BCC

XXXIV Konferencja z Historii Matematyki

07.05.2023 - 12.05.2023 | Będlewo

07 – 12 maja 2023, Będlewo –  XXXIV Konferencja z Historii Matematyki.  

Kolejna, XXXIV Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu
Matematycznego PAN w Będlewie w dniach 07–12.05.2023. Konferencja poświęcona będzie głównie
historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze
związane z historią matematyki, czy też historią matematyki światowej.

Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres: lech.maligranda@gmail.com
lub lech.maligranda@put.poznan.pl najpóźniej do końca marca 2023 roku.

Komitet Organizacyjny XXXIV Konferencji z Historii Matematyki:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Lech Maligranda (Poznań and Luleå)
Roman Murawski (Poznań) i Jan Strelcyn (Paryż)

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2023 roku zmarł we Wrocławiu Witold Więsław  (29 III 1944--23 I 2023):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Wi%C4%99s%C5%82aw#cite_note-1
https://www.math.uni.wroc.pl/news/zmarl-witold-wieslaw

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image