A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Wielkopróbkowa analiza pewnego zadania ekologicznego, czyli pogoń za ślimakami

Volume 11 / 1970

S. Zubrzycki Applicationes Mathematicae 11 (1970), 377-389 DOI: 10.4064/am-11-4-377-389

Authors

  • S. Zubrzycki

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image