O wyznaczaniu współczynnika bezpieczeństwa

Volume 2 / 1954

J. Czechowski, M. Fisz, W. Sadowski, R. Zasępa Applicationes Mathematicae 2 (1954), 190-198 DOI: 10.4064/am-2-2-190-198

Authors

  • J. Czechowski
  • M. Fisz
  • W. Sadowski
  • R. Zasępa

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image