BCC

XLV Konferencja Statystyka Matematyczna

02.12.2019 - 06.12.2019 | Będlewo

Abstracts

You can download the conference booklet, complete with the program, the schedules and the book of abstracts.
A hard copy of the booklet will be in the conference package, ready for pick up at the registration desk.

Abstract submission deadline: 31st October 2019 (extended to) 15th November 2019.
You have to send the abstract to the e-mail address of the Conference: kon.furmanczyk@gmail.com  
(LaTeX form and styl.sty files are in the link
LaTeX form and styl.sty files).

Osoby, które będą wygłaszały referat, prosimy o przesłanie do dnia 31 października 2019 r. 15 listopada 2019 r. włącznie (termin został przedłużony) streszczenia przygotowanego według wskazówek dostępnych poniżej.
Planujemy, że czas przeznaczony na standardowy referat będzie wynosił 20 minut (łącznie z dyskusją).
W szczególnych przypadkach referat może trwać 15 minut -krótki komunikat i 30 minut -wykład plenarny (W ankiecie rejestracyjnej prosimy Państwa o wybranie preferowanej opcji).
 
Streszczenia będą przyjmowane tylko w postaci plików latexowych. Do ich przygotowania prosimy wykorzystać specjalnie przygotowaną formatkę. Do jej kompilacji potrzebny jest plik styl.sty. Formatka wraz z plikiem styl znajdują się w linku formatka i styl.sty.
Przygotowane pliki ze streszczeniami prosimy nazwać swoim nazwiskiem (np. Nowak.tex) i przesłać jako załącznik listu elektronicznego na adres (kon.furmanczyk@gmail.com) wpisując w temacie listu: "Streszczenie, Imię Nazwisko" (np. Streszczenie, Jan Nowak).

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image