Lecture notes from the schools of IMPANGA to download  (2007)

(the revised versions of the last  6 items appeared  in the volume "Hoene-Wronski: Zycie, Matematyka i Filozofia", IM PAN Publications, 2008)


Title Date
P. Achinger: Praca Riemanna z 1859
06.05.2007
J. Browkin: Zera funkcji zeta Riemanna 06.05.2007
P. Achinger: Niewymiernosc zeta(3)
06.05.2007
M. Skrzypczak: Dlaczego Hipoteza Riemanna  jest rownowazna nierownosci Lagariasa? 06.05.2007
R. Murawski: System filozoficzny Hoene-Wronskiego
04.06.2007
W. Wieslaw: Matematyka Hoene-Wronskiego i za jego czasow 04.06.2007
P. Domanski: Artykul Stefana Banacha o "Prawie Najwyzszym" Jozefa Hoene-Wronskiego
04.06.2007
W. Wojcik: Jozef Maria Hoene-Wronski jako wizjoner i reformator matematyki 04.06.2007
T. Maszczyk: O wyzszosci "Loi supreme" Hoene-Wronskiego nad wzorem Burmanna-Lagrange'a
21.08.2007
P. Pragacz: Zycie i dzielo Jozefa Marii Hoene-Wronskiego 20.09..2007