BCC

XXXII Konferencja z Historii Matematyki

22.04.2018 - 27.04.2018 | Będlewo

  Kolejna, XXXII Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Centrum Banacha w Będlewie w dniach 23–27.04.2018. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki, czy też historia matematyki światowej.

Zalecany jest przyjazd w niedzielę, 22 kwietnia 2018, po południu. Od tego dnia zarezerwowane są pokoje dla uczestników konferencji.

Organizatorem i opiekunem naukowym konferencji jest Witold Więsław.

Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres:  witold.wieslaw@poczta.onet.pl 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image