WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 27.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Tomasz Downarowicz (Wrocław University of Technology & IMPAN): Correlation with strictly ergodic measuresWtorek, 28.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Adrian Langer (UW): Boundedness of representations of the fundamental group


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Armen Sergeev (Steklov Mathematical Institute, Moscow): Mathematics and physics - forged together with one chainŚroda, 29.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

9.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
A. Plichko (Kraków): On a Mazur problem from Scottish Book concerning second partial derivatives
12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Gabriel Pietrzkowski: Introduction to signature of a path I - representing paths by power series of noncommuting variables (following T. Lyons)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz: On applications and generalizations of canonical κ-map


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
zmiana Mateusz Łącki (MIM UW): Modelling Fine Structure of Mass Spec Results
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Karolina Gajewska: Opcje barierowe z rabatami - c.d.
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Małgorzata Półtorak: Functioning in close relationships - mathematical model


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Adam Osękowski (UW): O metodzie Burkholdera-BellmanaCzwartek, 30.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Błażej Miasojedow (IMSiM UW): Optymalne skalowanie algorytmów Metropolisa w stanie niestacjonarnym
10.15Seminarium GGT - sala 321
Łukasz Garncarek (IMPAN & Uniwersytet Wrocławski): Centra algebr Heckego-von Neumanna prostokątnych grup Coxetera
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Marek Cuth (IM PAN): Elementary submodels in Banach space theory
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Henryk Woźniakowski (UW): Exponential convergence and tractability for multivariate analytic problems
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Edmund Puczyłowski (UW): O regularności i ideałach pierwszych w pierścieniach zredukowanych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Witold Bednorz (UW): Pewne aspekty minoryzacji Sudakowa
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Rybka (UW): Viscosity solutions for closed curves driven by a singular weighted mean curvature


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Piotr Sołtan: Quantum groups with projection on von Neumann algebra level (II)
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Paweł Ciosmak (MIMUW): Introduction to Clifford algebras IIIPiątek, 31.10

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Galina Filipuk (UW): On middle convolution and non-Schlesinger deformations


LISTOPAD

Poniedziałek, 3.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

  Workshop ANALYTIC AND ALGEBRAIC SINGULARITIES - sala 403
Poniedziałek i wtorek
Program
10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Piotr M. Hajac (IMPAN): Odd-dimensional multi-pullback quantum spheres
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Biswarup Das (IMPAN): Invariant means on compactifications of locally compact quantum groups


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Henryk Fast (University of Michigan): Z pogranicza Funkcji Rzeczywistych i GeometriiWtorek, 4.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
P. Ohrysko (Warszawa): Miary o rozsądnym spektrum


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Krzysztof Ziemiański (UW): Rozszczepianie reprezentacji homotopijnychŚroda, 5.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Bronisław Jakubczyk (IMPAN): Regular control systems and Lagrange geometry


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Jarosław Paszek (MIM UW): A few comments on Multiple Gene Duplication Problems
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Krzysztof R. Apt (UW): Potentials and their uses in strategic games
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Marek Pawłowski: Opcje barierowe - poprawka na dyskretnie obserwowaną barierę


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Mariusz Niewęgłowski (PW): Problemy zgodności i konstrukcji kopuł dla warunkowych łańcuchów MarkowaCzwartek, 6.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Paweł Kozyra (IMPAN): Górne i dolne ograniczenie dla wartości oczekiwanych L-statystyk wyrażone poprzez średnią różnicę Giniego
10.15Seminarium GGT - sala 321
Tomasz Odrzygóźdź (IMPAN): Homologiczna charakteryzacja grup hiperbolicznych
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michał Świętek (Jagiellonian University/IMPAN-WCMCS): Exotic Banach spaces via Boolean algebras and Stone spaces - c.d.
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Jan Krempa (UW): O zbiorach generatorów w grupach skończonych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Radosław Adamczak (UW): Oszacowania momentów wynikające ze zmodyfikowanych logarytmicznych nierówności Sobolewa
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Mucha (UW): Directional Do-Nothing conditions, czyli jak ograniczyć obszar nieograniczony zachowując własności rozwiązań
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Tomasz Kostrzewa (MiNI PW): Sobolev Spaces on the locally compact abelian groups


