A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Administration staff

Secretarial office

 • Mariola Iżycka / Specjalistka
  E-mail: im@impan.pl
  Phone number: 22 5228 100 / room 111
 • Anna Poczmańska / PhD studies, IMPAN Competitions
  E-mail: A.Poczmanska@impan.pl
  Phone number: 22 5228 102 / room 102
 • Katarzyna Sołtyk-Sołtycka / Archives, foreign travels
  E-mail: k.soltyk@impan.pl
  Phone number: 22 5228 122 / room 102
 • Jakub Paulus / Director's Assistant / Technical Secretary of the Scientific Council of IMPAN
  E-mail: jakub@impan.pl
  Phone number: 22 5228 112 / room 112

Reception desk


 • E-mail:
  Phone number: 22 5228 199

Stefan Banach International Mathematical Center

 • Justyna Gowin
  E-mail: office@impan.pl
  Phone number: 22 5228 101 / room 101
 • Katarzyna Zdybel
  E-mail: office@impan.pl
  Phone number: 22 5228 121 / room 101

Guest rooms

 • Banach Center
  Telefon: 22 5228 101/22 5228 121 / e-mail / room 101

Dział obsługi badań

 • Paweł Zdanowski / Scientific Research Support
  E-mail: pzdanowski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 104 / room 104

Finance and Accounting Department

 • Iwona Paruszewska / Chief Accountant
  E-mail: i.paruszewska@impan.pl
  Phone number: 22 5228 110 / room 110
 • Agnieszka Stachelska-Kałwajtys / Deputy Chief Accountant, Salaries
  E-mail: a.kalwajtys@impan.pl
  Phone number: 22 5228 109 / room 109
 • Małgorzata Rutkowska / Salaries
  E-mail: mrutkowska@impan.pl
  Phone number: 22 5228 129 / room 109
 • Paulina Nowak / Accountant
  E-mail: paulina.nowak@impan.pl
  Phone number: 22 5228 108 / room 108
 • Ewa Tochanowicz / Accountant
  E-mail: etochanowicz@impan.pl
  Phone number: 22 5228 127 / room 107
 • Małgorzata Piekut / Accountant
  E-mail: mpiekut@impan.pl
  Phone number: 22 5228 107 / room 107

Human Resources Department

 • Aleksandra Kozłowska
  E-mail: akozlowska@impan.pl
  Phone number: 22 5228 116 / room 116

Zamówienia publiczne

 • Adam Pniewski / Specjalista
  E-mail: apniewski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 114 / room 114
 • Patryk Krauze
  E-mail: pkrauze@impan.pl
  Phone number: 22 5228 134 / room 114

Zespół ds. Informatycznych

 • During working hours : 22 5228 134
  After working hours: 601 815 085

 • IT Support
  E-mail: support@impan.pl
  Phone number: 22 5228 200 / room 304
 • Fryderyk Mostyłowicz
  E-mail: fmostylowicz@impan.pl
  Phone number: 22 5228 200 / room 304
 • Tomasz Wiśniewski
  E-mail: twisniewski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 200 / room 304
 • Barbara Kubiatowska - Maciejewska
  E-mail: b.kubiatowska@impan.pl
  Phone number: 22 5228 144 / room 305

Administrative Department

 • Waldemar Czyżewski
  E-mail: w.czyzewski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 115, 603559905 / room 115
 • Ryszard Słumiński
  E-mail:
  Phone number: 22 5228118 / room 118
 • Dariusz Wiśniewski
  E-mail:
  Phone number: 22 5228118 / room 118

Library

 • Recepcja
  E-mail: library@impan.pl
  Phone number: 22 5228 191
 • Grzegorz Święćkowski / Head
  E-mail: gswieckowski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 190 / room 14
 • Beata Janus / Deputy Library Manager
  E-mail: bjanus@impan.pl
  Phone number: 22 5228 190 / room 14
 • Patrycja Śmiech-Dobrzyńska / Kustosz dyplomowany
  E-mail: patty@impan.pl
  Phone number: 22 5228 190 / room 14

IMPAN Publishing House

 • Agnieszka Świątkiewicz / Head
  E-mail: saga@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Marcin Adamski / Editor
  E-mail: m.adamski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Anna Kopyt / Compositor
  E-mail: kopyt@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Tomasz Kostrzewa / Compositor
  E-mail: t.kostrzewa@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Maciej Markiewicz / Editor
  E-mail: m.markiewicz@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Monika Skoczylas - Sroka / Compositor
  E-mail: mskoczylas@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8
 • Jerzy Trzeciak / Editor
  E-mail: j.trzeciak@impan.pl
  Phone number: 22 5228 181 / room 8

Sales and Exchange of IMPAN publications

 • Krzysztof Wierzbicki
  E-mail: krzysw@impan.pl
  Phone number: 22 5228 194 / room 15
 • Dariusz Zadrożny
  E-mail: d.zadrozny@impan.pl
  Phone number: 22 5228 193 / room 15

Rada pracownicza

 • Agnieszka Stachelska-Kałwajtys - president

  Katarzyna Sołtyk-Sołtycka

  Małgorzata Glińska

  Tomasz Adamowicz

Committee of Mathematics

 • Jakub Paulus
  E-mail: jakub@impan.pl
  Phone number: 22 5228 112 / room 112

Specjalista ds.BHP i p.poż.

Obsługa prawna

 • Bartłomiej Zdziarski / Lawyer
  E-mail: bzdziarski@impan.pl
  Phone number: 22 5228 112 / room 112

The Mathematical Research and Conference Center in Będlewo

 • Recepcja
  E-mail: bedlewo@impan.pl
  Phone number: 61 4499146
 • Marek Odolański / Acting Head
  E-mail: modolanski@impan.pl
  Phone number: 601 261 210
 • Alicja Maciejewska
  E-mail: amaciejewska@impan.pl
  Phone number: 607 702 406
 • Ewa Mendel
  E-mail: emendel@impan.pl
  Phone number: 693 439 913

Secretarial Offices in IMPAN Branches

 • Barbara Smołka / Katowice
  E-mail: bsmolka@impan.pl
  Phone number: 510169346
 • Gabriela Wenta / Sopot
  E-mail: gdansk@impan.pl
  Phone number: 58 5510804

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image