Stałe Komisje Rady Naukowej IM PAN

Komisja ds. zatrudnienia i oceny działalności naukowej pracowników

Komisja stypendialna

Komisja ds. wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora