WIADOMOŚCI Z OSTATNICH 4 TYGODNI


Poniedziałek, 2.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Robin Deeley (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II): Geometric K-homology and Higson and Roe's analytic surgery exact sequence
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Mehrdad Kalantar (IMPAN): Operator-theoretic characterization of proximal flows of discrete groups
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Gabor Szabo (Universität Münster): Rokhlin dimension of topological Z^N-actionsWtorek, 3.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
D. Stolyarov (St. Petersburg/Warszawa): Monotonic rearrangements of functions in dyadic classes in arbitrary dimension (based on joint work with V. I. Vasyunin and P. B. Zatitskiy)
18.00 WIDEO-SEMINARIUM "Dresden-Oxford-Warszawa" - sala 321
L. Paunonen (Uniwersytet w Tampere): Robustness of strong stability of semigroups with applications in control theory


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Andrzej Szczepański (UW): Grupa automorfizmów zewnętrznych grup krystalograficznych z trywialnym centrum


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Jose Alberto Cuminato (University of São Paulo, Brazil): Implicit methods for simulating low Reynolds number free surface flowsŚroda, 4.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Oleg Morozov (AGH Kraków): Lie Pseudo-Groups and Geometry of Differential Equations
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Alfonso Giuseppe Tortorella (Università degli Studi di Firenze): Deformations of coisotropic submanifolds in abstract Jacobi manifolds


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Paweł Górecki (MIMUW): Tree reconciliation - theory and applications
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Tadeusz Matuszewski: Opcje lookback - podejście probabilistyczne
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Mateusz Dębowski (doktorant WMIM): Cell cycle model: entry into mitosis


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Joanna Matysiak (PW): Związki warunków regresyjnych z funkcjami wariancji naturalnych rodzin wykładniczych
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Jarosław Grytczuk: Gra w czułe słówkaCzwartek, 5.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Piotr Jaworski (IM UW): Testowanie niezmienniczości kopuli względem warunkowania
10.15Seminarium GGT - sala 321
Mikael de la Salle (CNRS Lyon): Actions of SL(n,Z) on Banach spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Maksymilian Dryja (UW): BDDC parallel algorithm for discretization of elliptic problems
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Witold Tomaszewski (Politechnika Śląska): Tożsamości grupowe postaci ab≡ba
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Stanisław Kwapień (UW): Oszacowania średniego czasu pracy systemu opartego na skończonej ilości niezależnych zmiennych losowych o rozkładach, które są jednostajnie r-subregularne
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Emil Wiedemann (HCM, University of Bonn): Measure-Valued Solutions of the Euler Equations
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Ben Warhurst (MIM UW): Getting to grips with Diffeomorphic Approximation of Sobolev Homeomorphisms


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Paweł Jakubczyk (IFT WFUW): Functional renormalization group - two applications
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Mehrdad Kalantar (IMPAN): Boundaries of groups and quantum groups
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Leonid Chekhov (Centre for Quantum Geometry of Moduli Spaces, Aarhus University): Gaussian means, discretizations of moduli spaces, and cohomological field theoriesPiątek, 6.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA 306) - sala 403
10.30-11.30Lionel Darondeau (Strasbourg): Jet techniques for hyperbolicity problems
13.00-14.00Lionel Darondeau (Strasbourg): Torus action and Segre classes in the context of the Green-Griffiths conjecture

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Zwrotne wielomiany Sterna
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Marek Rutkowski (University of Sydney): Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralization
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Piotr M. Hajac (IM PAN Warszawa/University of New Brunswick): There and back again - from the Borsuk-Ulam theorem to quantum spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Paweł Pasteczka (UW): Iterated quasi-arithmetic mean-type mappings
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Soma Dutta: Conservative, liberal and moderate attitudes of decision making - a graded consequence approach in the context of interval-valued semantics


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

14.15Seminarium EXACT RESULTS IN QUANTUM THEORY AND GRAVITY - sala 1.40
Neil Lambert (affiliated professor at the Faculty of Physics): An introduction to string theory and M-theory (1)Poniedziałek, 9.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Réamonn O'Buachalla (IMPAN): Noncommutative Kähler structures on quantum homogeneous spaces
10.45 SERIES OF LECTURES - sala 106
Tomasz Downarowicz (IMPAN and Wrocław University of Technology): A complete proof of Sinai Theorem on the existence of Bernoulli's factor and Ornstein Theorem on isomorphism, via generic properties in the class of joinings (1)
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Gabor Szabo (Münster): The Rokhlin dimension of topological Zm-actions
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Réamonn O'Buachalla (IMPAN): Noncommutative Kähler structures on quantum homogeneous spaces (II)Wtorek, 10.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Jakubowski (PWr): Oszacowania rozwiązania fundamentalnego dla krytycznego równania Burgersa
13.15Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Tomasz Klimsiak (IMPAN i UMK): SRRW z odbiciem na przestrzeniach z filtracją i ich zastosowania do problemów optymalizacyjnych
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
W. Kubiś (Praga/Kielce): Banach-Mazur games in Banach spaces and operators


