A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

PhD Students

PHD defenses in IM PAN
Procedures for conferring a doctoral degree (BIP IM PAN)
Postgraduate studies NMNM
Warsaw Doctoral School of Mathematics and Computer Science
International Environmental Doctoral School    
Doktoraty nadane przez IM PAN
Rekrutacje do szkół doktorskich współprowadzonych przez IM PAN
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w IM PAN
Procedure for conferring a doctoral degree
Zarządzenie Dyrektora IM PAN nr 5/2024 w sprawie dodatków mieszkaniowych    oświadczenie pdf    oświadczenie docx                                                                        Wniosek o dodatek mieszkaniowy docx  pdf                                                                                                                                                                                                Housing Allowance Application     docx   pdf

 

Doktoranci WSDMI afiliowani w IM PAN

I rok
Roman Korsak / promotorka: dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska / e-mail: rkorsak@impan.pl
Jan Bartłomiej Kostrzon / promotor: dr Grigor Sargsyan / e-mail:jkostrzon@impan.pl
Szymon Tworkowski / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: stworkowski@impan.pl
Prajwal Samal / promotor: dr hab. Michał kapustka / e-mail: psamal@impan.pl
Alicja Aleksandra Ziarko / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: aziarko@impan.pl

II rok
Atul Pralhad Gothe / promotor: prof. dr hab. Piotr M. Hajac / e-mail: agothe@impan.pl
Gracjan Piotr Góral / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: ggoral@impan.pl
Mateusz Olko / promotor: dr hab. Piotr Miłoś / e-mail: molko@impan.pl
Kamil Krzysztof Ryduchowski / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: kryduchowski@impan.pl / sites.google.com/view/kamilryduchowski   
Mialebama Bouesso André Saint Eudes / promotor: dr hab. Jarosław Buczyński / e-mail: msainteudes@impan.pl
Jakub Woźnicki / promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda / e-mail: jwoznicki@impan.pl

III rok
Marcin Gryszówka / promotor: dr hab. Tomasz Adamowicz / e-mail: mgryszowka@impan.pl

IV rok
Jakub Andruszkiewicz / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: jandruszkiewicz@impan.pl
Damian Głodkowski / promotor: prof. dr hab. Piotr Koszmider / e-mail: dglodkowski@impan.pl
Davide Gurnari / promotor: dr hab. Paweł Dłotko / e-mail: davide.gurnari@impan.pl
Niklas Hellmer / promotor: dr hab. Paweł Dłotko / e-mail: hellmer.niklas@impan.pl

 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image