A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Automatyczna analiza wektokardiogramów przestrzennych

Volume 11 / 1970

H. Kowarzyk, J. Jagielski, M. Gieroń-Zasadzieniowa, J. Wańczyk, R. Wrona Applicationes Mathematicae 11 (1970), 119-129 DOI: 10.4064/am-11-2-119-129

Authors

  • H. Kowarzyk
  • J. Jagielski
  • M. Gieroń-Zasadzieniowa
  • J. Wańczyk
  • R. Wrona

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image