O modelowaniu przestrzennych pól przez płaskie pola prądu

Volume 2 / 1954

S. Gładysz, A. Rybarski Applicationes Mathematicae 2 (1954), 150-160 DOI: 10.4064/am-2-2-150-160

Authors

  • S. Gładysz
  • A. Rybarski

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image