszacowaniach średniej przez `quasi-midranges'
11.15SPECIAL LECTURES FOR PhD STUDENTS - sala 322
Michael Megrelishvili (Bar-Ilan University, Israel): Banach representations of dynamical systems
od poniedziałku do piątku
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
1. Janusz Przewocki: Teoria homologii Milnora-Thurstona i singularna teoria homologii są izometrycznie izomorficzne - c.d.
2. Jerzy Jezierski: Minimalizacja liczby punktów n-periodycznych - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Adam Świtalski (UW): Twierdzenie Amitsura-Levitzkiego
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Marcin Lis (Vrije Universiteit Amsterdam): Model Isinga na płaszczyźnie i operator Kaca-Warda
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jan Peszek: Model Cuckera-Smale'a z osobliwą wagą komunikacyjną
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5060
Ben Warhurst (MIM UW): Introduction to Carnot Groups, part 2


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki
ul. Hoża 74, V piętro

10.15Seminarium KMMF
Galina Filipuk (IM UW): O liniowych i nieliniowych równaniach różniczkowych
13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE
Biswarup Das: Godemont decomposition theorem for quantum groups
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS
Rafał R. Suszek (KMMF WFUW): Principal bundles, equivariant descent & the gauge principle, part IIPiątek, 11.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15SPECIAL LECTURES FOR PhD STUDENTS - sala 322
Michael Megrelishvili (Bar-Ilan University, Israel): Banach representations of dynamical systems
od poniedziałku do piątku
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: O przedstawianiu zmiennych losowych w formie całki po trajektoriach ułamkowego ruchu Browna wg pracy Y. Mishury, G. Shevchenko i E. Valkeili
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Joanna Kułaga-Przymus (IMPAN, Toruń): Ergodic and mixing properties of smooth flows on surfaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Henryk Żołądek (UW): Symplectic Backlund transformations and classical solutions for Painlevé equations


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Krzysztof Markowicz (Instytut Geofizyki UW): Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszanie radiacyjne w europejskiej części ArktykiSobota, 12.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.30Seminarium TEORIA OPERATORÓW - sala 106
David Shoikhet (ORT Braude College, Karmiel, Israel): Numerical range of holomorphic mappings and applicationsPoniedziałek, 14.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Mariusz Lemańczyk (UMK Toruń): Intrinsic ergodicity of B-free systems
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): Przecięcia ścieżek maksymalnej długości w grafach czterospójnych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Wyznaczanie ciał wypukłych za pomocą równoległych funkcji cięciwowych, kontynuacjaWtorek, 15.04

Polskie Towarzystwo Matematyczne - Oddział Warszawski
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

zapraszają na
wykład - kolokwium
połączony z posiedzeniem
Seminarium Geometrycznej Teorii Funkcji i Przekształceń IM PAN

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku o godz. 16.30
w Centrum Banacha, ul. Śniadeckich 8, III piętro, sala 322

Tadeusz Iwaniec (Helsinki & Syracuse)

wygłosi wykład
Limits of Sobolev Homeomorphisms
and Traction Free Energy-Minimal Deformations
Streszczenie

Przed wykładem, od godz. 16.00, zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie w sali klubowej.

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Żuk (Paryż): Spacery losowe na grupach symetrycznych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Andrzej Kozłowski (UW): The topology of spaces of rational curves on certain toric varietiesŚroda, 16.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Marek Grochowski: Struktura zbiorów osiągalnych i postacie normalne dla wybranych klas struktur sublorentzowskich - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Maciej Sykulski (MIM UW): Gene Expression Classification of Bladder Cancer into Molecular Subtypes
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Jacek Jakubowski (UW): Dokładna postać wzorów na momenty cen w modelu lognormalnym i modelu Stein and Stein stochastycznej zmienności


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Romuald Lenczewski (Politechnika Wrocławska): Macierzowo wolna probabilistyka i asymptotyka macierzy losowych
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Paweł Rzążewski: Harmonijne kolorowanie hipergrafówPiątek, 18.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
Maciej Gawron (UJ): Arytmetyczne własności wielomianów Sterna


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Ivo Duentsch (Brock University, Canada): Mixed modal - sufficiency algebras and complex algebras of frames