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Zbigniew Błaszczyk (UW): Współzmiennicza złożoność topologiczna gładkich Z/p-sfer


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Gerd Rudolph (University of Leipzig, Germany): Introduction to the geometry of gauge fieldsŚroda, 11.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Katarzyna Karnas (CFT PAN): Approximate methods of solving a system of first order ODEs in Jordan algebras
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Andrew Bruce (IMPAN): On graded bundles in the category of Lie groupoids
15.00SERIA WYKŁADÓW - sala 321
Damian Osajda (IM PAN i Uniwersytet Wrocławski): Embedding infinite graphs into finitely generated groups (I)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Michał Startek (MIMUW): Modelling the evolution of mobile genetic elements
14.15Seminarium BIOMATEMATYKA I TEORIA GIER - sala 4050
Urszula Zawadzka (UW): Modelowanie w archeologii osadnictwa
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Tadeusz Matuszewski: Opcje lookback - podejście probabilistyczne - c.d.


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Hélène Massam (York University, Kanada): A local approach to estimation in discrete graphical modelsCzwartek, 12.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
ODWOŁANY
10.15Seminarium GGT - sala 321
Paweł Kasprzak (KMMF UW): Closed quantum subgroups of locally compact quantum groups
15.00SERIA WYKŁADÓW - sala 106
Damian Osajda (IM PAN i Uniwersytet Wrocławski): Embedding infinite graphs into finitely generated groups (II)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Ferran Cedo (Universitat Autonoma de Barcelona): Solutions of the Yang-Baxter equation associated with a left brace
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Krzysztof Oleszkiewicz (UW): On some probabilistic inequalities in Banach spaces
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Christian Klingenberg (Universität Würzburg, Institut für Mathematik): The universe in a computer - how mathematical and numerical methods are essential
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Ben Warhurst (MIM UW): Getting to grips with Diffeomorphic Approximation of Sobolev Homeomorphisms (II)


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Jerzy Lewandowski (IFT WFUW): Connections and parallel transports
15.30KONWERSATORIUM LEOPOLDA INFELDA - sala 0.06
Neil Lambert (King's College London & WFUW): M-theory and hidden spacetime in quantum field theory


Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
zaprasza na wykłady otwarte
z MATEMATYKI I FIZYKI,
adresowane do studentów, licealistów, nauczycieli, i wszystkich innych zainteresowanych
Stanisław Janeczko Osobliwości i katastrofy
Krzysztof Turzyński Anioły, demony, fizyka
Joanna Jaszuńska Kolorowe kropki i kreski

Czwartek, 12 marca 2015 r., godz. 16.30–19.30, sala 134, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, wstęp wolny.Piątek, 13.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15SERIA WYKŁADÓW - sala 106
Damian Osajda (IM PAN i Uniwersytet Wrocławski): Embedding infinite graphs into finitely generated groups (III)
12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Marek Rutkowski (University of Sydney): Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralization - matematyczne aspekty
Pliki: 1, 2, 3
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Jan Burczak (IMPAN): A fractional dark side of PDEs - the regularity theory


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Maciej Borodzik (UW): Embedded Morse theory
14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Dominik Ślęzak: Nowe rezultaty związane z zespołami bireduktów decyzyjnych


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

14.15Seminarium EXACT RESULTS IN QUANTUM THEORY AND GRAVITY - sala 1.40
Neil Lambert (affiliated professor at the Faculty of Physics): An introduction to string theory and M-theory (2)Poniedziałek, 16.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.45 SERIES OF LECTURES - sala 106
Tomasz Downarowicz (IMPAN and Wrocław University of Technology): A complete proof of Sinai Theorem on the existence of Bernoulli's factor and Ornstein Theorem on isomorphism, via generic properties in the class of joinings (2)
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Feliks Przytycki: Geometric pressure in dimension one, via spanning sets


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Irmina Herburt (PW): Geometria wewnętrzna hiperprzestrzeni Cⁿ zbiorów zwartych w Rⁿ - c.d.Wtorek, 17.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
K. Kazaniecki i M. Wojciechowski (Warszawa): On the complemented subspaces of Sobolev space with Dunford-Pettis property


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Matthias Franz (University of Western Ontario): Big polygon spaces and syzygies in equivariant cohomology


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Victor Goryunov (Liverpool): Local invariants of maps between 3-manifoldsŚroda, 18.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Paweł Goldstein (MIMUW/IMPAN): Uhlenbeck-Riviere decomposition
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Javier de Lucas (KMMF): Definition, properties and applications of superdifferential equations


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Ilona Grabowicz (MIMUW): Influence of FTO and IRX3 genes on predisposition to obesity
14.15Seminarium ZAKŁADU MATEMATYKI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ - sala 5820
Piotr Leszczyński: Opcje na min oraz max dwóch instrumentów oraz opcje typu rainbow