13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Quantum groups with projection and extensions of locally compact quantum groups
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Mariusz Tobolski (WFUW): Introduction to Clifford algebras IVPiątek, 7.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 300) - sala 403
10.30-11.30Adrian Langer: Bogomolov's inequality for Higgs sheaves in positive characteristic
13.00-14.00Karol Palka: The Coolidge-Nagata conjecture

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Wycena opcji dla ciągłych procesów cen, na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Grzegorz Łukaszewicz (UW): Nieskończeniewymiarowe układy dynamiczne i ich atraktory
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Beata Zielosko (Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Sosnowiec): Podejście oparte na dynamicznym programowaniu dla optymalizacji reguł asocjacyjnych


13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 0.48
Marta Kopeć (IGF UW): Large Eddy Simulation (LES) of marine stratocumulus analysed with usage of virtual aircraft method
Mapka dojścia do saliPoniedziałek, 10.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Bartosz Zieliński (Uniwersytet Łódzki): Piecewise principal coactions of co-commutative Hopf algebras
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Biswarup Das (IMPAN): One-to-one correspondence between generating functionals and cocycles on quantum groups in the presence of symmetryŚroda, 12.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: The formal path groupoid after M. Kapranov
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Bronisław Jakubczyk (IMPAN): Regular control systems and Lagrange geometry (part II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Piotr Dittwald (MIM UW & IChO PAN): Network of Organic Chemistry (literature review)
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Piotr Leszczyński: Opcje barierowe z dyskretnie obserwowaną barierąCzwartek, 13.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Michal Doucha (IM PAN): Introduction to Lipschitz-free Banach spaces
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 403
Sławomir Dinew (UJ): Sobolev-type inequalities for m-convex functions


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Konrad Sakowski (UW): Numeryczne symulacje struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem nieciągłej metody Galerkina
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Michał Ziembowski (PW): O prymitywności pierścieni zgradowanych i radykale Browna-McCoya produktu tensorowego
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Michał Lemańczyk (UW): O szybkości zbieżności jednowymiarowych miar empirycznych w odległości Kantorowicza (na podstawie pracy Bobkowa i Ledoux)
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Piotr Kalita (Uniwersytet Jagielloński): Inkluzje subróżniczkowe - analiza i zastosowanie w mechanice


10.15Seminarium KMMF - sala 2.23
Stanisław L. Woronowicz (KMMF WFUW): Kwantowa grupa SUq(2) z zespolonym parametrem deformacji
13.15Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Quantum groups with projection and extensions of locally compact quantum groups - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 107
Takuo Fukuda (Nihon University, Tokyo): Solvability of generalized Hamiltonian systems II. Poisson algebras associated to generalized Hamiltonian systemsPiątek, 14.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Liczba klas ciał abelowych rzeczywistych
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Wycena opcji dla ciągłych procesów cen, na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014 - c.d.
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Michał Misiurewicz: One-dimensional dynamics


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Yonatan Gutman (IMPAN): Wymiar średni, małe faktory entropii i twierdzenie o zanurzaniu dla działań grupy wyższej rangi
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Sebastian Widz (IBS PAN): Tworzenie zespołów klasyfikatorów w oparciu o hierarchiczne metody grupowania i teorię zbiorów przybliżonych (Rough set and Hierarchical clustering based classifier ensemble construction)


13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 0.48
Montserrat Costa Surós (IGF UW): Geometric characteristics of clouds from ceilometer measurements and radiosounding methods
Mapka dojścia do saliPoniedziałek, 17.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Karen R. Strung (IMPAN): Classification of C*-algebras of minimal dynamical systems up to Jiang-Su stability
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Poj Lertchoosakul (IMPAN and Liverpool): Applications of subsequence ergodic theory to metric number theory in non-Archimedean settings
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Andrzej Sitarz (Uniwersytet Jagielloński / IMPAN): The Moyal sphere and cone
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Adam Idzik (IM UJK i IPI PAN): Charakteryzacja grafów silnie k-tranzytywnych według Tuzy


