BCC

Szkoła Pierwsze Horyzonty

05.03.2020 - 08.03.2020 | Będlewo

 Czwarta część szkoły Pierwsze Horyzonty

Oryginalnie szkoła była przeznaczona głównie dla studentów III roku studiów licencjackich z całej Polski, ale jak pokazały jej pierwsze  wydania, bardzo dobrze jest pomieszać studentów o różnym poziomie zaawansowania i doktorantów. Zapraszamy więc wszystkich studentów matematyki, niezależnie od tego, na którym roku są. Wykłady powinny być dostępne dla studentów, którzy ukończyli kursy elementów logiki i teorii mnogości, analizy, algebry, algebry liniowej, topologii, równań różniczkowych,  rachunku prawdopodobieństwa, funkcji analitycznych, analizy funkcjonalnej. Do uczestnictwa zapraszamy także doktorantów.

Celem szkoły, podobnie jak Horyzontów, jest pokazanie studentom różnych możliwości zanim wejdą w wąską specjalizację. Swoje uczestnictwo potwierdzili: prof. dr hab. Artur Bartoszewicz, dr Maciej Dołęga, dr hab. Anna Zatorska-Goldstein, prof. dr hab. Piotr M. Hajac, prof. dr hab. Piotr Koszmider, prof. dr hab. Ludomir Newelski, prof. dr hab. Piotr Śniady, dr hab. Błażej Wróbel. Oczekujemy, że każdy z nich spróbuje przybliżyć swoją dziedzinę badań studentom mającym za sobą tylko podstawowe kursy. Oznacza to nacisk na popularyzację, a niekoniecznie prezentację najnowszych, czy najważniejszych osiągnięć speakera.

Ze względów zdrowotnych prof. dr hab. Dariusz Buraczewski zrezygnował z uczestnictwa.

Przewidujemy czas na referaty uczestników oraz na sesję plakatową. Studenci chętni do wygłoszenia odczytu/omówienia plakatu proszeni są o zaznaczenie tego faktu w formularzu rejestracyjnym. Zapewniamy prelegentom dostęp do tablicy, komputera oraz rzutnika.

Szkoła zaczyna się kolacją 05-03-2020 i kończy obiadem 08-03-2020.

Koszt uczestnictwa w szkółce po odliczeniu dofinansowania IMPAN wynosi 260 złotych. Studenci WMI Uniwersytetu Wrocławskiego dostają pełne dofinansowanie.

Pytania oraz komunikaty prosimy kierować do członków komitetu organizacyjnego na adres knmt.wmii.uwr@gmail.com.

Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 lutego. Osoby zarejestrowane do 13 lutego mają gwarancję otrzymania dodatkowych materiałów promocyjnych (koszulki, kubka, notesu lub torby z logo UWr).

POPRZEDNIE EDYCJE

To już czwarta edycja naszej szkoły. Przebieg poprzednich konferencji, abstrakty i i inne informacje odnośnie ubiegłych wydarzeń można sprawdzić na odpowiednich stronach.

  1. Strona edycji 2019
  2. Strona edycji 2018
  3. Strona edycji 2017

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image