Elektronowy analizator równań różniczkowych "ARR" i niektóre jego zastosowania

Volume 2 / 1954

L. Łukaszewicz Applicationes Mathematicae 2 (1954), 83-98 DOI: 10.4064/am-2-1-83-98

Authors

  • L. Łukaszewicz

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image