Attenuating the singularities of plurisubharmonic functions

Volume 60 / 1994

Christer Kiselman Annales Polonici Mathematici 60 (1994), 173-197 DOI: 10.4064/ap-60-2-173-197

Abstract

Resumo (Malfortigi la malregulejojn la plursubharmonaj funkcioj). Ni studas la malregulejojn de la plursubharmonaj funkcioj per metodoj de la konveksa analitiko. Teoremoj pri analitikeco de rafinita nombro de Lelong estas pruvitaj.

Authors

  • Christer Kiselman

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image