Feliks Przytycki - personal page

 
 
 

Address:

Institute of Mathematics
Polish Academy of Sciences
00-950 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
P.O.Box 137

email: feliksp@impan.gov.pl

tel: (48-22) 522-81-10, 522-81-61

fax: (48-22) 629-39-97