WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 20.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Piotr Nowak (IMPAN & MIMUW): Constructing metric spaces out of group actions


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
ODWOŁANEWtorek, 21.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Monika Syga: Twierdzenia o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych i ich zastosowania w optymalizacji


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Karol Strzałkowski (IM PAN): Procedura prostowania i Lipschitzowska objętość symplicjalna


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Michał Zwierzyński: About equidistant sets for non-convex ovalsŚroda, 22.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Paweł Nurowski: From newtonian to relativistic cosmology (part II)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Jerzy Lewandowski (IFT FUW): Generally Relativistic classical and quantum particles


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Magdalena Piastowska: Wycena opcji na drzewach dwumianowych - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Beata Jackowska-Zduniak (SGGW): Mathematical model of the AV nodal double response tachycardia and double-fire pathology


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Wojciech Matysiak (PW): Hipergrupy i ich niektóre zastosowania w teorii prawdopodobieństwa - c.d.Czwartek, 23.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Tomasz Rychlik (IMPAN): Nierówności dla statystyk pozycyjnych z populacji IFR
10.15Seminarium GGT - sala 403
Roberto Frigerio (Università di Pisa): Quasi-cocycles and higher dimensional bounded cohomology
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Marek Cuth (IMPAN/WCMCS): Do countable models of ZFC generate club of separable subspaces in a Banach space?
15.00OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Joanna Kułaga-Przymus (UMK) - wprowadzenie:
Zbiory wielokrotności i dynamika
Mariusz Lemańczyk (UMK) - główny wykład:
Zbiory wielokrotności i dynamika. Rozwiązanie problemu miar niezmienniczych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Michał Marek (Centrum Badań Kosmicznych PAN): Kilometrowe Promieniowanie Zorzowe
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Agata Smoktunowicz (University of Edinburgh): O Twierdzeniu Amitsura i pierścieniach wielomianów różniczkowych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Maciej Wiśniewolski (UW): Relacja Lampertiego, jej uogólnienie i inne konsekwencje mocnej własności Markowa dla procesów Bessela
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jan Sokołowski (Universite de Lorraine, Francja): Shape optimization in multiphysics
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Katarzyna Mazowiecka (MIM UW): Harmonic mapping problem in doubly connected domains


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Paweł Kasprzak (KMMF WFUW): Groups, von Neumann algebras and Herz restriction theorem
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Biswarup Das (IMPAN): From non-commutative separate continuity to non-commutative joint continuity - A non-commutative Ellis joint continuity theorem
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Paweł Nurowski (CFT PAN): Spinors in action - a few examplesPiątek, 24.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Historia elementarnej teorii liczb (I)
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
O istnieniu i jedyności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z mieszanym szumem Wienera i ułamkowego procesu ruchu Browna
13.45WYKŁAD - sala 403
Alberto Fiorenza (Università di Napoli "Federico II"): Rearranging exponents of Lebesgue spaces
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Joachim Jelisiejew (MIM UW): Deformations of finite algebras or "collide some points and collect the remnants"


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Marcin Bobieński (UW): On perturbations of polynomial integrable systems. The Darboux and Liouville case
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Wojciech Froelich (Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki): Predykcja wielowymiarowych, przedziałowych szeregów czasowych z zastosowaniem rozmytych, szarych sieci kognitywnych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zespół Obserwacji Ziemi): Ocena zachmurzenia ogólnego na podstawie obserwacji MODISPoniedziałek, 27.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Joachim Zacharias (University of Glasgow): Nuclear dimension for C*-algebras and dynamical systems
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Michał Rams (IMPAN): Inhomogeneous Diophantine approximations with general error functions
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Karen R. Strung (IMPAN): From diffeomorphisms of odd dimensional spheres to the Jiang-Su algebra
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IM UJK): Związki pomiędzy przekątnymi GH-cykli a grafami (m,k)-tranzytywnymi - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni podzbiorów zwartych przestrzeni Rⁿ - uwagi i problemyWtorek, 28.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
P. Ohrysko: O miarach spektralnie rozsądnychŚroda, 29.04

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Paweł Nurowski: On Conformal Cyclic Cosmology of Roger Penrose
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Tomasz Maciążek (CFT): Critical points of the squared norm of the momentum map for complex projective spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Joanna Sułkowska (Wydz. Chemii UW): Tadpoles - new entangled motifs in proteins
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Agnieszka Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska): Modelling gene expression of Hes1 protein


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Zbigniew Szkutnik (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków): Efekty dyskretyzacji w poissonowskich problemach odwrotnych
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Jarosław Grytczuk: Złożoność komunikacyjnaCzwartek, 30.04

