A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Rozkład graniczny zmiennej losowej, będącej różnicą dwóch niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie Poissona

Volume 1 / 1953

M. Fisz Applicationes Mathematicae 1 (1953), 41-45 DOI: 10.4064/am-1-1-41-45

Authors

  • M. Fisz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image