Konstrukcja funkcji odwzorowującej konforemnie dowolny obszar płaski jednospójny na koło

Volume 2 / 1954

F. Leja Applicationes Mathematicae 2 (1954), 117-122 DOI: 10.4064/am-2-2-117-122

Authors

  • F. Leja

Search for IMPAN publications

Query phrase too short. Type at least 4 characters.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image