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Małgorzata Jastrzębska (UW): Kraty anihilatorów w wybranych typach algebr
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Xia Chen (University of Tennessee): Free Energy in a Mean Field of Brownian Particles
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Zbigniew Czechowski (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa): Równanie Langevina jako makroskopowy model zjawisk geofizycznych
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Jacek Galeski (MIM UW): Null and free Lagrangians


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Paweł Nurowski (CFT): On Penrose's conformal cyclic cosmology
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Tatiana Shulman (IMPAN): On some lifting problems in C*-algebras and Operator Theory


MAJ

Poniedziałek, 4.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Krzysztof Frączek (UMK Toruń): Translation flows on translation surfaces
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Mehrdad Kalantar (IMPAN): Canonical nuclear embeddings of reduced C*-algebras of exact groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
ODWOŁANEWtorek, 5.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

18.00 WIDEOSEMINARIUM "Dresden-Oxford-Warszawa" - sala 321
Stefan Neukamm (Dresden): Quantitative stochastic homogenization - a semigroup approach (joint work with Antoine Gloria and Felix Otto)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Tadeusz Mostowski: A proof of the non-oscillation conjecture in dimension 3Środa, 6.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Michał Jóźwikowski: Covariant aproach to the Pontryagin Maximum Principle
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Artur Janda (CBK): The action principle, electrodynamics and causality


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Ewa Bieńkowska: Drzewa implikowane
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Zbigniew Peradzyński (UW): Fale wapniowe generowane napływem wapnia do komórki z przestrzeni międzykomórkowej poprzez mechanicznie otwierane kanały jonowe


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Konstanty Junosza-Szaniawski: O kolorowaniu grafów przecięć dysków oraz cyrkularnym kolorowaniu płaszczyznyCzwartek, 7.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Teresa Ledwina (IMPAN): O weryfikacji i mierzeniu siły dodatniej kwadrantowej zależności
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Piotr Koszmider (IMPAN): Traces of operators and the set theory of the Banach space C(N*)
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 321
Roman Dwilewicz (Missouri University of Science and Technology, USA, and UKSW) Hartogs-type extension for unbounded domains in Cⁿ


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Piotr Zgliczyński (Uniwersytet Jagielloński): O ścisłej numeryce i komputerowo wspieranych dowodach w dynamice równań różniczkowych
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Ryszard Mazurek (Politechnika Białostocka): Pierścienie z liniowo uporządkowaną kratą anihilatorów prawostronnych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Zgliczyński (UJ): Metody topologiczne w dynamice równań różniczkowych cząstkowych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Wojciech Kamiński (IFT WFUW): Quantum energy inequalities
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Paweł Nurowski (CFT PAN): Spinors in action - a few (more) examples, part IIPiątek, 8.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Historia elementarnej teorii liczb (2)
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: O istnieniu i jedyności rozwiązań stochastycznych równań z szumem wienerowskim i w postaci ułamkowego ruchu Browna po trajektoriach wg prac Y. Mishury i G. Shevchenko
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Bartosz Wilczyński (MIM UW): Chromosome contact matrices


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Stan Matwin (Faculty of Computer Science, Dalhousie University and IPIPAN): Big Data and Big Water - Mining Ocean Vessel Trajectory DataPoniedziałek, 11.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Christoph A. Stephan (Universität Potsdam): On torsion, gravity and the spectral action principle
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Mariusz Lemańczyk (UMK Toruń): Sarnak's conjecture for uniquely ergodic models of irrational rotations
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Mehrdad Kalantar (IMPAN): C*-simplicity and the unique trace property for discrete groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Agnieszka Bogdewicz (PW): Pierścień minimalny ciała wypukłego w Rⁿ i związane z nim relacje równoważnościWtorek, 12.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
K. Smela (Rzeszów): Charakteryzacja własności (alpha) G. Pisiera przestrzeni BanachaŚroda, 13.05

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Mateusz Matuszewski: Opcje barierowe na drzewach


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Joanna Sokół: O kolorowaniu typu L(2,1) grafów przecięć dysków
10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Kamil Szpojankowski (PW): Regresyjna własność Matsumoto-Yora w wolnej probabilistyceCzwartek, 14.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Patryk Miziuła (UMK/IMPAN): Porównanie wartości oczekiwanych mieszanek uporządkowanych rozkładów
10.15Seminarium GGT - sala 321
Paweł Józiak (IMPAN): End spaces of rooted trees and the Haagerup property
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Marek Cúth (IMPAN/WCNM): The predual of a von Neumann algebra is 1-Plichko