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Maria Moszyńska (UW): Geometryczne relacje równoważności w przestrzeni Kn0 ciał wypukłych; przestrzenie ilorazowe (c.d.)Wtorek, 18.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Klimsiak (IMPAN i UMK): Podwójnie stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania do SPDE
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Elina Kalpinelli (Athens University of Economics and Business): Wiener Chaos expansion and numerical solutions of the HJM interest rate model
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
M. Mastyło (Poznań): O zbieżności prawie wszędzie szeregów Fouriera


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Krzysztof Ziemiański (UW): Rozszczepianie reprezentacji homotopijnych - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Alexey Davydov (Vladimir, Russia): Averaged optimization of cyclic processes and its generic singularities
15.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Carmen Romero-Fuster (Valencia, Spain): Generic geometry of 3-manifolds in Euclidean spaceŚroda, 19.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt: The formal path groupoid after M. Kapranov (II)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Piotr Stachura (KMMF): Short and biased introduction to groupoids


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Weronika Wronowska (Wydz. Biologii i MIM UW): Sphingolipids in cancer development - studies using "The Cancer Genom Atlas"
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Wojciech Niemiro (UW): Ukryte modele Markowa, przykłady i algorytmyCzwartek, 20.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW/IMPAN): Ścisłe ograniczenia wartości oczekiwanych maksymalnych statystyk pozycyjnych
11.15Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 105
Leandro Candido (IM PAN and Universidade de São Paulo (USP)): Some Banach spaces satisfying a pointwise chain condition in the weak topology
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
Janusz Przewocki: Kilka faktów na temat zerowej grupy homologii Milnora-Thurstona - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska): Izotropowo-unimodalne procesy Lévy'ego
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Ben Warhurst (MIM UW): Introduction to affine dimension


13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Piotr Nowak (IMPAN, MIMUW): Kazhdan's property (T) in Banach spaces
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Rafał R. Suszek (KMMF WFUW): Introduction to Clifford algebras V: Enter the spinorPiątek, 21.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Transport miary martyngałowej, na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014 - c.d.
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Grzegorz Jamróz (IMPAN): Characteristics for first order PDEs and maximal dissipation of energy


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Krzysztof Barański (UW): Korytarze do nieskończości w składowych Fatou
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Wojciech Świeboda: Aspekty obliczeniowe walidacji krzyżowej leave-one-out / Semantyczna walidacja wyników grupowania


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Iwona Stachlewska (IGF UW): European High Spectral Resolution Lidar airborne facility - the new ESA contract at IGFUW
Mapka dojścia do saliPoniedziałek, 24.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Bogusława Karpińska: Accesses to infinity from Fatou components
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Adam Idzik (IM UJK i IPI PAN): Charakteryzacja grafów silnie k-tranzytywnych według Tuzy - c.d.Wtorek, 25.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Teresa Regińska: Zmienne skale Hilberta w regularyzacji Tichonowa
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
K. Stempak (Wrocław): Modified Hardy-Littlewood maximal operators on nondoubling metric measure spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Jan Spaliński (PW): Obiekty permutahedralne w topologii algebraicznej


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Takuo Fukuda (Nihon University, Tokyo): Solvability of generalized Hamiltonian systems III - Symplectic-K equivalenceŚroda, 26.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Andriy Panasyuk (UWM Olsztyn): On geometry of Nijenhuis (1,1)-tensors


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Rafał Zaborowski (MIM UW): Co-expression analysis of Hi-C topological domains
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Błażej Miasojedow (UW): Ukryte modele Markowa, przykłady i algorytmy - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Anna Talarczyk-Noble (UW): Asymptotyczne zachowanie dla małych czasów procesu liczby bloków w procesach Lambda-koalescencji
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Konstanty Junosza-Szaniawski: Kolorowanie typu L(p,q) grafów przecięć dysków