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Gérard Letac: Associated exponential families and elliptic functions
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Joanna Sokół: The Total Action LemmaCzwartek, 19.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Hubert Szymanowski (IPI PAN): Zgodność selekcji uogólnionego kryterium informacyjnego dla rzadkiej regresji logistycznej
15.00OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Mateusz Kwaśnicki (PWr) - wprowadzenie:
Ułamkowy laplasjan - definicje, własności, jawne wzory
Grzegorz Karch (UWr) - główny wykład:
Ułamkowy laplasjan i zagadnienia nieliniowe


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Piotr Krzyżanowski (UW): Dwupoziomowa metoda Schwarza z trzema siatkami
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Raimondas Jasevičius (Vilnius University, Faculty of Mathematics and Informatics): Numerical modeling of bacterium-surface interaction by applying discrete element method
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Olli Toivanen (IM PAN): Hölder continuity of quasiminimizers with nonstandard growth


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Piotr J. Durka (ZFB WFUW): Interfejsy mózg-komputer, technologie asystujące i analiza sygnałów
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Stuart White (University of Glasgow): Classification of maps by traces
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Henryk Żołądek (MIMUW): The geometric Langlands program and electromagnetic duality (III)Piątek, 20.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
Aleksander Zabłocki: O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Krzysztof Barański (UW): Dynamika na brzegach dziedzin Bakera


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

14.15Seminarium EXACT RESULTS IN QUANTUM THEORY AND GRAVITY - sala 1.40
Neil Lambert (affiliated professor at the Faculty of Physics): An introduction to string theory and M-theory (3)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Joanna Uscka-Kowalkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce i jego ekstynkcja w atmosferzePoniedziałek, 23.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Balázs Bárány (Budapest): Ledrappier-Young formula for self-affine measures
16.00Seminarium RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE - sala 106
Jan Burczak: Keller-Segel meets Burgers on a circle group


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Hubert Przybycień (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Prawo skreśleń dla pewnych klas zbiorów wypukłychWtorek, 24.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI i EKONOMII - sala 405
Zdzisław Nowak: Makroekomiczne modele zmian strukturalnych - c.d.
15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Shahaf Nitzan (Kent State Univ.): Combining Riesz bases

14.00-17.00Workshop GEOMETRY AND RELATED TOPICS - sala 321
(Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej i Centrum Banacha)
Główni wykładowcy: Victor Goryunov (University of Liverpool, UK), Goo Ishikawa (Hokkaido University, Japan), Takashi Nishimura (Yokohama National University, Japan)
Program


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Tadeusz Mostowski (UW): Around the gradient conjecture of R. Thom and the non-oscillation conjectureŚroda, 25.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz: Bundle-theoretic methods for higher-order variational calculus
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Antoni Pierzchalski (U. Łódzki): Generalized gradients


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB) - sala 5820
Weronika Wronowska (MIMUW): Tissue-specific metabolic modeling


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 212
Kamil Szpojankowski (PW): Regresje Laha-Lukacs dla zmiennych monotonicznie niezależnych
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Oskar Górniewicz: Gry kooperacyjne na grafachCzwartek, 26.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Karol Dziedziul (Wydz. FTiMS PG): Ortogonalny rozkład jedności na sferze. Nowe narzędzie analityczne. Zastosowania w statystyce nieparametrycznej
10.15Seminarium GGT - sala 321
Bazyli Szymański (MIMUW): Higher dimensional expanders
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 403
Flaviana Iurlano (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn): Phase field approximation of cohesive fracture models


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Piotr Grzeszczuk (Politechnika Białostocka): Algebraiczne algebry niezmienników
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Adam Osękowski (UW): Nierówności z wagą dla funkcji maksymalnych
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Karolina Kropielnicka: Effective approximation for the semiclassical Schrödinger equation


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Krzysztof Turzyński (IFT WFUW): Angels, demons and physics - in search of the dark matter particle
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Mateusz Wasilewski (IMPAN): Non-maximal subspaces of maximal operator spaces
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Andrzej Trautman (Faculty of Physics, University of Warsaw): Excerpts from my lectures on spinors given in Warsaw and in Trieste, part IPiątek, 27.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O optymalnym zatrzymywaniu ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 403
Flaviana Iurlano (Hausdorff Center for Mathematics - HCM, Bonn): Fracture as limit of damage


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Miron Kursa: Metoda paproci losowych


Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

14.15Seminarium EXACT RESULTS IN QUANTUM THEORY AND GRAVITY - sala 1.40
Neil Lambert (affiliated professor at the Faculty of Physics): An introduction to string theory and M-theory (4)


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Adam Jaczewski (IMGW - PIB): Prognozowanie aktywności burzowej dla obszaru PolskiPoniedziałek, 30.03

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.45 SERIES OF LECTURES - sala 106
Tomasz Downarowicz (IMPAN and Wrocław University of Technology): A complete proof of Sinai Theorem on the existence of Bernoulli's factor and Ornstein Theorem on isomorphism, via generic properties in the class of joinings (3)
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 106
Sylvain Crovisier (Université Paris Sud): Finiteness of partially hyperbolic attractors