O wyznaczaniu współczynników bezpieczeństwa konstrukcji

Volume 1 / 1953

W. Moszyński Applicationes Mathematicae 1 (1953), 83-104 DOI: 10.4064/am-1-2-83-104

Authors

  • W. Moszyński

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image