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Ian H. Sloen (University of New South Wales, Australia): Computing integrals in many dimensions - what's new?
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Agnieszka Bier (Politechnika Śląska): O p-podgrupach Sylowa w grupach automorfizmów drzew p-adycznych z korzeniem
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Michał Strzelecki (UW): Zmodyfikowane nierówności logarytmiczne Sobolewa dla funkcji wypukłych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
1) Joanna Janczewska: O bifurkacjach w mechanice sprężystej
2) Marek Izydorek: Indeks Conley'a - niezmiennik topologiczny stosowany w równaniach różniczkowych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Simeng Wang (IMPAN): Sidon sets for compact quantum groupsPiątek, 15.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 324) - sala 403
10.30-11.30Elena Martinengo (Hannover): Mori Dream stacks
13.00-14.00Andreas Hochenegger (Cologne): Maps between Mori Dream spaces

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
G. Soydan: Diophantine equations with Bernoulli polynomials
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: O istnieniu i jedyności rozwiązań stochastycznych równań z szumem wienerowskim i ułamkowym ruchem Browna wg prac Y. Mishury i G. Shevchenki
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Paul F. Baum (The Pennsylvania State University): The local Langlands conjecture


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Michał Rams (IMPAN): On shrinking targets for piecewise expanding interval maps
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Jan Bazan i Przemysław Pardel (Uniwersytet Rzeszowski): Automatyczna klasyfikacja obiektów medycznych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Michał Chiliński (IGF): UAVs in retrieval of Single Scattering Albedo profiles - synergy of remote sensing and in-situ measurementsPoniedziałek, 18.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Paweł Ł. Kasprzak (UW): Quantum group of inner automorphisms
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Przemysław Berk (UMK Toruń, WCMCS): Disjointness of special flows over interval exchange transformations
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Paul F. Baum (Penn State / IMPAN): D-branes and twisted K-homology


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (Politechnika Warszawska) Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni podzbiorów zwartych przestrzeni Rⁿ - c.d.Wtorek, 19.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Krzysztof Rutkowski: Zagadnienia odwrotne oraz algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych
11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Byczkowski: Funkcjonały wykładnicze ruchu Browna, procesy Bessela i funkcja Greena hiperbolicznego ruchu Browna
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Łukasz Stępień: Granice skalowania dla równania falowego na jednowymiarowej kracie z zaburzeniem Ornsteina-Uhlenbecka
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Kubzdela (Poznań): O pewnych własnościach ortodopełnialnych podprzestrzeni skończeniewymiarowych w niearchimedesowych przestrzeniach Banacha


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Tomasz Maszczyk (UW): Cyclic homology and quantum orbits


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Christophe Eyral: Deformations with constant Le numbers for non-isolated homogeneous hypersurface singularitiesŚroda, 20.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: Classifying homogeneous models of certain parabolic geometries via deformations of filtered Lie algebras
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Giovanni Moreno (University of Salerno): Hypersurfaces in Lagrangian Grassmannians and geometric theory of nonlinear PDEs


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Mateusz Matuszewski: Opcje barierowe na drzewach - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Magdalena Bogdańska (UW): Mathematical model of brain tumour with glia-neuron interactions and chemotherapy treatment


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Jacek Wesołowski (PW): Kwadratowe harnessy jako procesy wielomianowe
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Przemysław Wenus: Serdeczne etykietowanie hiperdrzewCzwartek, 21.05

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Sangkyun Lee (TU Dortmund): Optimization and high-dimensional variable selection
10.45Seminarium GGT - sala 403
Piotr Przytycki (McGill University): Balanced walls in random groups
11.00OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Sesja specjalna
Izabella Łaba (University of British Columbia, Vancouver): Harmonic analysis and additive combinatorics on fractal sets - wykład wstępny
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Marcin Sabok (McGill/IM PAN): On the non-separability of the space of n-generated operator systems for n>2
15.00OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Anna Krystek (UWr) - wprowadzenie:
Wstęp do wolnej probabilistyki
Marek Bożejko (UWr) - główny wykład:
Miary nieskończenie podzielne w wolnej probabilistyce i związki z funkcjami jednolistnymi


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Grzegorz W. Wasilkowski (University of Kentucky): On equivalence of Anchored and ANOVA spaces
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 5060
Tomasz Byczkowski (Politechnika Wrocławska): Oszacowania funkcji Greena półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Jan Okniński (UW): Ideały pierwsze w algebrach wyznaczonych przez podmonoidy w grupach nilpotentnych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Jan Burczak: Smoothness of critical, fractional Keller-Segel and Burgers equations in 1d
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Marta Szumańska (MIM UW): The Kakeya conjecture on the dimension of Besicovitch sets


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Daniel Siemssen (Universität Hannover): Construction of Hadamard states on asymptotically flat spacetimes
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Piotr Sułkowski (WFUW): Boson-fermion correspondence