BCC

XXXIV Konferencja z Historii Matematyki

07.05.2023 - 12.05.2023 | Będlewo

07 – 12 maja 2023, Będlewo –  XXXIV Konferencja z Historii Matematyki.  

Kolejna, XXXIV Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie w dniach 07–12.05.2023. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki, czy też historia matematyki światowej.

Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres: witold.wieslaw@math.uni.wroc.pl, najpóźniej do połowy kwietnia 2023 roku. 

Komitet Organizacyjny XXXIV Konferencji z Historii Matematyki:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Witold Więsław  (Wrocław)

Lech Maligranda (Lulea)

Roman Murawski (Poznań)

Jan Strelcyn (Paryż) 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image